MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Dorinio ugdymo mokytojams

Mokytojas, naudodamasis vadovėliu, padėdamas mokiniams nagrinėti įvairius požiūrius bei nuomones, Šventojo Rašto ir kitų krikščioniškųjų šaltinių tekstus, išugdys dalykinę kompetenciją suaugusio žmogaus lygmeniu pažinti katalikų tikėjimą bei jo siūlomas perspektyvas renkantis gyvenimo kelią, ugdyti savo dvasingumą, palyginti, apmąstyti bei įvertinti skirtingas filosofines ir religines pažiūras, Dievo ir Bažnyčios kvietimą tikėti bei sekti Kristumi.
Programa suteikia galimybę išmokti atpažinti savo gyvenimo kelionėje blogio dvasios veikimą, kaip ji mus atakuoja, kaip kėsinasi „išvesti mus iš kelio“ ir suprasti, kokiais būdais galime padėti kitiems pastebėti jos veikimą jų gyvenimuose.
Programa padės dalyviams geriau suprasti Senojo Testamento skaitymo ypatumus ir padės lengviau pasiruošti pamokoms, kuriose analizuojami šios Biblijos dalies tekstai.
Adventas – laikas keliauti vidinę kelionę, todėl turint reikiamas priemones, atšviežinant idėjas, tą kelionę galima padaryti gilesnę ir prasmingesnę.
Seminaro programa padės išsiaiškinti esminius Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos akcentus, diskutuoti ir dalintis patirtimi apie tai, kaip realizuoti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą integruojant jos turinį į įvairių dalykų pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas
Seminaro metu bus aptarti šiandien žinomi religiniai fenomenai, atsižvelgiant tiek į pasaulinį, tiek į Lietuvos kontekstą.
Šiame seminare mokytojai išgirs prof. dr. genetiko Danieliaus Serapino kompetetingą paaiškinimą apie gyvybės pradžios unikalumą ir orumą šiuolaikinio mokslo perspektyvoje
Programa padės parinkti tinkamus metodus vertinant, žiūrint ir keliant klausimus. Sustiprins gebėjimą parinkti tinkamus vaizdinius ir filmų ištraukas pritaikant tam tikroms Švento Rašto vietoms.
Fundamentinė teologija – katalikų tikėjimo pagrindai, kuriuos tikybos mokytojai mano gerai išmanantys, nes yra baigę teologijos studijas ir yra tikintys. Šiandieninėje visuomenėje esame apsupti informacijos srautų, įvairiausių nuomonių ir vertinimų, teorijų ir jas paneigiančių naujų „įrodymų“, todėl galime net nepajausti, kad susvyravęs mūsų tikėjimo pamatas arba jau nuklydome nuo pamatinių tikėjimo tiesų.
Naujosios technologijos vis labiau skverbiasi į mokyklą: spausdintas mokymo priemones keičia elektroninės, tradicinę lentą ir kreidą - kompiuterių ekranai. Šių technologijų negalima atsisakyti, nes mokslo pažanga skatina diegti ir plėsti naująsias informacines technologijas mokykloje.
Informacinės technologijos (IT) vis daugiau vietos užima tikybos pamokose. Metodinės medžiagos padedančios dirbti mokytojams šioje srityje yra labai mažai. Pastebėta, kad ne visi mokytojai efektyviai išnaudoja pamokoje IT priemones. Šiandienos mokytojui labai svarbūs aktyvūs mokymo metodai, bendravimas ir bendradarbiavimas pamokoje įvairiomis plotmėmis.
Šiuolaikinėje visuomenėje šeima patiria daug iššūkių ir institucinių pokyčių, todėl svarbu tai aptarti per dorinio ugdymo pamokas. Be to, šeima vis tiek yra svarbiausia visuomenės ląstelė, su ja siejamos esminės vertybės. Nuo požiūrio į ją, sėkmingo sukūrimo ir svarbiausių funkcijų priklauso asmens ir visuomenės gerovė.