MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2019 m. SPALIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Lietuvos švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų vadovams bei darbuotojams

 

Respublikinė konferencija „Mokytojų profesinis tobulėjimas Bendrojo ugdymo bendrųjų  programų atnaujinimo kontekste“ 

24 d.

10.00 val.

 

25 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt 

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Seminaras „Sisteminga kasdienė ir etapinė refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“

J. Ladygienė, lietuvių kalbos mokytoja, švietimo konsultantė, Laisvosios mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė, „Renkuosi mokyti!“ programos alumnė, sumanios reflektavimo sistemos „Reflectus“ kūrėja

24 d.

10.00 val.

 

Švietimo

centras

 

Kaina – 19,00  Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

3.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams

 

Seminaras „Dizaino metodo taikymas ikimokyklinėse įstaigose“

S. Balčiūnienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė

15 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 21,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“

4.

Skaitmeninio raštingumo mokymai švietimo darbuotojams, turintiems skaitmeninio raštingumo žinių ir įgūdžių (ne IT mokytojams)

4.1

Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis

15 d. ir 17 d.

15.00 val.

Marijampolės

Petro Kriaučiūno

viešoji biblioteka

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

Mokymai vyks susidarius

10 dalyvių grupei

4.2

 Karjeros galimybės Tau: inovatyvus savęs pristatymas

29 d.

10.00 val.

4.3

 Pristatymų rengimas

30 d.

10.00 val.

5.

Profesijos mokytojams

 

Seminaras „Marijampolės architektūros stilių pažinimas“

Marijampolės profesinio rengimo centro istorijos mokytoja metodininkė E. Sėdaitienė, statybos darbų profesijos mokytoja metodininkė A. Krupavičienė

2 d.

10.00 val.

Marijampolės

 profesinio rengimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

 vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

6.

Dorinio ugdymo, ekonomikos ir pilietiškumo ugdymo mokytojams

 

Paskaita-kūrybinės dirbtuvės „Iniciatyvos „Pilietis per 31 valandą“ pristatymas“

 

Trukmė – 3 ak. val.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadovė M. Vyšniauskaitė, projektų vadovė M. Besevičiūtė

8 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

Savivaldybės administracijos darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms, mokytojams, socialiniams darbuotojams, policijos pareigūnams ir kt.

 

LGKT projektas „Įvairovės veidai“:

1) Paskaita „Kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie lyčių nelygybės mažinimo“;

2) Fotografijų paroda „Įvairovės veidai“ Paroda veiks š. m. spalio 16-23 d.

M. Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė

16 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

8.

Rusų kalbos mokytojams

 

Seminaras ,,Naujų mokymo priemonių taikymas mokant rusų kalbos“

L. Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, rusų kalbos mokytoja ekspertė, vadovėlio ,,Priviet“ autorė

21 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

Kūno kultūros mokytojams

 

Seminaras „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka“

 

Turėti sportinę aprangą

O. Batutis, Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas

21 d.

12.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Visiems pedagogams

 

Seminaras „Vaikų depresija“

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė

22 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Pradinių klasių mokytojams (LPUPA nariams)

 

Seminaras „Bendradarbiavimas su klasės bendruomene naudojant programą „ClassDojo“

J. Mikulienė, Marijampolės marijonų gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

R. Berčiūnienė, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

23 d.

14.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12

Tikybos mokytojams

 

Mokslinė-praktinė konferencija „Mokinio pažinimo būdai“

Jungtinė lektorių grupė

28 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos

pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Meno mokyklų vadovams, kolektyvų vadovams, muzikos mokytojams

 

Seminaras „Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių meno mokyklos veiklos patirtis: formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų aprašo pristatymas, fortepijono, ritmavimo ir kitų dėstomų dalykų teorinės ir praktinės medžiagos pateikimas“

Grigiškių meno mokyklos direktorė K. Ulevičiūtė, fortepijono mokytoja dr. J. Lasauskienė;

A. Polevikov, Vilniaus Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojas, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojas

29 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

14.

Specialiesiems pedagogams, logopedams, pradinių klasių mokytojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Seminaras ,,Kaip padėti vaikui įveikti skaitymo sunkumus?“

A. Kisielienė, specialioji pedagogė ekspertė, mokymo priemonės ,,Labas, raide“ autorė

Lapkričio

7 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

15.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 9-12 (gimnazijų I-IV) klasėse

 

Seminaras ,,Skirtingų lygių gebėjimų ugdymas per literatūros pamoką“

N. Bartašiūnienė, Klaipėdos „Ąžuolyno” gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Lapkričio

13 d.

11.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

II. KURSAI

16.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

 

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

 

 Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Švietimo centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti

prašytume pranešti el.

paštu iki spalio 25 d.

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

17.

Lietuvių kalbos kultūra

Kursų trukmė – 22  ak. val.

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos

Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Švietimo

centras

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

 

Kursų trukmė – 180 ak. Val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

Planuojama lapkričio-sausio mėn.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Švietimo

centras

Kursų kaina – 174,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

19.

