MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams, ugdymo įstaigų bendruomenėms

Tai darbas su kokybiška natūralaus molio mase, kuri išdžiūsta patalpoje ir sukietėja. Todėl šis lipdymo būdas vadinamas „šaltąja keramika“. Šiai technologijai nereikia molio deginimo krosnelės, reikalaujančios atitinkamų sąlygų ir didelių investicijų.
Seminaras skirtas asmenims, kurie siekia lavinti konstruktyvaus bendravimo įgūdžius - įvairiose situacijose optimaliai organizuoti savo elgesį, nekonfliktiškai spręsti santykius su kitais žmonėmis, kontroliuoti emocijas arba išmokti jas tinkamai išreikšti, turėti vidinės valios valdyti ir kontroliuoti save, maksimaliai panaudoti asmenines savybes, padedančias diagnozuoti ikikonfliktinę situaciją ir objektyviai analizuoti konflikto kilmės priežastis, mokėti nenuvertinti kito žmogaus asmenybės ir minimalizuoti savo nekonstruktyvų elgesį, suvokti esminę konflikto ar stresą keliančios situacijos problemą. Visų šių įgūdžių bus mokomasi seminaro metu.
Suvirinimas yra procesas, kurio metu gaunamas neišardomas sujungimas. Rinkoje galima rasti gana didelę suvirinimo aparatų pasiūlą. Suvirinimo aparatų kainos gali būti labai įvairios – nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Aparatai taip pat skiriasi funkcijomis, kokybe, techninėmis charakteristikomis.
Su vaiku ryšys kuriamas ir palaikomas visą gyvenimą nuo pat gimimo. Ryšio praradimu dažnai vadinamas tėvų kontrolės susilpnėjimas, o jis silpti ir turi, nes vaikai pradeda patys spręsti savo gyvenimo klausimus, daryti pasirinkimus, nebeatsižvelgdami į tėvų nuomonę taip stipriai kaip anksčiau, nes jau turi savo vertybinę sistemą, kurią suformavo patys tėvai savo auklėjimu/ neauklėjimu arba bendraamžiai, TV, internetas ar kitos išorinės priemonės, kurios vaiko gyvenime užėmė didesnę dalį nei tėvai.
Programa apie krizę išgyvenančio žmogaus ir bendruomenės psichologiją, apie galimybes kitaip matyti situaciją ir atskleisti savo ir aplinkos galias bei stiprybių šaltinių paieškas. Praktiškai, įtraukiant bendruomenės narius į veiklą, kuri saugioje aplinkoje gali padėti pajudėti iš nežinomybės, sąstingio taško.
Seminare gilinsimės į pagrindinių XXI a. kompetencijų - kritinio ir kūrybinio mąstymo ryšius, jų ugdymo svarbą ir reikšmę. Susipažinsime su metodais, kurių pagalba mokinius skatinsime ne tik atkartoti išmoktą medžiagą, bet ir ją „apžaisti“ analizuojant, vertinant, naudojant jos turinį kūrybiniams darbams.
Akademinis mokyklos gyvenimas ugdo ir stiprina pažinimo kompetencijas. Tačiau jei norime, kad vaiką\mokinį lydėtų sėkmė, mokykloje būtina ugdyti socialines emocines kompetencijas. Socialinių, emocinių ir pažinimo kompetencijų sritys tarpusavyje tvirtai susijusios ir yra labai svarbios. Kai socialinės kompetencijos gerai įtvirtinamos, didėja tikimybė, kad gerės ir pažintiniai įgūdžiai, taip reikalingi pažangai.
Seminaro metu bus analizuojama Geros mokyklos koncepcijos dermė su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliais, praktiškai mokomasi stebėti pamoką, atrasti joje geros mokyklos bruožus atitinkančių pavyzdžių. Dalyviams bus pateikiamas pamokos stebėjimo protokolas atliepiantis mokyklos kokybės įsivertinimo rodiklius.
Seminaro metu nagrinėsime kasdieninės ir ugdymosi proceso etapo refleksijos svarbą, naudą ir jos įgyvendinimui patogius įrankius.
Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, bus aptariamas pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.
Programa skirta mokytojams, dirbantiems arba norintiems dirbti pagal Valdorfo ugdymo programas. Programa taip pat rekomenduojama visiems, norintiems tobulinti savo kompetencijas šioje srityje.
Vis naujesnės psichoaktyvios medžiagos plinta jaunimo tarpe todėl programos dalyviai turės galimybę susipažinti su vizualinėmis priemonėmis, kaip atrodo tam tikros priemonės ar medžiagos (imitacinės). Programa supažindina su Norvegų metodika, kaip galima nustatyti asmenį apsvaigusi nuo psichotropinių medžiagų pagal fizinius požymius.
