MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Apie Meilę Lukšienę

Visų pirma, ir mažiukas, ir didelis privalo pasijusti ir fiziškai, ir dvasiškai esąs namie, o ne pakeleivis, ne nomadas. Klasė turi būti antrieji namai, geri, jaukūs, kad viešpatautų darna, ne paradiškumas ir fasadiškumas, o darbas. Šis namų jausmas perauga į Tėvynės jausmą su atitinkamais įsipareigojimais“

/ Meilė Lukšienė/Minint iškilios asmenybės ir pasaulinio garso švietėjo habil. dr. Meilės Lukšienės 100-ąsias gimimo metines, kurios yra paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi, Marijampolės švietimo centrui Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-270 nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. suteiktas Meilės Lukšienės vardas.

Meilutė Julija Lukšienė–Matjošaitytė (1913 m. rugpjūčio 20 d. – 2009 m. spalio 16 d.) – lietuvių literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, viena iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių.

Iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės kilusi Meilutė Julija Lukšienė-Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje, Austrijoje. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įgijo lietuvių literatūros istorijos, lietuvių kalbotyros, prancūzų literatūros, pedagogikos specialybes, apgynė humanitarinių mokslų daktaro ir socialinių mokslų habilituoto daktaro disertacijas.

Meilė Lukšienė – daugybės švietimo srities knygų autorė ir bendraautorė, yra dirbusi mokytoja, universiteto dėstytoja, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja. Sovietmečiu apkaltinta nacionalizmu ir antitarybiškumu ir dėl to pašalinta iš universiteto, vėliau priimta į Pedagogikos mokslinio tyrimo institutą. Meilė Lukšienė buvo Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė bei viena iš Lietuvos švietimo reformos kūrėjų.

Mokslinę veiklą pradėjo kaip literatūros tyrėja. 1954–1955 m. parengė spaudai ir išleido savo motinos pirmojo vyro Jono Biliūno raštus (2 t. 1954–1955 m., 3 t. 1981–1982 m.), S. Daukanto (1955 m.), L. Jucevičiaus (1959 m., 1975 m.) raštų rinkinius. Parašė sintezes knygoms „Lietuvių literatūros istorija: Feodalizmo epocha“ (su kitais, 1957 m.), „Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai“ (su kitais, 1983 m.)

Vėliau tyrinėjo švietimo istoriją ir pedagoginę mintį, iškėlė švietimo istorijos svarbą, teigė, kad švietimas yra tautos kultūros dalis.

1988 m. – švietimo reformos pradininkė, esminių Lietuvos švietimo strateginių dokumentų – „Tautinės mokyklos koncepcija” (1988 m.), „Lietuvos švietimo koncepcija” (1992 m.), „Lietuvos švietimo reformos gairės“ (1993 m.), „Bendrojo lavinimo mokyklos programos” (1994 m.) – bendraautorė.

2004 m. Meilė Lukšienė apdovanota UNESCO Jano Amoso Komenijaus medaliu. Tai vienas prestižiškiausių UNESCO apdovanojimų, skiriamas už ypač svarbius nuopelnus švietimo srityje. Mokslininkei taip pat suteikti Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiojo kryžiaus (2003 m.) ir Švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklo (2007 m.) apdovanojimai.

2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi. UNESCO dėmesys šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę.

Daugiau informacijos apie Meilę Lukšienę galima rasti:

1. Virtuali paroda „Meilė Lukšienė. Reikia grąžinti tikėjimą gėriu, idealu...“

2. Darius Kuolys. Ugdymas laisvei: Meilės Lukšienės programa

3. Doc. dr. Dariaus Kuolio pranešimas „Lietuvos švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės lyderystės idėjos: kuo jos aktualios šiandien, ką turime puoselėti ir skleisti?", skaitytas 2013 m. nacionaliniame švietimo lyderystės forume „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą"

4. Informacija apie renginius, skirtus Meilei Lukšienei

5. Paminėtos Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės

6. Mokykla ir laisvė

7. Meilė Lukšienė – Daktarė

8. Darius Kuolys. Apie Meilę Lukšienę

9. Knyga „Tautinė mokykla“

10. Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei

11. M.Lukšienė: „Mano pozicija visada buvo laisvo žmogaus“

12. 2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės

13. 100-osios Meilės Lukšienės gimimo metinės – UNESCO 2013 m. minima sukaktis

14. Valstybinis Meilės Lukšienės metų priemonių planas

15. UPC virtuali paroda – naujoms įžvalgoms apie Meilę Lukšienę

16. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos virtuali nuotraukų paroda