MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2020 m. VASARIO mėn.

1.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Marijampolės savivaldybės 68-osios fizikos olimpiados užduočių vertinimas, analizė ir aptarimas

R. Motūzaitė, Marijonų gimnazijos ir „Šaltinio“ progimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

13.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

2.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasiruošimas mokinių kūrybinių darbų parodai „Aš – kūrėjas“, skirtai Kovo 11-ąjai

G. Janauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė; L. Žaliauskienė, Sūduvos gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja; S. Makarevičienė, Šv. Cecilijos gimnazijos dailės mokytoja; E. Boželytė-Liobienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos dailės vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

3.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Technologijų olimpiada II etapo darbų taisymas, vertinimo analizė ir rezultatų aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė; E. Kraukšlys, Sūduvos gimnazijos mokytojas metodininkas; S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

12.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

4.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Projektų „Sveikas vaikas – laimingi visi“ ir „Spalvų karalystėje“ pristatymas

Vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ vyresniosios mokytojos V. Plikienė, A. Juodėnienė; Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės A. Klesevičienė, V. Vokietaitienė;  R. Alaburdienė, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja; J. Gelžnienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

17 d.

13.00 val.

 Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

5.

Rusų kalbos mokytojams

 

Diskusija „Kas naujo ir įdomaus rusų kalbos pamokose?“

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji rusų kalbos mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

6.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Edukacinė išvyka į Radviliškio Vaižganto progimnaziją

D. Muckuvienė, „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

 

Išvykimas 

8.00 val.

iš Kultūros centro aikštelės

Radviliškio Vaižganto progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija: tel. 8 652 10139 arba

el. paštu dmuckuviene@gmail.com;

el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

7.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Edukacinė išvyka į „Vilniaus knygų mugę 2020“

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

 

Išvykimas

8.00 val.

iš Kultūros centro aikštelės

Lietuvos parodų ir kongresų centras  LITEXPO

Registracija www.semiplius.lt

Informacija: tel. 8 682 27800 arba

el. paštu raguckienes@gmail.com;

el. paštu vygantas.msc@gmail.com

8.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5-8 klasėse

 

Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys: konkursas 5-8 klasių mokiniams „Gimtojo žodžio paunksmėj“

 

Informacija apie dalyvavimo sąlygas – mokykloms pateiktuose renginio nuostatuose

I. Martinaitienė, Šv. Cecilijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

12.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 

Konkurse dalyvaujančių mokinių registracija iki vasario 20 d. el. paštu ilonamart@gmail.com

9.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Istorijos olimpiados užduočių vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

A. Vilkė, Jono Tototaičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė; A. Mikulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

26 d.

14.00 val.

„Ryto“ pagrindinė

mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

10.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Projekto „Girdžiu muziką ir save“ pristatymas

D. Bičkauskaitė, vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ meninio ugdymo pedagogė;

V. Bilinskienė, mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

27 d.

13.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com