MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2019 m. GRUODŽIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Švietimo darbuotojams, turintiems skaitmeninio raštingumo žinių ir įgūdžių (ne IT mokytojams) 

 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų rengimas“

 

 

Mokymai vyks susidarius 10 dalyvių grupei

2, 4 d.

15.00 val.

Petro Kriaučiūno

viešoji biblioteka

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

2.

Tėvams

 

Paskaita „Aš noriu ir mokausi pažinti savo vaiko elgesį. Įvairios emocijų išraiškos“

 

Trukmė – 2 ak. val.

R. Bliūdžiuvienė, sveikatos psichologė, sertifikuota Geštalto terapijos konsultantė

3 d.

17.30 val.

Švietimo centras

Kaina – 10,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams

 

Seminaras „Geroji patirtis dirbant pagal Marijos Montessori metodą“

 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė E. Stramskienė, mokytoja metodininkė R. Brusokienė, mokytoja V. Vitkauskienė

 

4 d.

10.00 val.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

4.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5-10 klasėse

 

Seminaras „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymas pagrindinėje mokykloje: mitai ir tikrovė“

N. Šervenikaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

9 d.

11.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, 9-12 klasių mokiniams

 

Regioninė konferencija „Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet – mano!“, skirta rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto

150-osioms gimimo metinėms

R. Jakelevičius, Kauno Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus muziejininkas;

V. Brogytė, Kalvarijos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

13 d.

10.00 val.

Kalvarijos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vidabrog@gmail.com. (V. Brogytė)

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

6.

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Konsultacinis seminaras ,,Viešieji pirkimai ugdymo įstaigose“

R. Vadluga, Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

10 d.

10.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo

centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

7.

Humanitarinių mokslų ir pradinių klasių mokytojams

 

Seminaras „Tikslinga kūrybinė veikla pamokoje: kritinio ir kūrybinio mąstymo lygiagretės“ 

I. Gydrienė, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

10 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.

Tikybos mokytojams

 

Seminaras „Biblinė etika su Dekalogu“ 

Doc. dr. I. Gudauskienė, Vilniaus šv. Juozapo ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų dėstytoja

Sausio

3 d.

11.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Visiems pedagogams ir kitiems įstaigų bendruomenės nariams

 

Seminaras „Žodinė savigyna“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas

Sausio

22 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II. KURSAI

10.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos psichologė

2, 4, 11 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

 

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

17 d.

10.00 val. 

Švietimo

centras

Kaina – 174,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

12.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

12.1

Seminaras „Naujoji vaikų karta: jų ypatumai, įpročiai, poreikiai, emocijų raiška ir valdymas“ 

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja, psichologė

2 d.

10.00 val.

 

Vaikų

lopšelis-darželis „Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

12.2

Seminaras „Pedagogo psichologinis atsparumas: iššūkiai ir sprendimai“ 

E. Karmaza, VšĮ „EOS grupės“ psichologas

27 d.

10.0    al.

13.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ugdytinių tėvams

 

Paskaita „Naujoji vaikų karta: jų ypatumai, įpročiai, poreikiai, emocijų raiška ir valdymas“ 

 

Trukmė – 2 ak. val.

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja, psichologė

2 d.

17.00 val.

Vaikų

lopšelis-darželis „Rūta“

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

14.

„Ryto“ pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė S. Valantiejienė, psichologė V. Stupurienė

VIII-asis seminaras

15    d.

14.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

 

Seminaras „Diferencijavimas pamokoje“ 

L. Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė

5 d.

13.30 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

16.

Vaikų lopšelių-darželių „Vaivorykštė“ ir „Šaltinėlis“ pedagogams

 

Seminaras ,,Vaiko pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“ 

VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro” psichologės G. Jurkevičienė ir V. Mikutaitienė

9 d.

10.00 val.

Vaikų

lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

17.

Šv. Cecilijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“

 

Trukmė – 18 ak. val.

A. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja

III-asis seminaras

9 d.

13.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogams

18.1

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė S. Valantiejienė, psichologė V. Stupurienė

VII – VIII-asis seminarai

12, 16 d.

14.00 val.

imanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.2

Seminaras „Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia režisierius?“

Doc. dr. K. Skauminas, probleminio mokymo specialistas-tutorius, sertifikuotas koučingo specialistas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

30 d.

10.00 val.

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.

Vaikų darželio „Linelis“ pedagogams

 

Seminaras „Asmeninės savivertės tyrinėjimas dailės terapijos metodais“ 

V. Altuchova, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos psichologė, meno terapijos praktikė

12 d.

14.00 val.

Vaikų darželis „Linelis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

20.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Socialinio pedagogo veikla profesinėje mokykloje. Marijampolės profesinio rengimo centras – tavo karjeros pradžia“

 

Trukmė – 4 ak. val. 

Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė E. Rakauskienė, profesinio mokymo metodininkas M. Andriukevičius

18 d.

11.00 val.

Profesinio rengimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

21.

Petro Armino progimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Pamoka kitaip“

L. Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, rusų kalbos mokytoja ekspertė

18 d.

13.00 val.

Petro Armino progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

22.

Vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ pedagogams

 

Seminaras „Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas ugdymo procese“

V. Servutienė, Jurdaičių socialinės globos namų psichologė

23 d.

10.00 val.

Vaikų

lopšelis-darželis „Rasa“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

23.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė, taikant savivaldų ir personalizuotą mokymąsi pamokoje“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė,

doc. dr.  R. Gaučaitė

27 d.

10.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

24.

Šakių rajono ugdymo įstaigų vadovams

 

Edukacinė išvyka „Ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas“

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė A. Uznė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui L. Undraitytė, J. Tamošaitienė, psichologė V. Beinarienė, socialinė pedagogė S. Lukšienė, istorijos mokytoja D. Juščienė

5 d.

14.00 val.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

25.

Šakių rajono geografijos ir istorijos mokytojams

 

Seminaras „Pasaulio moterys“

B. Bendoraitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

11 d.

13.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

26.

Griškabūdžio gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Raiškos meno laboratorija: veiksmingos savęs pažinimo ir ugdymo priemonės“

Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė E. Černauskienė, vyresniosios pradinių klasių mokytojos L. Sinkevičienė, E. Sinkevičienė, O. Naumavičienė,  priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja metodininkė D. Puidokaitienė

12 d.

12.00 val.

Griškabūdžio gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

27.

Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi darbo grupės nariams, neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Aktyvus pilietiškumas suaugusiųjų švietime“

J. Bernotienė, Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorė

13 d.

11.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

28.

Akmenynų pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja; D. D. Gasparavičiūtė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė ekspertė

V, VII-asis seminarai

2, 16 d.

12.00 val.

VI-asis seminaras

9 d. 9.00 val.

Akmenynų pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

29.

Kalvarijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Vadovavimas mokymuisi organizuojant mokymą(si) tiriant, sprendžiant problemas ir taikant mokymąsi aktyvinančius metodus“

A. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja

II-asis seminaras

3 d.

12.30 val.

Kalvarijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

30.

Kalvarijos gimnazijos pedagogams ir tėvams

 

Paskaita „Mokytojo ir šeimos bendras darbas. Ar įmanoma partnerystė?“

 

Trukmė – 4 ak. val.

L. Slušnys, VšĮ Lions Quest Lietuva direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras 

19 d.

13.00 val.

Kalvarijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

31.

Kazio Griniaus gimnazijos pedagogams

31.1

Seminaras „Patyriminės praktikos, ugdančios emocinį intelektą“

E. Veršininienė, VšĮ „MEDA PROJECT“ direktorė

2 d.

12.00 val.

Kazio Griniaus gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

31.2

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė S. Valantiejienė, psichologė V. Stupurienė

VII – VIII-asis seminarai

9, 18 d.

13.00 val.

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

32.

Kazlų Rūdos savivaldybės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

 

Seminaras „Neklusnaus elgesio priežastys ir korekcija“

R. Bliūdžiuvienė, sveikatos psichologė, sertifikuota Geštalto terapijos konsultantė

11 d.

13.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

Kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

33.

Kursai „Užsienio kalba (anglų) pradedantiems (A1-A2 lygis)“

 

Trukmė – 50 ak. val.

J. Vičkačkienė, Marijampolės profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė

3 d.

17.30 val.

Profesinio rengimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija ir informacija

tel. 8 617 94294 arba el. paštu martynas.andriukevicius@gmail.com

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

V. PARODOS IR KULTŪRINIAI RENGINIAI

34.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tekstilės katedros studentų ir dėstytojų kūrybos darbų paroda „Tekstilės menas ir mes“

 

Paroda veiks iki 2020 m. sausio 30 d.  

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija 

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

35.

Paroda „Advento vainiką pinu – dalinuosi širdies gerumu“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 3-16 d.

Parodos atidarymas

3 d.

10.00 val.

Petro Kriaučiūno  viešoji biblioteka, Multicentras

 

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

36.

Paroda „Prakartėlę kuriu – širdelę šv. Kalėdoms ruošiu“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa”

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 18 d. – 2020 m. sausio 6 d. 

Parodos atidarymas

18 d. 

10.00 val. 

37.

Paroda „Baltojo angelo paslaptis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis–darželis „Šypsenėlė“  

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 2-16 d.

Parodos atidarymas

4 d.

10.00 val.

 

Petro Kriaučiūno  viešosios bibliotekos Draugystės filialas (Draugystės g. 5, Marijampolė)

38.

Paroda ,,Puošnios Kalėdos“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 17 d. – 2020 m. sausio 7 d.    

Parodos atidarymas

19 d. 

16.00 val. 

39.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda „Kalėdų belaukiant...“ 

 

Paroda veiks iki 2020 m. sausio 6 d.

Parodos atidarymas

18 d.

13.00 val.

Marijampolės Kultūros

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

40.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Linksmos spalvos“ 

4 d.

11.30 val.

Petro

Armino progimnazija

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)