MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos 2020-2021 m. m. narių sąrašas

Nr.

Metodinio būrelio/tarybos pirmininko vardas, pavardė

Pareigos mokyklų metodinėje taryboje

Metodinis būrelis/taryba

Švietimo įstaigos pavadinimas

1.

Danguolė Balkauskienė

Pirmininkė

Geografija

 

Sūduvos

gimnazija

2.

Jolanta Gelžinienė

Koordinatorė

 

Švietimo centras

3.

Salvinija Šimonėlienė

Narė

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui

Jono Totoraičio progimnazija

4.

Rasa Motūzaitė 

Narė

Fizika

 „Šaltinio“ progimnazija, Marijonų gimn.

5.

Lina Morkūnienė

 

Narė

Biologija

Ryto pagrindinė mokykla

6.

Rasa Klevinskienė

Narė

Istorija

Petro Armino progimnazija

7.

Laimutė

Žakienė

Narė

Chemija

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

8.

Snaiguolė Raguckienė

Narė

Bibliotekininkų

Rygiškių Jono gimnazija

9.

Loreta Andriuškevičienė

 

Narė

Pradinių klasių mokytojų

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

10.

Jolanta Rutkauskienė

Narė

Informacinės technologijos

Rygiškių Jono gimnazija

11.

Ginta Šnipaitienė

Narė

Matematika

Marijonų

gimnazija

12.

Edita Rakauskienė

Narė

Socialiniai pedagogai

Marijampolės profesinio rengimo centras

13.

Daiva Muckuvienė

Narė

Specialieji  pedagogai ir logopedai

„Saulės“  pradinė mokykla

Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

14.

Vilija Bilinskienė

 

Narė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogai

Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

15.

Daiva Zeikuvienė

Narė

Priešmokyklinis ugdymas

Vaikų lopšelis-darželis "Šypsenėlė"

16.

Rasa Alaburdienė

Narė

Ikimokyklinis ugdymas

Vaikų lopšelis-darželis "Rūta"

17.

Danutė

Klevienė

Narė

Muzika

Sūduvos

gimnazija

18.

Aušra Brusokienė

Narė

Lietuvių kalba ir literatūra

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

19.

Edita Sabaliauskienė

Narė

Psichologija

„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

20.

Roma Alaunienė

Narė

Rusų kalba

Sasnavos pagrindinė mokykla

21.

Kristina Brazienė

Narė

Šokio pedagogai

Meno mokykla

22.

Nijolė Grinytė

Sekretorė

Vokiečių kalba

Sūduvos

gimnazija

23.

Jolanta

Rupšienė

Narė

Anglų kalba

Marijonų gimnazija

24.

Ilona Akelaitienė

Narė

Etika

Rygiškių Jono gimnazija

25.

Neringa Kirkliauskienė

Narė

Tikyba

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, Mokolų progimnazija

26.

Skirmantė Daugėlienė

Narė

Kūno kultūra

„Šaltinio“ progimnazija

27.

Gintauta 

Janauskienė

Narė

Dailė

Želsvos progimnazija

28.

Rita

Dijokienė

Narė

Technologijos

Rimanto Stankevičiaus progimnazija