MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 metų lapkritis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

2020 M. LAPKRIČIO 14 -22 D. VYKS 21-OJI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „SUSITIKIME MOKYTIS. KARTU MES GALIM!“

Daugiau informacijos http://www.marsc.lt

1.

Besimokantiems suaugusiems 

1.1

Savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ atidarymo renginys

 

Paskaita „Ugdymo terpės“

 

Organizatoriai: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Šakių trečiojo amžiaus universitetas

M. Liukaitienė, Šakių trečiojo amžiaus universiteto rektorė

 

Prof. Dr. K. Sabolius, filosofas, rašytojas, vertėjas, Vilniaus universiteto Filosofijos institutas

13 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu mliukaitiene@gmail.com

(M. Liukaitienė)

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

1.2

Konferencija „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“

Prof. Dr. R. Žukienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro kultūrinių renginių organizatorė; A. Bėkšta, suaugusiųjų švietimo ekspertas; R. Koncevičienė, andragogė-konsultantė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro biologijos mokytoja metodininkė, ir kt.

19 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija ir informacija el. paštu 

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

2.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa.

II modulis „Vadovavimas ugdymuisi ir mokymuisi: bendruomenės susitarimai/dialogas šiuolaikinės mokymosi paradigmos aspektu“  

(II dalis)

 

P. Talijūnienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorė, švietimo vadybos magistrė, Nacionalinės švietimo agentūros vadovaujančioji išorės vertintoja, vadybos ekspertė

4 ir 5 d.

13.00-15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

3.

Visiems pedagogams, klasių auklėtojams, vyresniųjų klasių mokiniams

 

Tęstinė finansinio raštingumo kompetencijų ugdymo programa (trukmė – 40 val.)

3.1

III-iasis modulis „Mokesčiai“

3.1.1

Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių nauda. Pajamų ir turto deklaravimo pagrindai

Trukmė – 3 ak. val. 

E. Skaržinskienė, VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyriaus vyriausioji specialistė

10 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.1.2

Darbo pajamų apmokestinimas. Papildomi būdai užsidirbti ir gautų pajamų apmokestinimas

Trukmė – 4 ak. val.

12 d.

14.00 val.

3.2

IV modulis „Verslumo ugdymas“

3.2.1

Praktinis socialinio verslumo ugdymas. Geroji jaunųjų bendrovių patirtis

Trukmė – 3 ak. val.

A. Rusteikienė, Lietuvos Junior Achievement direktorė

26 d.

14.00 val. 

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Logopedams, specialiesiems ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40  val.). I modulis „Aktyvaus klausymo įgūdžių formavimas vaikams. Leidinio „Logopedo knyga 1“ pristatymas“

E. Šliauterienė, logoterapeutė, logopedams skirtų leidinių autorė

16 d.

12.00 val.

ATŠAUKTAS

Vyks nuotoliniu būdu per ZOOM

gruodžio 7 d.

12 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.

Užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams

 

Seminaras „Interaktyvių tiesioginių multimedinių plakatų kūrimas ir panaudojimas 5-10 klasėse“

 

Turėti planšetinius kompiuterius ar išmaniuosius telefonus

V. Lazauskienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja

17 d.

13.00 val.

ATŠAUKTAS

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

6.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 val.). I modulis „Skyrybos naujovės: teorija ir praktika“

Doc. dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

I-II dalys

23 ir 24 d. 14.30-17.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu 

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

7.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn. 

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki lapkričio 9 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas. Pedagogika, psichologija, didaktika

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektorių komanda

6, 13, 18, 26 d.

10.00 val.

Gruodžio mėn.

9, 11 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Renginys vyks  nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com (V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

9.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

IV-IX dalys

9, 18, 20, 25, 27, 30 d.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

III-VIII dalys

9, 13, 16, 18, 23, 27 d.

Renginiai vyks nuotolinio būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

 

Seminaras „Grįžtamasis ryšys socialiniuose santykiuose“

L. Jakučionytė, „Psichologija Tau“ žurnalo straipsnių autorė, Psichologijos akademijos absolventė, Psichologijos klubo prezidentė, supervizorė, „Ačiū, kad pasakei“ mokyklos įkūrėja

11 d.

13.30 val.

ATŠAUKTAS

Švietimo

centras

 

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams

 

Tęstinė programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams. Specialistų darbas vykdant tarptautinę tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programą“ (trukmė – 50 val.) 

 

Modulio trukmė – 4 ak. val.  Programos įgyvendinimas atšauktas neribotam laikui

12.1

III modulis „Jausmai“ (I dalis)

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės J. Norkienė, J. Adomaitytė

11 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.2

IV modulis „Jausmai“ (II dalis) 

18 d.

14.00 val.

12.3

V modulis „Vaiko skatinimas bendradarbiauti“

25 d.

14.00 val.

12.4

VI modulis „Bausmė ar elgesio pasekmė“

Gruodžio

2 d.

14.00 val.

12.5

VII modulis „Problemų ir konfliktų sprendimas“ 

Gruodžio

9 d.

14.00 val.

13.

Šv. Cecilijos gimnazijos bendruomenei

13.1

Tęstinė programa „Bendruomenės kūrimas“ (trukmė – 40 val.). III modulis „Pasakos terapija suaugusiems“

V. Lipskytė, Vilniaus jėzuitų gimnazijos Teatro ir retorikos mokytoja ekspertė,

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja

12 d.

17.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.2

Tęstinė programa „Bendradarbiaujanti bendruomenė kaip geros mokyklos prielaida“ (trukmė – 40 val.). III modulis „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“

Doc. Dr. K. Skauminas, probleminio mokymo specialistas-tutorius, sertifikuotas koučingo specialistas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

23 d.

12.00 val.

14.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

III-VI dalys

13, 16, 20,

25 d.

Renginiai vyks nuotolinio būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.

Marijonų gimnazijos pedagogams

 

 

 

 

 

Seminaras „Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje“

V. Kvaraciejienė, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė ekspertė

18 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

16.

Vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ pedagogams ir ugdytinių tėvams 

 

Paskaita ,,Šeimos ir mokyklos partnerystė: vaikų poreikiai, šeimos ir mokyklos lūkesčiai ir galimybės“

 

Trukmė – 2 ak. val. 

A. Blandė, psichologė, edukologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė 

19 d.

18.00 val.

Renginys vyks nuotolinio būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

17.

Marijampolės socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams

 

Tęstinė programa „Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su vaiku metodai socialiniame ir pedagoginiame darbe“ (trukmė – 40 val.)

 

Modulio trukmė – 3 ak. val. 

17.1

I modulis „Vaiko raida“ 

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

24 d.

14.00 val.

Švietimo centras

vyks nuotoliniu būdu

prisijungimus pateiks programos vadovė

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

17.2

II modulis „Vaiko elgesys“ 

Gruodžio

1 d.

14.00 val.

17.3

III modulis „Tarpusavio santykių svarba“ 

Gruodžio

8 d.

14.00 val.

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

18.

Kalvarijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (trukmė – 32 ak. val.)

I. Dijokienė, VšĮ ,,Mokslinės paslaugos“ psichologė

IV-VIII dalys

13, 20, 23, 27, 30 d.

Renginiai vyks nuotolinio būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

19.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

III modulis (trukmė – 296 val.).

Seminaras „Antroposofinė amžiaus tarpsnių teorija pagal. R.Šteinerį. Pirmojo septynmečio ypatumai. Vaiko fizinis ir psichinis vystymasis. Pasiruošimas mokyklai. Formų piešimo metodika. Piešimas ant lentos. Dainavimas. Stebėjimas“

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja;

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

D. Baranauskienė, Valdorfo mokyklos mokytoja, socialinių mokslų magistrė;

R. Driukienė, ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos konsultantė

13 d.

16.00 val.

 

 14 d.  

9.00 val.

Vilniaus  Valdorfo mokykla

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

20.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 31 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Registracija ir informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

21.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

22.

Respublikinis virtualus kūrybinių darbų projektas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių „Mano rankelės kuria pasaką“

 

Projekto organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Nykštukas“

 

Paroda veiks š. m. lapkričio 3 d.-27 d.  www.mnykstukas.lt 

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

23.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių, tėvų, mokytojų virtuali kūrybinių darbų-fotografijų paroda „Saugausi nuo viruso linksmai ir išradingai“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

 

Paroda veiks  š. m. lapkričio 16 d.- gruodžio 18 d. http://mldvaivorykste.lt/nuorodos 

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

24.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Diskusija-pasitarimas. Darbo su iš užsienio grįžusiais mokiniais aktualijos

E. Taputis, „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

26 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

25.

Informacinių technologijų  mokytojams

 

Valstybinio informacinių technologijų egzamino užduočių ir vertinimo aptarimas. Pranešimas „Programavimo užduočių vertinimo aspektai“. 

Diskusija „Techninių nuotolinio mokymo sprendimų ypatumai“

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė; L. Rentelienė, marijonų gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė; V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

10 d.

15.15 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

26.

Muzikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Suzuki” varpų pristatymas“

B. Kaubrys, Želsvos progimnazijos mokytojas metodininkas; D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

10 d.

15.00 val.

ATŠAUKTAS

Švietimo centras

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.

Matematikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Skaitmeninis ugdymo turinys“

G. Šnipaitienė, marijonų gimnazijos matematikos mokytoja; A. Martinkienė, Rygiškių Jono gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

17 d.

15.15 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

28.

Socialiniams pedagogams

 

Pranešimas-paskaita „Kodėl vaikai, turintys skaitymo ir rašymo sutrikimų, patiria patyčias?“

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Sederevičiūtė, vaikų l/d „Vaivorykštė“ ir Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

29.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Skaitmeninių išteklių panaudojimas ugdymo procese“

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

15.30 val.

ATŠAUKTAS

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

30.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „IKT ir inovatyvūs mokymo metodai nuotoliniame mokyme“

V. Rutkauskienė, vaikų l/d „Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja; V. Grigaitienė, vaikų l/d „Rūta“ meninio ugdymo mokytoja; V. Bilinskienė, vaikų l/d „Želmenėliai“ meninio ugdymo mokytoja; D. Bičkauskaitė, vaikų l/d „Šypsenėlė“ meninio ugdymo mokytoja; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

 23 d.

18.00 val.

 

ATŠAUKTAS

Švietimo

centras

 

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

31.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Diskusija „Tvarumas vokiečių kalbos pamokose ir renginiuose“

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė; J. Eidukonienė, „Šaltinio“ ir Mokolų progimnazijų vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja; I. Šmulkštienė, Mokolų progimnazijos chemijos ir biologijos vyresnioji mokytoja; D. Matulaitienė, „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

15.00 val.

Švietimo centras

vyks nuotoliniu būdu gruodžio mėnesį

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

32.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Geros patirties sklaida. Seminarų „Palankaus ryšio su naująja karta kūrimo galimybės“ ir „Tapk saugesnio interneto ambasadoriumi“ pristatymas ir aptarimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio cento vedėja;

L. Vaičiūnienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos bibliotekininkė; Ž. Kvederevičienė, Želsvos  progimnazijos bibliotekininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

26 d.

14.00 val.

Švietimo centras

vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

33.

Pradinių klasių mokytojams

 

Diskusija „Nuotolinio mokymo sėkmės ir nesėkmės“.

Integruotos lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokos „Gintarinė Lietuva“ pristatymas

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė; I. Ambraziejienė, Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

26 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com