MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2019 m. GRUODŽIO mėn.

1.

Mokyklų metodinės tarybos nariams

 

Kalėdinis renginys „Advento naktyje“  

 

Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja D. Balkauskienė, muzikos mokytoja metodininkė D. Klevienė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

17 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

2.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaida. Pranešimai:

„Meninė veikla – raktas į vaiko kalbą“;

„Vaiko emocinė sveikata ir pagalba kilus sunkumams“;

„Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas savitais meninės raiškos būdais“

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vyresnioji logopedė V. Bružinskienė, vyresnioji socialinė pedagogė D. Grabauskė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė A. Žaliauskienė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

 

3 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 

3.

Technologijų mokytojams

 

Pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai bei tradicinei mokinių ir mokytojų darbų parodai „Kalėdų belaukiant...“ organizavimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

E. Kraukšlys, „Sūduvos“ gimnazijos mokytojas metodininkas;

S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

 

4.

Sūduvos krašto gimnazijų matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas „Olimpiadinių uždavinių vertinimo aspektai“

Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Janulevičienė, matematikos mokytoja metodininkė D. Noreikienė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

13.00 val.

 

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

5.

Istorijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida

„EK parama mokykloms su Erasmus+“

A. Vilkė, Jono Tototaičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;

R. Juknelienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

15.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

6.

Anglų kalbos mokytojams, dirbantiems 2-5 klasėse, ir pradinių klasių mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. Tarpmokyklinė 2-5 klasių mokinių tradicinių angliškų kalėdinių dainų popietė „Kalėdų džiaugsmas“

 

V. Lazauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos vyresnioji anglų kalbos mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

11.00 val.

 

Želsvos pagrindinė mokykla

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu serafine2vai@gmail.com ir

vygantas.msc@gmail.com;

tel. 8 653 97244 (V. Lazauskienė)

7.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas.

Metinių ataskaitų aptarimas.

„Žiemos šventės ir knyga. Šv. Kalėdų  laukimas“

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

A. Mikulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

14.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 

8.

Informacinių technologijų  mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Informatikos olimpiados I-ojo etapo rezultatų ir II-ojo etapo darbų taisymo aptarimas bei rezultatų analizė

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

15.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com