MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Parama Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui

DĖL 1,2 PROCENTŲ SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO
MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRUI

 

Lietuvos Respublikos „Labdaros ir paramos“ įstatymas suteikia galimybę nė kiek nesumažinant savo atlyginimo paremti visas įregistruotas ne pelno organizacijas. Tarp šių organizacijų yra ir švietimo įstaigos. Parama sudaro 1,2 procentus praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčio sumos. Kiekvienas dirbantis ar pajamas gaunantis Lietuvos pilietis turi galimybę paremti mūsų Švietimo centrą pervesdamas 1,2 procentus pajamų mokesčio, sumokėto valstybei.
Prašymą skirti paramą (FR0512 forma) gyventojas gali pateikti iki einamų metų gegužės 1 d. per Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS), atnešdamas prašymą į VMI arba atsiųsdamas paštu.
Jei norėtumėte paremti Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrą  prisijungę prie EDS, galite tai padaryti paspaudę šią nuorodą:

1. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „EDS funkcijos“, tuomet dešiniajame vertikaliame meniu – „Paramos skyrimas“.

2. Užpildykite FR0512 formą tiesiogiai EDS portale (online).

3. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

    (!)   1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)

    (!)   3V Vardas

    (!)   3P Pavardė

    (!)   5 Mokestinis laikotarpis – praėję metai

    (!)   6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – ✔

    (!)   E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

    (!)   E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190493241

    (!)   E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus.

Jei norėtumėte paraišką pateikti ne internetu, atsispausdinkite šį dokumentą, įrašykite savo asmeninius duomenis (būtinų laukelių pildymą žr. aukščiau) ir pristatykite į savo apskrities VMI. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už geranoriškumą. Jūsų finansinė parama naudojama centro remontui, renginių organizavimo išlaidoms, centro bendruomenės reikmėms.

Švietimo centro direktorė
Meilutė Apanavičienė