MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kaip tapti įtakingam per savanorystę

2019-04-11 10:18

Marijampolės savivaldybėje baigiamas įgyvendinti LL3 pokyčių projektas, kurio metu sukurtas savanorystės  modelis, įtraukiantis visus  bendruomenės narius ir apimantis įvairias savanoriškas mokinių veiklas ugdymo įstaigose ir už įstaigų ribų.  Viena iš modelyje numatytų priemonių – mokinių mentorystė (kaip savanoriškos veiklos forma) ugdymo įstaigoje.


Siekiant mokiniams ir mokytojams parodyti savanorystės atveriamas galimybes, supažindinti su motyvais bei paskatinti savanoriauti,  aptarti mentorystės esmę,  š. m. balandžio 2-3 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre organizuoti  mokymai savivaldybės mokytojams ir savanoryste susidomėjusiems arba tokios patirties turintiems 7-12 klasių mokiniams. Mokymuose dalyvavo per 70 mokinių ir pedagogų, koordinuosiančių mokinių savanorišką veiklą ugdymo įstaigose.


Statistikos departamento duomenimis tik 7-8 procentai Lietuvos gyventojų savanoriauja, žino ir suvokia, kas yra savanorytė, tuo tarpu, kai Amerikoje, Kanadoje, Australijoje savanoriauja veik 85 procentai žmonių, aiškiai suvokdami, kokią pridėtinę vertę jie gauna ir kokia naudą sukuria visuomenei.


Mokymų metu kalbantis su mokytojais ir mokiniais apie savanorystę kaip asmenybės ugdymo ir karjeros planavimo būdą, apie jos kitokią pridėtinę vertę ir naudą, kas yra tikroji savanorystė, kuo ji skiriasi nuo „darbo už dyką“, siekta skatinti jaunąją kartą  paneigti visuomenėje dar gajus stereotipus, kad savanorystė yra „išnaudojimas“ ar „laiko švaistymas“.


Mokymų vedėjai - Povilas Petrauskas, sertifikuotas Points of You koučingo žaidimo treneris, ir  Mindaugas Vidugiris, patirtinių mokymų ekspertas, - suprasdami, kad Lietuvoje savanoriavimo kultūra dar labai jauna, su programos dalyviais dalinosi gerąja patirtimi, metodais, būdais ir principais, kaip ne tik dirbti su savanoriais, bet ir kaip juos įkvėpti tapti lyderiais, kaip įgalinti žmones prisiimti daugiau atsakomybės, prisijungti prie įvairių socialinių judėjimų ir projektų, ne tik juos vykdyti, bet ir inicijuoti. Diskutuota, kaip moksleiviams priklausančias socialines valandas paversti jų pačių ateičiai ir visuomenei naudinga patirtimi.


Mokiniai sužinojo, jog didžioji dalis atsidavusių savanorių tampa tikraisiais nariais bet kurioje organizacijoje (gauna finansinę naudą), savanoriaujančio pažinčių bankas kokybe ir apimtimi stipriai lenkia to nedarantį, savanoris realizuoja save kaip asmenybę ir galiausiai pradeda daryti tai, kas atliepia jo pašaukimą, gauna geidžiamą darbą tūkstantį kartų greičiau, nei tuo neužsiimantis.
Ateityje stiprios kompanijos savanorystės patirties aprašymą įtrauks į reikalavimų sąrašą būsimiems kandidatams, nes savanoriaujantis moka atnešti ypač svarią pridėtinę vertę visuomenei ir organizacijai. Tik sąmoningas žmogus supranta, kad tikroji savanorystė – tarnystė visuomenei, veikla, kur viskas paremta laisva valia, atjauta, asmenine iniciatyva, pilietiškumu ir sąžiningumu.


Dalyvaudami mokymuose mokiniai ir pedagogai įgijo žinių apie įvairias įgalinimo, grupės dėmesio valdymo metodikas ir jų pritaikymo galimybes savanoriškame darbe, tobulino mokymosi mokytis kompetenciją, socialinius ir pilietinius gebėjimus, iniciatyvumą ir verslumą, kultūrinį sąmoningumą ir jo raišką.


Marijampolės TV reportažas apie mokymus:


https://www.youtube.com/watch?v=lY-xfpDaHCA