MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Naujienos

2019-05-07 15:02
Mokytojo TV – virtuali erdvė, kur visi švietimo sistemos dalyviai – mokytojai, mokiniai, tėvai, bibliotekininkai, švietimo specialistai – ras sau vertingos vaizdo informacijos aktualiomis švietimo temomis.
2019-05-07 15:00
Pateikiame paaiškinimus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. pažymoje Nr. VA-6 „Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas“
2019-05-07 14:57
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – Agentūra) pristato mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų metinį pranešimą.
2019-05-07 12:08
Konferencija siekiama suburti švietimo bendruomenę aktyviai diskusijai, suformuluoti konkrečius pasiūlymus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų vertinimo sistemai tobulinti ir tvarumui užtikrinti.
2019-04-29 09:45
Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams, norintiems 2019–2020 m. m. įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ar pedagogo kvalifikaciją
2019-04-25 10:22
2019 m. kovo 1 d. ministro įsakymu Nr. V-184 patvirtinti Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei ir veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašai. Ministro įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.
2019-04-19 09:57
Marijampolės savivaldybėje jau treti metai įgyvendinamas nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektas „Savanorystės, pagrįstos tarpinstituciniu bendradarbiavimu, modelio sukūrimas Marijampolės savivaldybėje“, kuriuo siekiama skatinti savanorystę ir sudaryti prasmingos savanoriškos mokinių veiklos sąlygas ugdymo įstaigose bei kitose organizacijose.
2019-04-11 10:18
Marijampolės savivaldybėje baigiamas įgyvendinti LL3 pokyčių projektas, kurio metu sukurtas savanorystės modelis, įtraukiantis visus bendruomenės narius ir apimantis įvairias savanoriškas mokinių veiklas ugdymo įstaigose ir už įstaigų ribų. Viena iš modelyje numatytų priemonių – mokinių mentorystė (kaip savanoriškos veiklos forma) ugdymo įstaigoje.
Puslapiai: «123456789...44»