MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Švietimo pagalbos specialistams

Programa siekiama inicijuoti švietimo praktikos, skatinančios SUP asmenis siekti mokytis visą gyvenimą, kūrimą.
Mokiniai, turintys autizmo spektro sutrikimų, įvairių šaltinių teigimu, sudaro apie 2 procentus visų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Autizmas nėra tiesiogiai susijęs su žmogaus intelektiniais gebėjimais, dėl to jis gali apsunkinti tiek vaikų su raidos sutrikimais, tiek ir pačių gabiausių gyvenimą.
Seminaro metu švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai pagilins žinias apie skaitymo procesą, gaus žinių, kaip įveikti skaitymo mokymosi sunkumus ir juos sukeliančias priežastis, mokysis kūrybiškai spręsti iškylančias ugdymo problemas, susipažins su mokymo priemonės „Labas, raide“ panaudojimo galimybėmis sprendžiant vaikų mokymosi skaityti sunkumus.
Supratimas situacijos šeimą ir vaiką sutelkia realiems pokyčiams. Gebėjimas nustatyti ir įvertinti rizikos lygius leidžia daug greičiau suteikti pagalbą šeimai ir vaikui. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti vaiko apsaugą ir gerovę, sudarant kuo palankesnes sąlygas ugdytis ir augti visavertiška asmenybe.
Ši programa padės dalyviams atpažinti (pajausti) artėjančio streso pavojų, suprasti jo atsiradimo priežastis ir pateiks keletą strategijų bei būdų, padedančių efektyviai jį valdyti. Be to dalyviai galės praktiškai išbandyti keletą stresą mažinančių būdų, kurie padės tobulinti streso valdymo įgūdžius ir sustiprins bendravimo su mokiniais, mokytojais, tėvais ar kitais bendruomenės nariais kompetencijas.
Programa padeda mokytojams, dirbantiems specialiosiose mokyklose, stebėti, kaip integruotas ugdymas paspartina specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažintinių gebėjimų ir kūrybinių galių raidą ir kaip mokymosi procesą daro neatsiejamą nuo gyvenimiškos patirties.
Programa yra skirta specialiesiems pedagogams ir logopedams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai.
Programa yra skirta logopedams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai.
Programa yra skirta logopedams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai. Taip pat daug naudingų žinių ir praktinių įgūdžių gali gauti pedagogai dirbantys su pradinių klasių mokiniais, ypač, jei klasėje yra vaikų, besimokančių pagal individualias programas.
Šios programos aktualumą lemia tai, kad 2013-2022 metų švietimo strategijos projekte yra kalbama apie tai, kad vis dažniau susiduriama su motyvacijos mokytis stoka, o tradiciniai mokinių motyvavimo metodai tampa neveiksmingi šiuolaikiniams mokiniams, todėl svarbus tampa individualus darbas su kiekvienu mokiniu, kad iškritimas iš švietimo sistemos būtų kuo mažesnis. Praktinė numatomų gauti rezultatų svarba – mokymų dalyviai gebės efektyviau bendrauti su mokiniais (užmegzti kontaktą su vienu mokiniu ir visa klase, pagerins aktyvaus klausymosi įgūdžius, gebės naudoti psichologinio konsultavimo technikas).