MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 metų kovas

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa.

II-asis modulis. Edukacinė išvyka „Ugdymo inovacijos. Ukmergės savivaldybės ugdymo įstaigų geroji patirtis“

V. Kalinas, Ukmergės savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; D. Danielius, Švietimo pagalbos tarnybos direktorius; Ukmergės savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai  B. Jucevičienė, A. Girdžiūna, V. Gendvilis, A. Kerza

25 d.

8.00 val.

išvykimas iš Kultūros centro aikštelės

Ukmergė

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Fizinio ugdymo, pradinių klasių mokytojams ir visuomenės sveikatos specialistams

 

Seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“

 

Turėti sportinę aprangą

Doc. dr. L. Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas

5 d.

13.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo

centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Paskaita „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos edukacijos ir projektai jaunimui. Portalo „Noriu žinoti“ naujienos“

 

Trukmė – 2 ak. val.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro vedėja J. Pajaujienė, vyriausioji bibliotekininkė V. Juselytė

16 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.

Pedagogams, kultūros įstaigų ir kitų organizacijų darbuotojams

 

Tęstinė programa „Efektyvus komunikavimas“. III-asis modulis.

Seminaras „Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas, viešojo kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo treneris

17 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

 

Seminaras „Kokio ugdymo nereikia, kad vaikai netaptų „dėžučių“ žmonėmis“

J. Lipkevičienė, VšĮ Žalioji gamtos mokykla direktorė

19 d.

14.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Seminaro kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Visiems pedagogams

6.1

Seminaras „Mokytojo darbo grafikas, nuotolinis darbas ir kiti darbo santykiai mokykloje“

R. Turonis, darbo santykių konsultantas,

mediatorius-derybų ir ginčų tarpininkas, Lietuvos mediatorių rūmų narys

24 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.2

Tęstinė programa „Vaikų elgesys“.

I-asis modulis. Seminaras „Neklusnaus elgesio priežastys ir korekcija“

R. Bliūdžiuvienė, sveikatos psichologė, sertifikuota Geštalto terapijos konsultantė

26 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

Biologijos, fizikos, chemijos ir geografijos mokytojams bei mokiniams

 

Tęstinė gamtos mokslų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo programa. I-asis modulis.

Pasaulinei Žemės dienai skirta paskaita „Klimato pokyčiai pasaulyje ir Lietuvoje bei jų įtaka aplinkai. Ekstremalėjantys meteorologiniai reiškiniai“

 

Trukmė – 3 ak. val.

Dr. A. Galvonaitė, geografė, meteorologė

25 d.

12.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Paskaitos kaina – 10,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

8.

Anglų kalbos mokytojams

8.1

Seminaras „Aktyvūs mokymo metodai anglų kalbos pamokose“

M. Ogorodnikovienė, Oxford University Press leidyklos atstovė Baltijos šalims

Balandžio

2 d.

14.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

 

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.2

Gerosios patirties sklaida. Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino (kalbėjimo dalies) vertinimo ypatumai

 

Trukmė – 4 ak. Val.

Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, anglų kalbos mokytoja ekspertė L. Juknelienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja G. Matulevičienė

Balandžio

6 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

Tėvams

 

Paskaita „Neklusnaus elgesio priežastys ir korekcija“

 

Trukmė – 2 ak. val.

R. Bliūdžiuvienė, sveikatos psichologė, sertifikuota Geštalto terapijos konsultantė

Balandžio

8 d.

17.30 val.

Švietimo centras

Kaina – 10,00 Eur

Registracija ir informacija

el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

11-0                    klasių mokytojams

 

Paskaita „EMA – efektyvi pagalba mokytojo darbe. Mokinio individuali pažanga: elektroniniai įrankiai stebėjimui ir vertinimui bei turinys kiekvieno vaiko augimui“

 

Trukmė – 2 ak. Val.

I. Balnys, EMA atstovas;

K. Vėlyvienė, Marijampolės Petro Armino progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

Balandžio

15 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

11.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama balandžio mėn.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

 

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki kovo 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22  ak. val.

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos

Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki kovo 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

13.

Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams ir IV gimnazijos klasės mokiniams

 

Paskaita „Veikėjų kūrimo būdai M. Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“

 

Trukmė – 2 ak. val.

M. Grigaitis, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektorius

3 d.

10.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

14.

Profesinio rengimo centro gimnazijos skyriaus pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančių mokymosi aplinkų kūrimo patirtys“. II-asis modulis.

Seminaras „Mokymosi aplinkos“

Dr. A. Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto dėstytoja

13 d.

10.00 val.

Profesinio rengimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

15.

Vaikų lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Vaivorykštė“, „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir ugdytiniams

 

Edukacinis renginys „Vanduo – gyvybės šaltinis“

 

Trukmė – 1 ak. val.

Vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos G. Neimonienė, V. Pažėrienė

18 d.

10.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com       

(J. Gelžinienė)

16.

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

 

Trukmė – 32 ak. val.

VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė I. Dijokienė, socialinė pedagogė D. Ramanauskienė

I-asis seminaras

24 d.

12.30 val.

Mokykla-darželis „Želmenėliai“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

17.

Marijampolės savivaldybės tikybos ir chemijos mokytojams

 

Atvira integruota tikybos-chemijos pamoka „Blovieščius“ 8 klasėje“

 

Trukmė – 1 ak. val.

Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja J. Tumosienė, chemijos mokytoja J. Meškelevičienė

26 d.

13.35 val.

Padovinio pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Mokyklų savanorystės klubų/būrelių vadovams ir/arba pedagogams, atsakingiems už mokinių savanoriškos veiklos organizavimą mokykloje, organizacijų, kuriose mokiniai gali atlikti savanoriškas veiklas, atstovams

 

Apskritas stalas-diskusija „Mokinių savanoriškos veiklos organizavimas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Patirtys ir galimybės“

Savanoriškų veiklų inicijavimo klubo „Daryti gera yra gera“ nariai

30 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

19.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

 

Trukmė – 32 ak. val.

VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė R. Juknienė, socialinė pedagogė I. Čiapaitė

I-asis seminaras

31 d.

14.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

20.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

 

Trukmė – 32 ak. val.

VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė I. Dijokienė, socialinė pedagogė D. Ramanauskienė

I-asis seminaras

balandžio 1 d.

12.30 val.

Vaikų lopšelis-darželis

„Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

21.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams, sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos ir seniūnijų specialistams

 

Supervizijos. „Savižudybės rizikos mažinimas bendruomenėse“

 

Trukmė – 5 ak. val.

Dr. S. Dadašev, Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojas, Lietuvos psichologų sąjungos Savižudybių prevencijos specialistų grupės vadovas, klinikinis psichologas, lektorius

Balandžio

6 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7 d.

9.00al.

22.

„Saulės“ pradinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

 

Trukmė – 32 ak. Val.

VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė R. Juknienė, socialinė pedagogė I. Čiapaitė

I-asis seminaras

balandžio 9 d.

23.0    al.

„Saulės“ pradinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

23.

Respublikinio specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkurso „Jie nešė šviesą ant pečių“ dalyvius ruošusiems pedagogams ir Šakių rajono švietimo pagalbos mokiniui specialistams bei klasių vadovams

 

Seminaras-praktikumas „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė G. Žilinskienė, specialiosios pedagogės L. Gabartienė, A. Virbauskienė, I. Ignatavičienė; D. Jazukevičienė, Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos l. e. p. direktorė; Kauno Kovo 11-osios gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja L. Gaidžiūnaitė, vyresnioji specialioji pedagogė A. Doftartienė, kaniterapeuto asistentė E. Aleksa

17 d.

11.00 val.

Gelgaudiškio dvaro rūmai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

24.

Šakių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Seminaras „Literatūrinis teismas – metodo variacijos, nauda ir galimybės“

I. Stankaitytė, edukatorė

18 d.

12.00 val.

Šakių

„Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

25.

Šakių rajono socialiniams pedagogams, karjeros koordinatoriams, klasių auklėtojams

 

Seminaras „Mokinio karjeros planavimo įtaka mokymosi motyvacijai ir geresniam pamokų lankomumui“

L. Kajackienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, Šakių rajono karjeros koordinatorių metodinio būrelio pirmininkė

25 d.

13.00 val.

Šakių

„Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

26.

Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams

 

Seminaras „Inovatyvių STEAM veiklų įgyvendinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė,

ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės O. Sakalauskienė, R. Žemaitienė, V. Petrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos J. Orintienė, G. Pilionienė

25 d.

12.00 val.

Šakių lopšelis-darželis „Berželis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

27.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

 

Trukmė – 32 ak. val.

VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė I. Dijokienė, socialinė pedagogė D. Ramanauskienė

VI-VII-asis seminarai

6, 20, 27 d.

12.00 val.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

28.

Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų psichologams

 

Supervizijos. „Elgesio ir emocijų sutrikimai: atvejų analizė“

 

Trukmė – 4 ak. val.

D. Lenčiauskienė, Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų psichologė

25 d.

13.00 val.

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

29.

Kalvarijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

 

Trukmė – 32 ak. val.

VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė R. Juknienė, socialinė pedagogė I. Čiapaitė

I-asis seminaras

17 d.

14.00 val.

Kalvarijos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

30.

Visiems pedagogams

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programos III-asis modulis. Fizikos mokymas 7-8 klasėse

 

Trukmė – 16 ak. val.

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6 d.

16.00 val.

7 d.

9.00 val.

Kauno

Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

31.

Siuvimo kursai pradedantiesiems.

I-asis modulis ,,Juosmeninių drabužių konstravimas, sukirpimas ir siuvimas“

 

Trukmė – 50 ak. val.

J. Busilienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja

10 d.

17.30 val.

Marijampolės profesinio rengimo

centras

 Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija ir informacija

tel. 8 617 94294 arba el. paštu martynas.andriukevicius@gmail.com

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

32.

Kursai „Pavasarinė floristika“

 

Trukmė – 40 ak. val.

Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytoja metodininkė G. Abraitienė, profesijos mokytoja L. Lelešienė

17 d.

17.30 val.

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

33.

Neeksponuotų Betaričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

Paroda veiks iki š. m. balandžio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

34.

Marijampolės savivaldybės mokinių kūrybinių darbų paroda „Aš – kūrėjas“

 

Parodos organizatorė – G. Janauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė

9 d.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

35.

Lietuvių kalbos mokytojams ir 5-8 kl. mokiniams.

Literatūrinė kompozicija „Tekėk į širdį, o būtie...“, skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Kovo 11-ajai paminėti

 

Organizatoriai – Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

10 d.

13.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

36.

Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Skirtingos kojinytės“, skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Paroda veiks š. m. kovo 20 d. – balandžio 16 d.

Parodos atidarymas

20 d.

10.00 val.

„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Informacija tel. Nr. 8 690 38659

(R. Marcinkevičienė)

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

37.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų lėlių teatrų kolektyvų festivalis ­„Lėlių pasakos – 2020“

 

Festivalio organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

27 d.

10.00 val.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

38.

Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Emocijų šėlsmas“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

Paroda veiks š. m. balandžio 1-16 d.

Parodos atidarymas

balandžio 2 d.

10.00 val.

Petro Kriaučiūno  viešosios

bibliotekos Draugystės filialas

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

39.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Naujų Valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų pristatymas

D. Balkauskienė, Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

40.

Geografijos mokytojams

40.1

Metodinis pasitarimas. 6-8 klasių geografijos olimpiados „Mano gaublys“ užduočių vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

A. Mikulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

14.15 val.

„Šaltinio“

progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

40.2

Metodinis pasitarimas. 9-12 klasių geografijos olimpiados užduočių   vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

17 d.

14.00 val.

„Ryto“

pagrindinė mokykla

41.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Dailės olimpiados II-ojo etapo darbų vertinimas, eksponavimas ir aptarimas

G. Janauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė; L. Žaliauskienė, Sūduvos gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja; S. Makarevičienė, Šv. Cecilijos gimnazijos dailės mokytoja; V. Kvietkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

14.00 val.

Meno

mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

42.

Istorijos mokytojams ir mokiniams

 

Renginys „Ir Lietuva mane augino“, skirtas Kovo 11-osios 30 metų sukakčiai paminėti

A. Vilkė, Jono Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė; R. Juknelienė „Ryto“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė; L. Grinkienė, Marijonų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

12.00 val.

J. Basanavičiaus aikštė

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

43.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis renginys „Kaip švęsti Lietuvą“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Ivanovienė, L. Trakymienė

10 d.

10.00 val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo

skyrius

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

44.

Istorijos, muzikos ir dailės mokytojams

 

Integruoto istorijos, muzikos ir dailės projekto „Noriu gyventi Lietuvoje“ pristatymas

Jono Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė A. Vilkė, muzikos mokytoja metodininkė A. Pečkienė, dailės mokytoja R. Šlektavičienė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

17.30 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

45.

Pradinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis renginys. 3-4 klasių mokinių „Mažųjų matematikų“ olimpiados darbų vertinimas.

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimai: „Diferencijavimo galimybės pamokoje“; „Edukacinės ekskursijos svarba ugdymo procese“

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė; L. Grabauskienė, Petro Armino progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė L. Stankevičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja I. Ambraziejienė; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

24 d.

12.00 val.

Petro

Armino gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

46.

Švietimo įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams

 

Metodinis renginys. „Geroji patirtis konsultuojant tėvus/pedagogus, kai vaikas patiria ilgalaikius sunkumus: EKK metodo taikymas“

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Mokolų progimnazijos psichologė; 

Jono Totoraičio progimnazijos psichologė R. Jurčenkienė, socialinė pedagogė J. Žukelienė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

47.

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro, vaikų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Rūta“  pedagogams, dalyvaujantiems kalbos ugdymo projekte

 

Gerosios patirties sklaida. Kalbos ugdymo projektas „Metų laikai“

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė D. Muckuvienė, meninio ugdymo pedagogė V. Bilinskienė; D. Ozarinskienė „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė;

G. Dagilienė, vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė metodininkė; A. Daugėlienė, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ logopedė metodininkė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

26 d.

10.00 val.

Mokykla-darželis „Želmenėliai“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com