MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 m. balandis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Visiems pedagogams

 

Išplėstinė konsultacija-paskaita „Psichologinė krizė-kaip padėti sau ir kitam?“

 

Trukmė – 2 ak. val.

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos psichologė

Gegužės 12 d.

15.00 val.

Paskaita vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Paskaitos kaina – 10,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

2.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22  ak. val.

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos

Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama gegužės-birželio mėn.

 Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Kursai vyks naudojantis Google Meet programa

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

3.

Profesinio rengimo centro pedagogams

 

Kursai „Virtuali mokymo aplinka Moodle”

 

Trukmė - 40 ak. val.

D. Kalvaitienė, Marijampolės kolegijos IT dėstytoja

1, 3, 6, 9, 17 d.

15.00 val.

Virtuali erdvė

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

4.

Tėvams

 

Virtuali konsultacija „Karantinmetis: labai daug ekranų, pilnas šaldytuvas! Kaip nepersivalgyti?

Išorinis gyvenimas apribotas, o internetas ir ekranai?“

G. Kisielė, edukologė, lektorė, prevencijos specialiste

Balandžio mėn.

Virtuali erdvė

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

5.

Šv. Cecilijos gimnazijos pedagogams

 

Kursai „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“

 

Trukmė – 60 ak. val.

N. Margelevičienė, edukologijos magistrė;

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos psichologė

Gegužės mėn.

Kursai vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

6.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

7.

Neeksponuotų Betaričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

Paroda veiks iki š. m. gegužės 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

8.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokinių virtuali piešinių paroda „Mano Mama“, skirta Motinos dienai

 

Parodos organizatorius – Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

Paroda vyks š. m. nuo balandžio 27 d. iki gegužės 11 d.

www.marsc.lt

Informacija

el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Vaikų piešinių paroda virtualioje aplinkoje „Stop corona“

 

Parodos organizatoriai – Marijampolės Švietimo centras, Marijampolės ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo metodiniai būreliai

www.marsc.lt

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

10.

Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Emocijų šėlsmas“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

 

Paroda veiks iki. š. m. gegužės 8 d.

http://mldvaivorykste.lt/

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

1.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

21 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

iki balandžio 19 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

2.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Gerosios patirties sklaida „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“

R. Ūkelienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė; J. Rašimienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė;

R. Vaitkevičienė, „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

29 d.

 14.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

iki balandžio 28 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

3.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Informacinių technologijų  mokytojų metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt  

iki balandžio 14 d.

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

4.

Matematikos mokytojams

 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

G Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

16.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

iki balandžio 22 d.

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

5.

Direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

21 d.

14.30 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

6.

Chemijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

7.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

16.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

8.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

A. Vilkė, Jono Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

14.30 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

9.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos  geografijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

15.30 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

10.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos  biologijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

14.30 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

11.

Pradinių klasių mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

l. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

12.

Kūno kultūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

S. Daugėlienė, „Šaltinio“ progimnazijos kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

13.

Etikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

I. Akelaitienė, Rygiškių Jono gimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

14.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

G. Janauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

15.

Tikybos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu patirtis ir problemos

B. Žemaitienė, Jono Totoraičio progimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

29 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com