MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu P. Butlerienės g. 3, Marijampolė, el. p. nniira@gmail.com arba skambinti  telefonu (8 343) 91401.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS