MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos rezultatai

2018 m. METODINĖS VEIKLOS RENGINIŲ IR DALYVIŲ SUVESTINĖ

Eil.

Nr.

 

Būrelio pavadinimas

Renginiai

Dalyvių skaičius

Metodiniai pasitarimai

Gerosios patirties sklaida

Atviros pamokos

Renginių aptarimas

Metodinės išvykos

Metodinės dienos

Kita veikla

Iš viso renginių

1.

Technologijos

1

-

 

4

1

 

 

6

70

2.

Pradinis ugdymas

3

2

1

 

 

1

 

7

157

3.

Psichologija

2

 

 

1

 

 

 

3

30

4.

Rusų kalba

2

 

 

 

1

 

 

3

33

5. 

Anglų kalba

2

1

 

 

 

 

 

3

22

6.

Vokiečių kalba

1

1

 

 

 

 

1

3

21

7.

Dailė

1

 

 

 

 

 

 

1

5

8.

Kūno kultūra

1

 

 

 

 

 

 

1

12

9. 

Etika

1

1

 

 

 

 

 

2

15

10.

Tikyba

2

-

 

1

 

1

 

4

92

11. 

Biologija

2

1

 

 

 

 

 

3

36

12.

Fizika

2

1

 

 

 

 

 

3

17

13. 

Chemija

2

1

 

 

 

 

 

3

11

14.

Istorija

2

 

 

2

 

 

 

4

35

15.

Geografija

2

 

 

1

 

 

 

3

28

16.

Socialiniai pedagogai

3

3

 

 

1

 

 

7

135

17.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų

3

 

 

 

 

 

1

4

92

18.

Lietuvių kalbos

5

 

 

 

 

 

 

5

55

19.

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė grupė

1

 

 

 

1

 

1

3

47

20.

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė grupė +MMT

1

 

 

 

 

 

 

1

32

21.

Matematika

1

1

 

 

 

 

 

2

31

22.

Informatika

2

2

 

 

 

 

 

4

33

23.

Ikimokyklinis ugdymas

1

2

 

 

1

 

 

4

102

24.

Ikimokyklinių įstaigų meninis ugdymas

1

2

 

1

1

 

 

5

92

25.

Priešmokyklinis ugdymas

1

 

 

2

1

 

 

4

54

26.

Mokyklų metodinė taryba

1

 

 

 

 

 

 

1

29

27.

Muzika

2

2

 

1

 

 

2

7

92

28.

Choreografija

1

 

 

2

 

 

 

3

22

29.

Bibliotekininkai

1

1

 

 

 

1

 

3

58

                   Iš viso 

50

21

1

15

7

3

5

102

1458

 

 

2018 m. METODINĖS VEIKLOS RENGINIŲ IR DALYVIŲ SUVESTINĖ