MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Švietimo centro administracinė informacija

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Pedagogų ir švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas;

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) programų bei projektų rengimas ir įgyvendinimas;

kursų, seminarų, mokymų, paskaitų, edukacinių išvykų, konferencijų, kvalifikacijos tobulinimo(si) projektų ir kitų veiklų organizavimas;

metodinės veiklos koordinavimas ir metodinės pagalbos švietimo įstaigoms teikimas;

pedagogų ir švietimo įstaigų gerosios patirties sklaidos organizavimas;

pedagoginės literatūros kaupimas ir skolinimas pedagogams;

bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis bei dalyvavimas Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos veikloje.


2. Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimas savivaldybėje;

neformaliojo suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimas;

neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) programų bei projektų rengimas ir įgyvendinimas;

neformaliojo mokymosi kursų, seminarų, paskaitų, konferencijų, projektų ir kitų veiklų organizavimas;

andragoginės literatūros kaupimas ir skolinimas;

bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis bei dalyvavimas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos veikloje.


3. Kultūrinė veikla

Beatričės Kleizaitės – Vasaris menų galerijos kolekcijos pristatymas Marijamolės gyventojams ir miesto svečiams;

Kultūros renginių (koncertų, leidinių pristatymų, susitikimų, dailės ir fotografijos parodų bei kitų kultūros renginių) organizavimas menų galerijoje;

Kultūros projektų rengimas ir įgyvendinimas;

Edukacinių programų rengimas ir įgyvendinimas

Meno leidinių kaupimas.