MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nuorodos nuotoliniam mokymui

  https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

  SMSM nuotolinis mokymas
   

NŠA skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui


NŠA skaitmeninių priemonių sąrašas XLS formatu (papildytas)

   

 

 

Informacija ir priemonės mokymui

 

https://www.emokykla.lt/

https://www.eduka.lt/

https://emapamokos.lt/a/naujiena/mokytojams-ir-mokiniams-nemokama-prieiga-prie-emapamokos-lt

http://www.idomipamoka.lt/nuotolinio-mokymo-tinklas/

Oficialus „Google for Education“ tinklalapis

Google virtualios klasės instrukcija

Google virtualios klasės naudojimo gidas

Apie MOODLE

"Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija įmanoma"

"Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija įmanoma"

"Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija įmanoma"

"Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija įmanoma"

"Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija įmanoma"

www.ismaniklase.lt

www.nuotolinisugdymas.lt/

Zoom demonstracija lietuviškai. Kaip mokiniui kompiuteriu prisijungti prie virtualios pamokos

Mokinys gali dalyvauti ZOOM pamokoje be jokių programų

http://www.svietimonaujienos.lt/kategorija/nuotolinis-mokymas/

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152906/kauno-mokytoja-eksperte-parode-kaip-veda-nuotolines-pamokas-yra-ko-pasimokyti-ne-tik-mokykloms?fbclid=IwAR3t-kJtBAtn6LsDKWfT9U6bhiPWKpn_liOXG05yM-vfNqhyPTjAcSPiphw

https://www.youtube.com/watch?v=_D1xjyVVCCA

Skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Mokymo turinys

 

 

Įvairus  

https://mokytojoturinys.lt/

Evadovėliai

https://sodas.ugdome.lt/

Ugdymo sodas - skaitmeniniai ištekliai

Ugdymo sodas - mokymo priemonės

Emokykla 5-8 klasėms: lietuvių kalba, gamtos mokslai, gegrafija, sauga ir sveikata

https://emapamokos.lt/

Mokymo priemonės gimnazijoms

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

http://vaizdopamokos.lt/

Vilniaus švietimo pažangos centras

Kūrybingumo mokykla

Jaunieji gamtos reindžeriai

Kaip naudoti eTest sistemą (4 video)

1 video

2 video

3 video

4 video

     
 Chemija  

Virtualūs laboratoriniai darbai 9-10 kl.

Mokymo priemonės chemijai

     
 Matematika   Mokymo objektai 11-12 kl.
     
Istorija  

https://istorijai.lt/

http://www.ldkistorija.lt/

https://istorijatau.lt/

Istorija 9-12 kl.

     

Ikimokyklinis

Pradinukai

 

HEY HEY mokykla. Mokomės skaičiuoti

Metų laikai. Mokomės

www.tuciai.lt

Programėlės ir video mažiesiems

Mokomieji žaidimai mažiesiems

Ikimokyklinukams

Audio pasakos vaikams

Mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, žaidimų ir kitokio turinio informacijos lietuvių ir anglų kalbomis

Mokomieji žaidimai

Mokomės ir žaidžiam kartu

Matematika 3 klasei, video

Mažylio TV

SmartkinderTV

"Sukame kelionių ratą" 4-5m. vaikams

     
Marijampolės apskrities mokytojai dalinasi    

Pedagogai, galintys dalintis patirtimi ir konsultuoti dėl nuotolinio darbo

https://www.facebook.com/LavinaLT/

LOPŠELIO –DARŽELIO “RŪTA” MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTYS

Lopšelio-darželio „Rūta“  nuotolinio ugdymo darbo patirtis

Lopšelio-darželio „Vaivorykštė“  nuotolinio ugdymo darbo patirtis

Vaikų lopšelio - darželio "Vaivorykštė" neformalaus ugdymo mokytojos geroji patirtis

Vaikų lopšelio-darželio "Vaivorykštė"  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Piliponienė dalinasi darbu tema "Sukame kelionių ratą" 4-5m. vaikams

     
Tėvams  

Paskaitos tėvams

Straipsniai tėvams

Be pliaukštelėjimų

Ką veikti paaugliams karantino metu

Žaidimai smulkiosios motorikos lavinimui

Žaidimai kalbai lavinti

Audio pasakos vaikams

Mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, žaidimų ir kitokio turinio informacijos lietuvių ir anglų kalbomis

DelfiTV laida su vaikų psichologe

Kaip tinkamai reaguoti į vaiko pyktį

Kaip ugdyti vaiko pasitikėjimą savimi

Vaikų psichologės video

Vaizdo seminarai tėvams

Kaip tėvams išgyventi karantino metu

Dėl vaikų saugumo internete

     
Suaugusiųjų mokymasis  

Autokratinis mokymo stilius

Ugdomasis mokymo stilius

Paramos (motyvavimo) mokymo stilius

Delegavimo mokymo stilius

D.Kolb mokymosi stiliai

Nemokama  informacine sistema SMIS (www.smis.lt)

     
Virtualios ekskursijos

https://3dvilnius.lt/valdovurumai/

Google Arts&Culture

Salvadoro Dali muziejus

Louvre

Britų muziejus

Versalio rūmai

Edinburgo pilis

Indijos akmeniniai monumentai