MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 metų gruodis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Logopedams ir specialiesiems pedagogams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40  val.). II modulis. Gerosios patirties sklaida „Priemonės, taikomos darbe su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų“

V. Sederevičiūtė, vaikų l/d „Nykštukas“ vyresnioji logopedė;

R. Skrinskienė, Vilkaviškio vaikų l/d „Pasaka“ logopedė metodininkė;

D. Muckuvienė, Marijampolės ,,Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė

 

15 d.

12.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

2.

Specialioji pedagogika ir specialioji

psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

J. Savaikaitienė,  Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;

J. Norkienė, Marijampolės  pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologė metodininkė

1, 3, 7, 10,

14, 17 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Kursų kaina – 60,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas. Pedagogika, psichologija, didaktika

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektorių komanda

9, 11 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu VMA MOODLE

sistemoje

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com (V. Undzėnienė)

4.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Trukmė – 22 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama gruodžio-sausio mėn.

 

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 40,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki gruodžio 14 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

5.

Želsvos progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google Classroom platformos įrankius“ (trukmė – 40 val.)

I modulis „Google Classroom pradžiamokslis“

A. Berniukevičius, VšĮ „VIMS-International Meridian School“ ir Vilniaus licėjaus matematikos mokytojas

15 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

6.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 1-4 kl. mokiniams ir pedagogams

 

Kūrybinės dirbtuvės „Ruošiamės šv. Kalėdoms“

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja N. Kirkliauskienė; etnokultūros vyresnioji mokytoja I. Stražnickaitė

1-23 d.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

„Saulės“ ir „Smalsučio“ pradinių mokyklų pedagogams

 

Tęstinė programa „ Pedagoginių darbuotojų skaitmeninių kompetencijų ugdymas „G-suite“ platformoje“ (trukmė – 40 val.) 

J. Deveikis, Marijampolės Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 d.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Marijampolės socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams

 

Tęstinė programa „Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su vaiku metodai socialiniame ir pedagoginiame darbe“ (trukmė – 40 val.)

 

Modulio trukmė – 3 ak. val.

8.1

II modulis „Vaiko elgesys“

 

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

1 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.2

III modulis „Tarpusavio santykių svarba“

8 d.

14.00 val.

8.3

IV modulis „Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“

15 d.

14.00 val.

8.4

V modulis „Jausmų supratimas“

sausio 5 d.

14.00 val.

9.

Sūduvos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Pedagogų skaitmeninių kompetencijų ugdymas, naudojant „Office 365“ platformos įrankius“  (trukmė - 40 val.)

 

Modulio trukmė – 8 ak. val.

9.1

III modulis „Microsoft Teams“ komandų kūrimas ir vaizdo skambučiai“

J. Deveikis, Marijampolės Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas

1, 3, 4 d.

15.20 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

9.2

IV modulis „Microsoft Teams“ užduočių pateikimas ir vertinimas“

8, 10, 11 d.

15.20 val.

9.3

V modulis „Testų kūrimas ir kitos programos“

15, 17, 18 d.

15.20 val.

10.

Petro Armino progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.). I modulis „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis kaip sistema, jo planavimo ir organizavimo esminiai principai, nuostatos, aplinka, metodai“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė,

doc. dr.  R. Gaučaitė

3 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

VII-XI dalys

4, 7, 9, 11, 14 d.

 

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

 

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

IX-XI dalys

4, 7, 11 d.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

„Šaltinio“ progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Google Classroom platformos panaudojimo galimybės Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje“(trukmė – 40 val.). I modulis „Google Classroom įrankių taikymas pamokoje, siekiant mokinių mokymosi motyvacijos ir asmeninės pažangos“

 

A. Berniukevičius, VšĮ„VIMS-International Meridian School” ir Vilniaus licėjaus matematikos mokytojas

8 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

14.

Vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ pedagogams ir ugdytinių tėvams 

 

Paskaita „Vaiko sėkmė – socialinė emocinė sveikata“

 

Trukmė – 2 ak. val.

A. Blandė, psichologė, edukologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė 

 8 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

 

15.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

 

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

X-XI dalys

9, 11 d.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

16.

Kalvarijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

 

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

IX-XI dalys

2, 4, 11 d.

 

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

17.

Vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ pedagogams ir ugdytinių tėvams

 

Paskaita ,,Šeimos ir mokyklos partnerystė: vaikų poreikiai, šeimos ir mokyklos lūkesčiai ir galimybės“

 

Trukmė – 2 ak. val.

A. Blandė, psichologė, edukologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė

8 d.

18.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

 

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

18.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

IV modulis (trukmė – 296 val.).

Seminaras  „Amžiaus tarpsnių teorija pagal. R. Šteinerį. Antrojo septynmečio ypatumai. Vaiko fizinis ir psichinis vystymasis. Temperamentų teorija. Piešimas. Euritmija. Stebėjimas“

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja;

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

R. Rimkuvienė, Kauno Valdorfo mokyklos mokytoja

4 d.

16.00 val.

 

 5 d.  

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

19.

Suaugusiųjų mokytojams, suaugusiųjų švietimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams

 

Diskusija „Skaitmeninis mokymasis suaugusiųjų švietime“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė M. Apanavičienė ir metodininkė R. Koncevičienė

10 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

20.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 31 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Registracija ir informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

21.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

 

22.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų virtuali karpinių fotografijų paroda „Balti užuolaidėlių raštai“

 

Projekto organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rasa“

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 1-28 d.   www.ldrasa

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

 

 

 

 

 

23.

Respublikinė ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Betliejaus žvaigždės pasaka“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šypsenėlė“

 

Paroda veiks nuo  š. m. gruodžio 4 d.  www.ldsypsenele.lt, Facebook „Auklėtoja auklėtojai  (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio pastato languose

 

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

24.

Informacinių technologijų  mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Informatikos olimpiados I-ojo etapo organizavimas

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

16.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

25.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Geografijos mokymo(si) aktualijų ir mokinių olimpiadų bei konkursų organizavimas

D. Balkauskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

26.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Gerosios patirties sklaida „Mano darbo sėkmės elementai – savivaldybės rusų kalbos mokytojų sėkmės istorijos dalis“

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

8 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

 

27.

Švietimo įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Emocinio kognityvinio koučingo metodo „Vesk savo vaiką į sėkmę“ pristatymas bei taikymas profesinėje praktikoje“

R. Jurčenkienė, Jono Totoraičio progimnazijos psichologė; J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyresnioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė; E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

9 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

 

28.

Etikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Dorinio  ugdymo pamokų metodinė medžiaga“

I. Akelaitienė, Rygiškių Jono gimnazija etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

29.

Anglų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas.

Pranešimas „Flipped Classroom (Atvikščia klasė) metodo aptarimas ir taikymas nuotoliniame mokyme“

J. Rupšienė, Marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė; B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

 

30.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Diskusija „Tvarumas vokiečių kalbos pamokose ir renginiuose“

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė; J. Eidukonienė, „Šaltinio“ ir Mokolų progimnazijų vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja; I. Šmulkštienė, Mokolų progimnazijos chemijos ir biologijos vyresnioji mokytoja; D. Matulaitienė, „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

16 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com