MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Apie Beatričę Kleizaitę-Vasaris

Beatričė Kleizaitė-Vasaris – teatralė, režisierė, pedagogė, bibliotekininkė, aktyvi visuomenininkė ir kultūros veikėja, mecenatė – gimė 1925-aisiais netoli Kauno. Apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvai (1997), Barboros Radvilaitės medaliu už produktyvią kultūrinę veiklą (2002), Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu (2014), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2017), Marijampolės garbės piliečio Marijampolės garbės piliečio ženklu (2019).

II-ojo pasaulinio karo metais emigravo iš Lietuvos. Dirbo bibliotekinį, pedagoginį darbą, režisavo jos pačios suburtos lietuvių trupės (Bostonas, JAV) spektaklius, įvairiomis temomis rašė lietuvių išeivijos spaudoje. 1989 m. grįžo į tėvynę, į Lietuvą iš JAV atgabeno pirmuosius 150 Adomo Galdiko darbų. Jos pastangomis į Lietuvą sugrąžinta tūkstančiai lietuvių išeivijos menininkų kūrinių – Adomo Galdiko, Vytauto Kašubos, Vytauto Igno, Albino Elskaus, Viktoro VizgirdosRomo Viesulo, Prano GailiausVytauto Kazimiero Jonyno ir kitų autorių kūrybinis palikimas; įkurtas Kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondas ir Vilniuje, prie Arkikatedros ir Žemutinės pilies valdovų rūmų pastatytas Vytauto Kašubos (1915–1997) kurtas paminklas Didžiajam kunigaikščiui Gediminui.

B.Kleizaitė-Vasaris troško, kad jos sukaupta iškilių menininkų darbų kolekcija būtų prieinama žmonėms, kad nuolatinei ekspozicijai Lietuvoje atsirastų tinkama vieta ir, anot mecenatės, „kad galerija nestokotų lankytojų, kad ten skambėtų muzika, būtų skaitoma poezija“. Tokia vieta atsirado Suvalkijoje, beje, šis kraštas Beatričei savas – čia jos tėvų, jos vyro ir jo tėvų šaknys, tad kolekciją - per 400 meno kūrinių - dovanojo Marijampolei. Marijampolės savivaldybės pastangomis suremontuotos patalpos, esančios Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre, įrengta Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija.

Apie meno kūrinių globėją, galeriją ir meno kolekciją joje rašo žurnalistė Aldona Žemaitytė savo straipsnyje "Paveikslų šviesa Marijampolės žmonėms" /  "Lietuvos žinios" 2016 gegužės 25 d.
http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/paveikslu-sviesa-marijampoles-zmonems/223580

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-01-paveikslu-sviesa-virs-marijampoles/145016  

 


2017 m. gegužės 26 d. teatralei, režisierei, pedagogei, aktyviai visuomenininkei, kultūros mecenatei Beatričei Kleizaitei-Vasaris įteiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos aukščiausias apdovanojimas garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Apdovanojimas kultūros mecenatei skirtas už svarų indėlį į Lietuvos ir Sūduvos krašto kultūrą, už asmeninę iniciatyvą pristatant profesionaliosios dailės meno palikimą ir padovanotą meno kolekciją.
Marijampolėje Miesto Dienų šurmulys neužgožė svarbaus kultūrinio įvykio šiame (ir ne tik) krašte – šeštadienio popietę lankytojams duris atvėrė BEATRIČĖS KLEIZAITĖS-VASARIS MENŲ GALERIJA.
Teatralė, režisierė, pedagogė, bibliotekininkė, aktyvi visuomenininkė, kultūros veikėja ir mecenatė Beatričė Kleizaitė - Vasaris 2015 m. sausio 3 d. atšventė garbingą 90-ies metų jubiliejų. Ta proga, įteikdami Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordiną, jubiliatę pasveikino ir Marijampolės savivaldybės vadovai ir Švietimo centro atstovai.