Ši 18 akad. val. programa skirta mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, švietimo pagalbos specialistams bei mokytojams, siekiantiems ugdymo procesą padaryti patrauklų, prieinamą kiekvienam mokiniui.
Programoje „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ mokyklos darbuotojų grupė drauge su specialistų komanda (psichologu ir socialiniu pedagogu) identifikuos konkrečios mokyklos problemas psichikos sveikatos srityje ir aktyviai bendradarbiaujant, sudarius tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų problemų sprendimo būdų.
Šia programa siekiama tobulinti programos dalyvių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padedančias identifikuoti mokinių emocinius sunkumus, suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie socialinių emocinių kompetencijų sampratą, įvertinimo galimybes.
,,Savižudybė visada yra impulsyvus veiksmas. Jeigu žmogus kreipiasi pagalbos, jeigu jam kažkas padeda išlaukti, išbūti tą momentą, jis tiesiog gali to nepadaryti, nenusižudyti. Savižudybė niekada nėra vien tik tas galutinis įvykis ir pasekmė, o procesas, kuris trunka ilgus metus, nuo nuostatos susiformavimo iki minčių apie savižudybę, rizikingo elgesio, ir galiausiai – mėginimo nusižudyti arba pačios savižudybės.“ (Paulius Skruibis). Bendruomenės narių žinios bei gebėjimai, t. y. žinojimas į ką atkreipti dėmesį ir kaip elgtis, gali padėti išsaugoti gyvybes.
Programa supažindina seminaro dalyvius su vaikų skirtybėmis, pateikia vaikų tipažų klasifikaciją, apibūdina elgsenos motyvus ir pataria, kaip mokytojas, bendraudamas su vaiku, turėtų elgtis skirtingose situacijose.
Emocinius sugebėjimus galima ugdyti visą gyvenimą. Seminaro dalyviai bus supažindinti su asmeninio tobulėjimo būdais, galimybėmis emocinio intelekto įgūdžius pritaikyti asmeniniame gyvenime bei siekiant karjeros.
Programa skirta tiems, kurie kalba viešai, bendrauja su žmonėmis, veda mokymus, dirba mokykloje, dirba su tėvais, motyvuoja, uždega, dalyvauja dvišaliuose-trišaliuose pokalbiuose, bendrauja su vietos bendruomene, vadovauja ir kt.
Programa padės atskleisti svarbiausias naujosios kartos mokinių ir jų tėvų charakteristikas, tinkamus ir efektyvius bendravimo ir bendradarbiavimo su jais būdus, žmogaus raidos etapus. Juos žinant ir vertinant, kai kurios situacijos sprendžiamos greičiau, o abiejų pusių supratimas padeda bendradarbiauti, o ne kelti konfliktus.
Programa skirta pradinių klasių ir įvairių dalykų 5–8 klasių mokytojams, siekiantiems gerinti mokinių pasiekimus ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
Dalyvaudami šioje programoje mokytojai gebės praktiškai diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, atpažinti ir suprasti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (ir gabių) mokymosi poreikius, gebėjimus, pomėgius ir interesus, pritaikyti ugdymo turinį, vertinimą, priemones, metodus, padedančius formuoti ir tobulinti mokinių mokymosi įgūdžius, organizuoti ugdymą skirtingiems mokiniams bei veiksmingai jam vadovauti, nuosekliai planuoti, rekonstruoti ir reflektuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniu, grupe bei dirbant komandoje.
Programoje bus naudojami pasaulinės kompanijos Six Seconds[1] EQ lavinimo įrankiai, derinant simuliacijas, įvairias patyrimines praktikas sąmoningumui ugdyti, ugdomojo konsultavimo (ang. Coaching), asmenybės ugdymo metodus bei individualų reflektyvųjį mokymąsi, siekiant sužadinti prigimtinį kiekvieno žmogaus smalsumą sužinoti, patirti, įsisąmoninti, pritaikyti sau ir augti.
Svarbiausias Lietuvos švietimo strategijos tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui gerinti savo pasiekimus ir siekti individualios pažangos. Programos paskirtis – padėti Šakių rajono savivaldybės įvairių dalykų mokytojams suvokti mokinio skirtybes, jas atpažinti ir panaudoti mokinio pažangai.
Dirbant su mokiniais svarbu suvokti ir apie mokinio normalią, vėluojančią ar patologinę raidą. Pedagogai turi galimybę anksti pastebėti atsiradusius sutrikimus.
Puslapiai: 12345...6»