MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Andragogams / suaugusiųjų mokytojams

Teorinė šios programos dalis skirta suaugusio žmogaus psichologinės brandos, mokymosi motyvacijos, intelekto tipo, mokymosi stilių ir suaugusiųjų mokymosi specifikos analizei. Praktinėje dalyje tobulinami dalyvių darbo suaugusiųjų auditorijoje įgūdžiai, stiprinama mokytojų andragoginė kompetencija. Ši kompetencija reikalinga siekiant sukonstruoti suaugusiems tinkamas mokymo/si ir bendravimo sąlygas.