MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu P. Butlerienės g. 3, Marijampolė, el. p. nniira@gmail.com arba skambinti  telefonu (8 343) 91401.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-90 kultūrinių renginių organizatorė Nina Fiodorova paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę.


KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PRERVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2015M.