MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narių sąrašas

Nr.

Metodinio būrelio/tarybos pirmininko vardas, pavardė

Pareigos mokyklų metodinėje taryboje

Metodinis būrelis/taryba

Švietimo įstaigos pavadinimas

1.

Snaiguolė Raguckienė 

Pirmininkė

Bibliotekininkų

Rygiškių Jono gimnazija

2.

Jolanta Gelžinienė

Koordinatorė

 

Švietimo centras

3.

Salvinija Šimonėlienė

Narė

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui

Jono

Totoraičio progimnazija

4.

Sandra Survilienė

Narė

Fizika

Rygiškių Jono gimnazija

5.

Aušrelė Taputienė

Narė

Biologija

Sūduvos

gimnazija

6.

Vaida Pituškienė 

Narė

Istorija

Sūduvos gimnazija 

7.

Laimutė Žakienė

Narė

Chemija

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija 

8.

Danguolė Balkauskienė

Narė

Geografija 

Sūduvos gimnazija

9.

Loreta Andriuškevičienė 

Narė

Pradinių klasių mokytojų

Mokolų mokykla-darželis

10.

Lina Rentelienė

Narė

Informacinės technologijos

Marijonų gimnazija

11.

Aušra Širvaitienė

Narė

Matematika

Sūduvos gimnazija

12.

Aušra Jurkšaitienė 

Narė

Soc. pedagogai

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija 

13.

Aistė Daugėlienė

Narė

Spec. pedagogai

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

14.

Vilija Bilinskienė 

Narė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogai

Mokykla-darželis „Želmenėliai“

15.

Laima Gludžinskienė 

Narė

Priešmokyklinio ugdymo

Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

16.

Gita Orinienė

Narė

Ikimokyklinio ugdymo

Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

17.

Danutė Klevienė

Narė

Muzika

Sūduvos gimnazija

18.

Zita Krukonienė

Sekretorė

Lietuvių kalba

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

19.

Gitana Tamulynienė

Narė

Psichologija

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

20.

Vida Ūsienė 

Narė

Rusų kalba

Rygiškių Jono gimnazija

21.

Aistė Grinevičienė

Narė

Choreografija

Petro Armino pagrindinė mokykla

22.

Nijolė Grinytė

Narė

Vokiečių kalbos

Sūduvos gimnazija

23.

Jolanta Rupšienė

Narė

Anglų kalba

Marijonų gimnazija

24.

Ilona Akelaitienė

Narė

Etikos

Rygiškių Jono gimnazija

25.

Birutė Žemaitienė

Narė

Tikybos

Jono Totoraičio progimnazija

26.

Skirmantė Daugėlienė

Narė

Kūno kultūros

„Šaltinio“ pagrindinė mokykla

27.

Gintauta  Janauskienė

Narė

Dailės

Želsvos pagrindinė mokykla

28.

Rita Dijokienė

Narė

Technologijų

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla