MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Profesijos mokytojams

Šios programos metu bus supažindinama su komunikacijos kanalais ir naujovėmis pritaikant juos savo darbe. Daug dėmesio skiriama asmeninių žinių tobulinimui ir diskusijai.
Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (toliau - kursas) skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo.