MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 metų sausis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Tikybos mokytojams

 

Seminaras „Biblinė etika su Dekalogu“ 

Doc. dr. I. Gudauskienė, Vilniaus šv. Juozapo ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų dėstytoja

3 d.

11.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

2.

Švietimo įstaigų mokytojų ir auklėtojų padėjėjams

 

Seminaras „Mokymosi sutrikimų įtaka vaiko elgesiui, savarankiškumui ir mokymosi galimybėms“

Marijampolės savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė G. Ambrasienė, specialioji pedagogė metodininkė A. Maziliauskienė, logopedė A. Masčinskaitė, socialinė pedagogė J. Rašimienė, psichologės metodininkės J. Adomaitytė, J. Norkienė

15 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.dilys@gmail.com

(V. Dilys)

3.

Pedagogams, įvairių organizacijų darbuotojams ir kt.

 

Tęstinė programa „Efektyvus bendravimas“. I-asis modulis.

Seminaras „Žodinė savigyna“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas

22 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Sekretorėms ir už dokumentų valdymą atsakingiems asmenims

 

Seminaras „Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje: pokyčiai ir būtiniausi darbai švietimo, savivaldybės ir kitose įstaigose“

 

R. Grigonienė, Mykolo Romerio universiteto dėstytoja

23 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

5.

Psichologams, švietimo pagalbos vaikui specialistams

 

Meno terapijos metodo „Ypatingasis batelis“ pristatymas ir praktinis taikymas

 

Trukmė – 4 ak. Val.

A. Jarutytė, Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos psichologė

6        d.

11.00 val.

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.dilys@gmail.com

(V. Dilys)

6.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 9-12 (gimnazijų I-IV) klasėse

 

Seminaras ,,Lietuvių kalbos ir literatūros VBE vertinimas. Patirtis vertinant virtualioje ir tradicinėje erdvėje“

Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė V. Gurevičienė, mokytojos metodininkės K. Rudzevičienė, J. Vosylienė

29 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

Tėvams

 

Paskaita „Aš noriu ir mokausi pažinti savo vaiko elgesį. Įvairios emocijų išraiškos“

 

Trukmė – 2 ak. val.

R. Bliūdžiuvienė, sveikatos psichologė, sertifikuota Geštalto terapijos konsultantė

II-oji paskaita

30 d.

17.30 val.

Švietimo centras

Kaina – 10,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Vaiko gerovės komisijų nariams, švietimo pagalbos vaikui specialistams, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams 

 

Paskaita-konsultacija „Mokykla ir Z karta: modernus auklėjimas autoritetų praradimo bei teisių klestėjimo laikais“

Trukmė – 3 ak. Val.

R. Klišytė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus medicinos psichologė

Vasario

4 d.

10.30 val.

Švietimo centras

Paskaitos kaina – 10,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

Klasių vadovams

 

Paskaita „Problemų metamorfozės klasės vadovo darbe“

 

Trukmė – 2 ak. val.

J. Vosylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Vasario

6 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 6,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Užsienio kalbų mokytojams

 

Seminaras „Užsienio kalbos mokymasis kortų ir stalo žaidimų pagalba dideliems ir mažiems“

 

G. Plūkienė, Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė 

Vasario

7 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

11.

Vaiko gerovės komisijų nariams, švietimo pagalbos vaikui specialistams, klasių vadovams

 

Paskaita „Prekybos žmonėmis, patyčių ir smurto prevencija švietimo įstaigose“

 

Trukmė – 3 ak. val.

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Marijampolės Mokolų progimnazijos psichologė

Vasario

12 d.

13.30 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.dilys@gmail.com

(V. Dilys)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

12.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

10, 16, 17,

24, 30 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 174,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

13.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių

Planuojama balandžio mėn.

 Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki kovo 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

14.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogams ir tėvams

 

Seminaras „Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas. Priešiškumą keičiame bendryste“

O. Intė, VšĮ biuro „Pactum“ vadovė ir mediatorė

20 d.

14.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Paskaita-konsultacija „Mokytojų psichikos sveikata ir modernios jaunimo bėdos: kaip sutarti nevedant vieniems kitų iš proto?“

Trukmė – 3 ak. val.

R. Klišytė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus medicinos psichologė

Vasario

4 d.

14.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

16.

Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro bei Erasmus+ projekto „Kultūriniai inkliuzinio mokymo aspektai“ mokyklų partnerių pedagogams

 

Seminaras „Inkliuzinio ugdymo praktiniai aspektai, taikant menines veiklas įvairių mokomųjų dalykų pamokose“

E. Brazaitytė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro technologijų vyresnioji mokytoja

28 d.

10.00 val.

Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

17.

Kalvarijos gimnazijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Savivaldaus mokymo organizavimas“

 

Trukmė – 18 ak. Val.

A. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės švietimo agentūros vadovaujančioji vertintoja

I – II-asis seminarai

13, 20 d.,

12.30 val.

Kalvarijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

18.

Kalvarijos gimnazijos mokytojams ir mokinių tėvams

 

Seminaras „Šeimos ir mokyklos partnerystė: kaip bendrauti ir bendradarbiauti, kad vaikai (pasi)tikėtų mokykla“

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja

Vasario

3 d.

13.00 val.

Kalvarijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

19.

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia „Režisierius?“

Doc. dr. K. Skauminas, probleminio mokymo specialistas-tutorius, sertifikuotas koučingo specialistas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

9 d.

12.00 val.

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

20.

Visiems pedagogams

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programos III-asis modulis. Biologijos mokymo metodika 7-8 klasėse. Lipdymas iš molio. Muzikavimas

 

 Trukmė – 16 ak. val.

Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė, dailės mokytoja J. Žebrauskienė;

J. Kostiukevičiūtė, Vilniaus Valdorfo mokyklos muzikos mokytoja

17 d.

16.00 val.

18 d.

9.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

21.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tekstilės katedros studentų ir dėstytojų kūrybos darbų paroda „Tekstilės menas ir mes“

 

Paroda veiks iki š. m. sausio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

22.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda „Kalėdų belaukiant...“

 

Paroda veiks iki š. m. sausio 6 d.

Marijampolės Kultūros centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

23.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Metodinis pasitarimas. Nauji Valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.). Ilgalaikės švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos planavimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

16 d.

15.00 val.

Švietimo centras 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

24.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Parodos „Kalėdų belaukiant“ ir pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

E. Kraukšlys, „Sūduvos“ gimnazijos mokytojas metodininkas;

S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

15.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

25.

Chemijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Chemijos olimpiados II etapo užduočių vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja;

S. Druskis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

13.00 val.

Marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

26.

Matematikos  mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Marijampolės savivaldybės jaunųjų matematikų olimpiados darbų taisymas, klaidų analizė, vertinimo problemos. Kandidato į respublikinę matematikos olimpiadą rinkimai

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

20 d.

15.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

27.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl rusų kalbos edukacinio projekto nuostatų gairių

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji rusų kalbos mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Biologijos olimpiados II etapo užduočių vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja;

S. Druskis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

13.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

29.

Pradinio ugdymo pedagogams

 

Metodinė diena „Šiuolaikinės pamokos receptai. Išmaniosios technologijos“

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė; I. Andriuškienė, Marijonų gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

12.00 val.

Marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

30.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pranešimai:

„DofE programos pristatymas“;

„Šeimos konferencijos koordinatorius. Kaip jis gali padėti socialinio pedagogo darbe?“

L.  Martusevičienė, DofE programos koordinatorė; J. Žukelienė, Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė;

V. Dilys, švietimo centro metodininkas

28 d.

13.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

31.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Marijampolės savivaldybės 68-osios fizikos olimpiados užduočių vertinimas, analizė ir aptarimas

R. Motūzaitė, Marijonų gimnazijos ir „Šaltinio“ progimnazijos fizikos mokytoja metodininkė; S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

Vasario

3 d.

13.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com