MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2019 m. SPALIO mėn.

1.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinės tarybos pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos planavimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

2 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

2.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pranešimai:

„Koordinuotai teikiamos paslaugos vaikui ir šeimai: aktualijos ir galimybės“;

„Emocinis vaikų saugumas“

I. Balandinaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

D. Juškelienė, Vaikų lopšelių-darželių „Vaivorykštė“ ir „Nykštukas“ vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

3.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Edukacinė programa „Liepos simbolis lietuvių liaudies tautosakoje“

V. Bilinskienė, Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

 

23 d.

10.30 val.

Gižų bendruomenės namai

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

4.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Marijampolės savivaldybės mokyklų

bibliotekininkų gerosios patirties

sklaida. Pažintis su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos biblioteka.

Iš 48-osios Pasaulio mokyklų bibliotekų asociacijos konferencijos (IASL) Dubrovnike sugrįžus: konferencijos pristatymas ir potyriai

R. Baltramonaitienė, Jono Totoraičio progimnazijos bibliotekininkė;

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

A. Mikulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

30 d.

12.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

5.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas.

,,Patyčių dėžutės“ panaudojimo galimybės Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Mokolų progimnazijos psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

Lapkričio

6 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

6.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Mokinių meninių gebėjimų ugdymas mokant vokiečių kalbos. Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalio savivaldybės etapas

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

I. Urbonienė, Šv. Cecilijos gimnazijos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

Lapkričio 13 d.

13.30 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 688 79421 (N. Grinytė)

el. paštu vygantas.msc@gmail.com