MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro istorija

Pirmasis Lietuvoje Marijampolės švietimo centras įsteigtas 1993 m. birželio 17 d. Marijampolės miesto Tarybos sprendimu Nr. 26 kaip „Susitarimo dėl bendradarbiavimo” tarp Viborgo švietimo institucijų Iniciatyvinės grupės ir Marijampolės miesto bei rajono valdžios rezultatas.

Pagal susitarimus tarp iniciatyvinės grupės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Marijampolės valdžios Švietimo centras įkurtas tuo tikslu, kad organizuotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si), švietimo įstaigų vadovų švietimą, ypač demokratizacijos ir decentralizacijos srityse, supažindintų su naujomis švietimo kryptimis bei naujais pedagoginio darbo metodais, skolintų švietimo įstaigoms bei pedagogams mokomąją ir pedagoginę literatūrą.

Marijampolės švietimo centras ir jo pavyzdžiu įkurti dar keli Švietimo centrai Lietuvoje pradėjo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizacijos procesą, sudarė galimybes pedagogams ir kitų sričių specialistams mokytis savo regione atsižvelgiant į savo ir savo institucijos poreikius.

Įkurtas kaip Lietuvoje pavyzdžio dar neturinti organizacija, neįspraustas į griežtai reglamentuotus rėmus, švietimo centras pats ieškojo krypties, kelio ir veiklos stiliaus. Šiandien Švietimo centro paslaugomis naudojasi apie 3 tūkst. Marijampolės regiono pedagogų ir apie 130 švietimo įstaigų, taip pat kitų sričių specialistai; kasmet suorganizuojama daugiau nei 300 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, kuriuose apsilanko apie 8 tūkst. pedagogų ir kitų sričių specialistų ir suaugusiųjų regiono gyventojų.

Marijampolės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai - Marijampolės apskrities (Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio bei Šakių rajonų, Kazlų Rūdos bei Kalvarijos savivaldybių) pedagogai, kitų sričių specialistai, suaugusieji, taip pat gretimų regionų pedagogai.

1995 m. vadovaujantis Marijampolės apskrities valdytojo 1995 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 19 Marijampolės švietimo centro steigėjo funkcijos iš Marijampolės miesto savivaldybės perduotos Marijampolės apskrities valdytojui, pakeistas pavadinimas – Marijampolės apskrities švietimo centras.

2010 m. vadovaujantis 2010 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 899 „Dėl Marijampolės apskrities švietimo centro savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo“ Marijampolės apskrities švietimo centro savininko teisės, pareigos bei turtas perduoti Marijampolės savivaldybei, pakeistas pavadinimas - Marijampolės švietimo centras.

2007 m. birželio 12 d. Pedagogų bei švietimo darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ekspertų komisijos prie Mokytojų kompetencijos centro posėdžio nutarimu Marijampolės apskrities švietimo centras akredituotas penkeriems metams (Mokytojų kompetencijos centro 2007 m. birželio 12 d. pažyma Nr. KS3-1). Akreditacijos pažymėjimas – AP Nr. 005. Akredituotos veiklos sritys atitinka sutartinius kokybės rodiklius, pažymėta, jog šios veiklos vykdomos sėkmingai. Išskirtinės kompetencijos sritys – projektinė veikla, kvalifikacijos tobulinimosi seminarų, tenkinančių klientų poreikius, organizavimas, bei dalyvavimas partnerystės tinkluose.

2013 m. birželio 28 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-270 nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., minint į  UNESCO minimų sukakčių kalendorių įtrauktas Meilės Lukšienės 100-ąsias gimimo metines, Marijampolės švietimo centrui suteiktas Meilės Lukšienės vardas. Šis Meilės Lukšienės vardo įamžinimas numatytas ir 2013 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 364 patvirtintame „Valstybiniame Meilės Lukšienės metų priemonių plane“  https://youtu.be/KOoxGHBFMCA

2014 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-81 Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras penkeriems metams akredituotas antrą kartą. Akreditacijos pažymėjimas – AP Nr. 051. Akredituotos veiklos sritys atitinka sutartinius kokybės rodiklius, pažymėta, jog šios veiklos vykdomos sėkmingai.