MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų švietimas

2021 m. lapkričio 15 – 21 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 22-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras prisideda prie Neformalus mokymosi klubo "MES" kartu su šešiais partneriais iš ES šalių (Nyderlandų, Švedijos, Slovakijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos) įgyvendinamo Erasmus + Strateginių partnerysčių projekto „Darnus požiūris į aplinką suaugusiųjų švietime"
2021 m. rugpjūčio 24 d. 11 val. suaugusiųjų švietėjus ir besimokančius suaugusiuosius kviečiame į atviro stalo diskusiją
„Tvarus požiūris į aplinką suaugusiųjų švietime”
2021 m. balandžio 30 dieną neformaliojo mokymosi klubas „Mes“ ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras organizavo nuotolinę diskusiją-simpoziumą „Šiaurės - Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo realijos ir perspektyvos nuotoliniame mokyme“, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Švedijos suaugusiųjų švietimo organizatoriai bei mokytojai.
Siekiant efektyviau įvertinti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus, 2020 metų pabaigoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras atliko institucijų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą savivaldybėje, veiklos analizę. Analizės tikslas – surinkti kuo daugiau informacijos apie institucijų vykdomų veiklų pobūdį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, renginių dalyvius ir numatomus veiklos prioritetus.
2020 m. gruodžio 10 d. vyko Neformalaus mokymosi klubo „Mes“ ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuota nuotolinė diskusija „Efektyvios skaitmeninių įrankių naudojimo galimybės suaugusiųjų mokymuisi Covid-19 pandemijos laiku“ įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą projektą „Skaitmeninis mokymasis suaugusiųjų švietime“.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras drauge su Neformalaus mokymosi klubu „Mes“ 2020 m. gruodžio 10 d. 14.00 val. organizuoja nuotolinę diskusiją „Skaitmeninis mokymasis suaugusiųjų švietime“. Diskusijos tikslas: aptarti problemas, susijusias su nuotoliniu suaugusiųjų mokymusi ir nustatyti, kokia parama reikalinga suaugusiųjų mokytojams, įgyvendinantiems skaitmeninį mokymąsi bei skatinti IT naudojimą suaugusiųjų švietime.
Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“
2020 metų lapkričio 14 – 22 d.
2020 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“, lapkričio 14 -22 d.
2019 metais Marijampolės savivaldybėje vyko 1886 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi/švietimo (neįskaitant savivaldybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo) renginių, kuriuose dalyvavo 22428 suaugusiųjų asmenų.
2019 m. lapkričio 27 dieną Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras organizavo respublikinę konferenciją „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, į kurią sukvietė formaliojo suaugusiųjų švietimo organizatorius, suaugusiųjų mokytojus ir švietėjus iš visos Lietuvos.
Lapkričio 15 d. Vilniuje, Geležinkelio stoties konferencijų centre, iškilmingai buvo pradėta 20-oji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!". Renginį inicijavo ir organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su ilgamečiu partneriu – Švietimo mainų paramos fondo administruojama elektronine Europos Sąjungos suaugusiųjų švietėjų platforma „Epale“.
Konkursas organizuojamas vykdant 2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę, kurios pagrindinis tikslas – paskleisti suaugusiųjų mokymosi visose gyvenimo srityse idėją, atskleisti mokymosi patrauklumą ir jo teikiamas galimybes kiekvienam asmeniui ir visuomenei.
2019 m. rugsėjo 5 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Vilniuje organizavo konferenciją „Regioninė suaugusiųjų švietimo plėtra“. Konferencijos tikslas - pristatyti dalyviams, kas šiuo metu yra vykdoma įgyvendinant suaugusiųjų švietimo politiką nacionaliniu lygiu ir kokios šios srities finansavimo perspektyvos 2021–2027 m. laikotarpiu, pasidalinti gerąja suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo patirtimi užsienyje bei Lietuvos savivaldybėse, apžvelgti, kokie projektai vykdomi siekiant pagerinti gyventojų skaitmeninį raštingumą.
Siekiant efektyviau įgyvendinti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų planą, 2018 metų pabaigoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras kartu su Marijampolės savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančiomis institucijomis vykdė tyrimą „Suaugusiųjų mokymosi poreikiai Marijampolės savivaldybėje“.
2019 m. kovo 7 dieną 17.30 val. Beatričės Kleizitės–Vasaris menų galerijoje (P. Butlerienės g. 5) vyks 2-3 ak. valandų trukmės atvira paskaita „Nesmurtinė komunikacija“. Lektoriai - nesmurtinės komunikacijos ambasadoriai Lietuvoje: L. Benevičius, E. Benevičienė, R. Guogis.
Marijampolės savivaldybės suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis, tobulinti savo profesines ir asmeniniams kompetencijas, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklas Marijampolės savivaldybėje.
Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis „Erasmus+“ programos įgyvendinimą Lietuvoje, kviečia suaugusiųjų švietėjų organizacijas rengti mobilumo projektus bei teikti paraiškas iki 2019 m. vasario 5 d. 13 val. Lietuvos laiku.
2018 m. lapkričio 19–25 d. Lietuvoje vyks MOKYMOSI šventė – devynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“
2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę - devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.
Marijampolės savivaldybės suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų planas (toliau Veiksmų planas) patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1-245 sprendimu. Jo įgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras. Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis, tobulinti savo profesines ir asmeniniams kompetencijas, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklas Marijampolės savivaldybėje.
2017 m. lapkričio 16 d., 17.30 val. - susitikimas su aktoriumi G. Savicku. Diskusijos tema: „Aš čia pro šalį ėjau...“
2017 m. lapkričio 24 d., 16.30 val. - susitikimas su psichiatru prof. D. Pūru. Susitikimo tema: „Pasikalbėkime apie psichikos sveikatą“
2017 m. lapkričio-gruodžio mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre (P. Butlerienės g. 3, Marijampolė) vyks Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojami mokymai socialiniams pedagogams, vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų socialiniams ir kitiems darbuotojams, globėjams, tėvams, visuomeninių organizacijų atstovams, su vaikais dirbantiems ir vaiko gerove besirūpinantiems specialistams.
Puslapiai: 12»