MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 metų rugsėjis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Tęstinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų  tobulinimo programa „Vaikystės pedagogų profesinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (trukmė – 40 val.). I-asis modulis

Doc. dr. S. Neifachas, Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius

Data tikslinama

Švietimo centras

I-ojo modulio kaina – 24,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti programoje prašytume pranešti el. paštu jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

2.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

 

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 26 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

3.

Marijampolės savivaldybės socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams, atvejo vadybininkams

 

Tęstiniai mokymai „Savižudybės rizikos ženklų atpažinimas, vertinimas ir pagalbos teikimas“

Trukmė – 4 ak. val.

V. Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto jaunesnioji mokslo darbuotoja

II-asis seminaras

9 d.

13.00 val.

Mokymai vyks nuotolinio būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

4.

Jungėnų pagrindinės mokyklos bendruomenei

 

Seminaras „Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje“

 

Trukmė – 6 ak. val.

V. Kvaraciejienė, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė ekspertė

 

4 d.

12.00 val.

Jungėnų pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

5.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

6.

Paroda ,,Žydų praeities pasaulis – šiandienos viltis“

 

Paroda organizuojama kartu su tarptautine nevyriausybine organizacija Centropa (Centrinės Europos tyrimų ir dokumentacijos centru)

 

Paroda veiks iki š. m. rugsėjo 30 d.

Parodos atidarymas

8 d.

15.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

7.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Spalio 8 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

8.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Metodinis pasitarimas. 2019-2020 m. m. metodinės veiklos apžvalga. 2020-2021 m. m. aktualijos ir metodinės veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo planavimas

E. Taputis, „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė;

A. Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

30 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

 

9.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Alaburdienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

7 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

 

10.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

7 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotolinio būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

11.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

Parodos „Žydų praeities pasaulis – šiandienos viltis“ pristatymas

A. Vilkė, Jono Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

12.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Mokolų progimnazijos psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

9 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

13.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

14.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Zeikuvienė, Vaikų lopšelio- darželio „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

10 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

 

15.

Anglų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

J. Rupšienė, Marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

10 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

16.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

V. Bilinskienė, Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

11 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

17.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Ūkelienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

11 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

18.

Muzikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

14 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

19.

Chemijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

14 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

20.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

21.

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio tarybos nariams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

22.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2020-2021 m. m.  metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

23.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

16 d.

13.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

24.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Muckuvienė, „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

25.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

26.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

17 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

27.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Kūno kultūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Daugėlienė, „Šaltinio“ progimnazijos kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

29.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

30.

Tikybos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

N. Kirkliauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, Mokolų progimnazijos ir Kalvarijos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

31.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

32.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

33.

Etikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

I. Akelaitienė, Rygiškių Jono gimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

24 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com