Mokyklų savanorystės klubų/būrelių vadovams ir/arba pedagogams, atsakingiems už mokinių savanoriškos veiklos organizavimą mokykloje

 

Apskritas stalas-diskusija „Mokinių  savanoriškos veiklos organizavimas. Patirtys ir galimybės“

Projekto „Lyderių laikas 3“ Marijampolės savivaldybės komanda

1 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

20.

Šv. Cecilijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“

 

Trukmė – 18 ak. Val.

A. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

I-asis seminaras

7 d.

13.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

21.

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos gamtos mokslų mokytojams

 

Atvira gamtos mokslų pamoka

„Kerintis spalvų pasaulis“

A. Motūzienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos ir Suaugusiųjų mokymo centro biologijos vyresnioji mokytoja

9 d.

9.40 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

22.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams, logopedams ir psichologams

 

Seminaras „Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi galimybės ir iššūkiai“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro logopedė ekspertė L. Grikainienė, medicinos psichologė R. Klišytė, ergoterapeutas E. Melceris, specialioji pedagogė R. Greimaitė

16 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

23.

Vaikų darželio-lopšelio „Šypsenėlė“ pedagogams ir tėvams

 

Seminaras „Naujoji vaikų karta: jų ypatumai, įpročiai, poreikiai, emocijų raiška ir valdymas“

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja, psichologė

16 d.

14.00 val.

 Vaikų

lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

24.

Vaikų lopšelių-darželių „Rūta“ ir „Ąžuoliukas“ pedagogams

 

Seminaras ,,Vaiko pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“

VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro” psichologės G. Jurkevičienė ir V. Mikutaitienė

18 d.

10.00 val.

Vaikų

lopšelis-darželis „Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

25.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų padėjėjams

 

Konsultacija ,,Mokytojo padėjėjo vaidmuo gerinant specialiojo ugdymo kokybę“

 

Trukmė – 3 ak. Val.

Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė G. Ambrasienė, specialioji pedagogė metodininkė A. Maziliauskienė, logopedė A. Masčinskaitė, socialinė pedagogė J. Rašimienė, psichologės metodininkės J. Adomaitytė ir J. Norkienė

23 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

26.

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ pedagogams

 

Seminaras „Motyvacija ir savimotyvacija“

L. Laurinčiukienė, lektorė, švietimo ir verslo  konsultantė, nepriklausoma žurnalistė, asmeninio augimo trenerė

29 d.

10.00 val.

Mokykla-darželis „Želmenėliai“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

 

27.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Seminaras „Mokytojo lyderystė: menas paauginti save ir kitus“

Doc. dr. G. Cibulskas, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dėstytojas

30 d.

9.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

28

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams

 

Praktinės veiklos renginys „Vaikų savižudybių prevencijos algoritmo taikymo galimybės Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose“

Trukmė – 3 ak. val.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės     psichologinės tarnybos direktorė

G. Ambrasienė, psichologė J. Norkienė

Lapkričio

 6 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

29.

Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams

 

Seminaras „Efektyvios komandos formavimas ir darbo komandomis gebėjimų ugdymas“

L. Laurinčiukienė, lektorė, švietimo ir verslo konsultantė, nepriklausoma žurnalistė, asmeninio augimo trenerė

1 d.

14.00 val.

Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

30.

Kalvarijos savivaldybės Jungėnų ir Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinių mokyklų pedagogams

 

Konferencija „Geros mokyklos link: problemos ir galimybės augti, keistis, tobulėti“

Jungtinė lektorių grupė

31 d.

10.00 val.

Jungėnų pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

31.

Kazio Griniaus gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė S. Valantiejienė, psichologė V. Stupurienė

I-asis seminaras

1 d.

13.00 val.

Kazio

Griniaus gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

32.

Visiems pedagogams

 

 

 

 

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programos III-asis modulis:

Matematikos mokymo metodika 7-8 klasėje. Erdvinių kūnų gaminimas. Euritmija

Trukmė – 16 ak. val.

A. Ališauskas, Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, matematikos mokytojas, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narys;

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

11 d.

16.00 val.

 

12 d.

9.00 val.

Kauno

Valdorfo mokykla

Kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

33.

Tikybos mokytojams

 

Edukacinė-piligriminė kelionė „Vilkaviškio vyskupijos istoriniais keliais“

Kan. Prof. Dr. Kun. K. Žemaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas

12 d.

8.30 val.

Vygrių kamaldulių vienuolynas

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

IV. PARODOS IR KULTŪRINIAI RENGINIAI

34.

V Tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės“

34.1

„Elektroakustinė muzika birbynei“

Atlikėjas: Carol Robinson (birbynė) (JAV/Prancūzija)

12 d.

18.00 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

34.2

„Gelminė melodija“/„Internal Melody“

Atlikėjai: Krzysztof Lenczowski (violančelė), Grzech Piotrowski (saksofonas), Jan Smoczyński-Hammondo (vargonai) (Lenkija)

20 d.

18.00 val.

34.3

Išilginių fleitų kvartetas „Sirena“ (Danija/Švedija)

Atlikėjai: Pios Loman, Karinos Agerbo, Marit Ernst Bock, Pios Brinch Jensen

30 d.

18.00 val.

35.

Marijampolės savivaldybės dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda, skirta mokytojų dienai

 

Paroda veiks iki š. m. spalio 17 d.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)