MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kitų dalykų mokytojams

Programa supažindina su interjero dekoracijų gamybos ypatumais, technikų įvairove, reikalingomis priemonėmis, tinkamu priemonių pasirinkimu.
Ši programa aktuali neformaliojo vaikų švietimo ugdymo fortepijono ir kitų specialybių mokytojams, dirbantiems provincijos mokyklose. Muzikos mokyklos mokytojas ugdymo procese siekia skatinti mokinių mokymosi motyvaciją sudarydamas įvairius ansamblius, ieškodamas naujų skambesių ir įvairių kūrinių atlikimo ir pateikimo įgūdžių.
Programoje nagrinėjamos pagrindinės temos, susijusios su savižudybių prevencija: įvadinės žinios apie savižudybių prevenciją mokyklose, pagrindinės žinios apie savižudybių psichologiją, vaikų ir jaunimo savižudybės, pagalba ketinantiems žudytis ir parama mokyklos bendruomenei po savižudybių, savižudybių prevenciją atliekantis specialistas – siektinos savybės ir emocinė parama šiam darbuotojui.
Šio seminaro metu mokytojai bus mokomi ne tik teoriškai susipažinti su įvairiais mokymo metodais, tačiau ir patys žais, improvizuos, muzikuos, ritmuos, papildys savo žinojimą žaidimais, nuorodomis, audio įrašais. Taip pat mokysis dirbti komandoje. Diskusijos metu ieškos būdų kaip turimą ir įgytą patirtį panaudoti ugdymo turinio paįvairinimui, siūlys galimybes ir aptars realybę šiandienos mokykloj.
Seminaro metu pedagogai įgis žinių, kaip planuoti ir vykdyti šiuolaikinės kūno kultūros pamokos įvadinę ir baigiamąją dalis.
Seminaro dalyviai turės galimybę išbandyti specifinius vitražo dailininko naudojamus įrankius, išpjauti vidutinio sudėtingumo stiklo detalę pagal IX amžiaus vitražo fragmentą, bei jį dekoruoti naudojant geležies oksido dažus.
Stengiantis, kad šiuolaikinis mokinys dailės ir technologijų pamokose siektų ne tik aukštesnių dalykinių mokymosi rezultatų, bet ir asmeninės pažangos, būtina nuolat ieškoti naujų ir efektyvių vizualinės raiškos būdų, priemonių bei jų pateikimo metodų.
Programa siūlo modelius, pavyzdžius ir idėjas organizuojant ir vedant šiuolaikines kūno kultūros pamokas.
Programa supažindina, kaip paįvairinti dailės ir technologijų dalykų mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją ir kūrybiškumą. Žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.
Kalėdų laukimą galime paversti stebuklingu – padovanoti sau popietę praleistą drauge – geriant arbatą ir kalbantis apie šventes, jų prasmę ir jų pasitikimą. Susikurti šiltą imbierais ir cinamonu kvepiančią nuotaiką, juk sakoma, kad laukimas - pats gražiausias metas.
Šios programos paskirtis – skleisti informaciją apie unikalias etnokultūros tradicijas ir galimybes šias žinias integruoti ugdymo procese, taip pat skatinti mokytojus ieškoti galimybių ugdymo procesą organizuoti netradicinėse erdvėse (muziejai, tautodailininkų dirbtuvės ir pan.). Programa skirta praplėsti žinias tradicinių amatų srityje numatant jų pritaikymą.
Kas dveji metai Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizuoja Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursą „Tramtatulis“. Jis rengiamas keliais turais: vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu. Suvalkijos regione pasigendama gausesnio įvairių amžiaus grupių dalyvių skaičiaus, įvairesnio atlikėjų repertuaro.
Seminaro dalyviai sužinos apie įvairias mokomųjų dalykų skaitmeninių įrankių formas, gebės rasti jiems pritaikymo galimybes. Pedagogai įgis įgūdžių taikyti skaitmeninį turinį savo dalyko pamokose, ruošti skaitmeninius išteklius bei kurti virtualias erdves savo pamokoms.
Ši programa skirta muzikos bei meno mokyklų fortepijono, fortepijoninio dueto bei įvairių sudėčių ansamblio su fortepijonu dalyko mokytojams bei mokiniams.
Programoje dalyvaujantys mokytojai turės galimybę įgyti naujų žinių, praktinėje dalyje pamatyti atviras meistriškumo pamokas, pasiklausyti koncerto.
Šių mokymų metu mokytojai išmoks pagrindinius vaikų maitinimą reglamentuojančius kriterijus, sveikatai palankaus vaikų mitybos įpročių formavimo strategiją, išmoks susidaryti sveikatai palankų valgiaraštį, išsirinkti sveikatai palankius maisto produktus ir pagaminti sveikatai palankius patiekalus. Sužinos naujų receptų, ką galima perteikti vaikams, kad gaminimas būtų paprastas, bet patiekalai sveikatai palankūs ir subalansuoti.
Šios programos paskirtis - skleisti informaciją apie šiaudinius sodus. Tai – vieni paslaptingiausių senųjų tautodailės dirbinių, kaip tradicinės kultūros elementų.
Programa supažindina su krepšinio ir tinklinio technikos elementų mokymų kitaip kūno kultūros pamokose.
Meninis išprusimas, jautrumas grožiui, kūrybiškumas dabartinėmis intensyvaus techninio progreso sąlygomis yra labai svarbus ne tik intelektualaus meninio produkto kūrėjui, bet ir eiliniam produkcijos vartotojui, siekiančiam orientuotis vaizduojamojo ir daiktiškojo meno pasaulyje.
Ši programa suteikia kūno kultūros mokytojams galimybę susipažinti su netradiciniais sportiniais žaidimais, jų panaudojimo kūno kultūros pamokose ypatumais. Programa siūlo fizinio ugdymo modelius bei pavyzdžius panaudojant netradicinius sportinius žaidimus kūno kultūros pamokose.
Programa nagrinėja tradicinius lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės bei dailiųjų amatų žanrus (medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kiti) ugdymo procese.
Ši programa suteiks žinių, kaip paįvairinti dailės ir technologijų dalykų mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją ir kūrybiškumą. Įgytos žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.
Programa ,,Išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių panaudojimas pamokose“ skirta visiems mokytojams, jų kompetencijų IKT naudojimo ugdymo procese plėtojimui bei tobulinimui. Mokytojai išplės pedagogines, psichologines, metodines bei kompiuterinio raštingumo kompetencijas, įgis daugiau praktinio pobūdžio gebėjimų taikyti IKT savo dalyko pamokose, bendravimo, bendradarbiavimo bei konsultavimo/si patirties.
Ne vieną šimtmetį etnokultūrinė tradicija savo sklaidos erdve dalijasi su įvairių kūrybinių industrijų kultūra. Jų abipusės įtakos periodas yra toks ilgas ir margas, jog nusipelno būti vertinamas kaip ypatingas kultūros etapas, apimantis pačius įvairiausius sakytinės, rašytinės, kūrybinės žmogaus saviraiškų sąveikos aspektus ir raiškas.