MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 metų spalis

BŪTINA registracija į visus renginius.

Renginių metu PRIVALOMA dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Renginiuose negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai

 

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa.

II-asis modulis „Vadovavimas ugdymuisi ir mokymuisi : bendruomenės susitarimai/dialogas šiuolaikinės mokymosi paradigmos aspektu“

(I-oji dalis)

 

P. Talijūnienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorė, švietimo vadybos magistrė, Nacionalinės švietimo agentūros vadovaujančioji išorės vertintoja, vadybos ekspertė

20 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Profesijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Vidutiniai hibridiniai (48 V) automobiliai“ (trukmė – 40 val.) 

M. Šnipaitis, Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojas

I-oji dalis

8 d.

13.00 val.

Mokymai vyks nuotolinio būdu VMA Moodle sistemoje

Programos kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

3.

Visiems pedagogams, klasių auklėtojams, vyresniųjų klasių mokiniams

Tęstinė finansinio raštingumo kompetencijų ugdymo programa (trukmė – 40 val.)

3.1

I-asis modulis „Finansai“

3.1.1

Finansiniai produktai: investavimas

Trukmė – 2 ak. val.

R. Krušna, Lietuvos banko Investicinių produktų priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas

7 d.

15.00 val.  

Mokymai vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams Meeting sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.1.2

Grynieji pinigai: kaip atpažinti tikrus banknotus

Trukmė – 2 ak. val.

I. Vanskevičė, Lietuvos banko Ekspertizės ir techninio skyriaus vyriausioji specialistė

12 d.

15.00 val. 

3.1.3

Mokėjimų revoliucija: apie saugius mokėjimus

Trukmė – 2 ak. val.

T. Karpavičius, Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros politikos skyriaus viršininkas

14 d.

 15.00 val. 

3.1.4

Lietuvos ekonomikos apžvalga

 

Trukmė – 2 ak. val.

E. Coppa, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnioji ekonomistė

15 d.

15.00 val.  

3.1.5

Asmeniniai finansai: kaip juos valdyti atsakingai Trukmė – 2 ak. val.

I. Pache, Lietuvos banko Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė

20 d.

15.00 val. 

3.1.6

Pinigų istorija: nuo kriauklelių iki kortelių. Kaip linksmai vaikams papasakoti apie pinigus ir jų istoriją?

Trukmė – 2 ak. val.

T. Grėlis, Pinigų muziejaus gidas

22 d.

13.00 val.  

3.2

II-asis modulis „Socialinis draudimas“

3.2.1

Jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“. „Sodros“ medžiaga jaunimo švietimui – pedagogams ir moksleiviams

Trukmė – 2 ak. val.

D. Jankauskas, „Sodra“ Fondo valdybos Komunikacijos skyriaus patarėjas

16 d.

15.00 val. 

Mokymai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.2.2

Papildomas pensijų kaupimas, anuitetai. Kaip pilnavertiškai naudotis asmenine „Sodros“ paskyra, svetainė https://www.sodra.lt/, jos struktūra, Atvira Sodra, kita naudinga informacija

Trukmė – 2 ak. val.

D. Gerulytė, „Sodros“ valdybos Pensijų anuitetų skyriaus vedėja;

I. Bubliauskaitė, „Sodros“ valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

19 d.

15.00 val. 

3.3

III-iasis modulis „Mokesčiai“

3.3.1

Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių nauda. Pajamų ir turto deklaravimo pagrindai

Trukmė – 3 ak. val. 

E. Skaržinskienė, VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyriaus vyriausioji specialistė

Lapkričio

10 d.

14.00 val.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.3.2

Darbo pajamų apmokestinimas. Papildomi būdai užsidirbti ir gautų pajamų apmokestinimas

Trukmė – 4 ak. val.

Lapkričio

12 d.

14.00 val. 

4.

Socialiniams pedagogams, švietimo pagalbos specialistams

 

Seminaras „Socialinio pedagoginio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo paskirtis, metodai ir būdai“

Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Ž. Butanavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė E. Penkauskienė

15 d.

13.30 val.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

5.

Geografijos mokytojams

 

Seminaras „S.M.A.R.T. tikslų ir uždavinių išsikėlimo bei  DofE  žygių metodikos pritaikymas geografijos pamokose“ 

M. Paltanavičienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, DofE programos žygio vadovė

15 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

6.

Dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) mokytojams

 

Mokslinė-praktinė konferencija „Nuotolinio mokymo(si) patirtys“

Trukmė – 5 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

26 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

7.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn. 

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 26 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

8.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, mokytojų padėjėjams ir socialiniams pedagogams

 

Seminaras „Ką svarbu žinoti apie vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą. Praktiniai patarimai“ 

O. Misiukevičienė, socialinė pedagogė ekspertė, lyderystės konsultantė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė; V. Kvaraciejienė, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė ekspertė, lyderystės konsultantė; R. Kurauskienė, Vilkaviškio muzikos mokyklos ir Vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

I-oji grupė

2 d. 

9.00 val.

 

II-oji grupė

23 d.

9.00val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1.00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

Iš vienos įstaigos gali dalyvauti 3-4 atstovai

9.

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas“ (trukmė – 40 val.). I-asis modulis „Gabių mokinių ugdymas pamokoje“

A. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės švietimo agentūros vadovaujančioji vertintoja

6 ir 7 d.

15.00 val.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Vaikų lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ pedagogams ir ugdytinių tėvams 

 

Paskaita ,,Šeimos  ir mokyklos partnerystė: vaikų poreikiai, šeimos ir mokyklos lūkesčiai ir galimybės“

 

Trukmė – 2 ak. val. 

A. Blandė, psichologė, edukologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė 

7 d.

18.00 val.

Mokymai vyks nuotolinio būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

11.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyriaus pedagogams

 

Atvira integruota tikybos-chemijos pamoka 8 kl. „Rožančinė. Švč. Mergelės Marijos Rožinės šventė“

 

Trukmė – 1 ak. val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyriaus tikybos mokytoja J. Tumosienė, chemijos mokytoja J. Miškelevičienė

8 d.

8.00 val.

Padovinio pagrindinio ugdymo skyrius

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pedagogams

 

Praktiniai mokymai

„Microsofft Office 365 platformos galimybės kurti skaitmeninį turinį“

 

Trukmė – 4 ak. val.

V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas

I-oji grupė

8 d.

15.30 val.

 

II-oji grupė

15 d.

15.30 val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

13.

Sūduvos gimnazijos pedagogams

 

Atvira integruota tikybos-etikos-istorijos pamoka „2020-ieji – ateitininkų metai“

 

Trukmė – 1 ak. val. 

I. Kriaučiūnas, ateitininkas; Marijampolės Sūduvos gimnazijos etikos ir tikybos vyresnioji mokytoja L. Braukylienė, tikybos mokytoja metodininkė D. Masalskienė, istorijos mokytoja metodininkė V. Pituškienė, istorijos mokytoja G. Žukauskaitė

12 d.

11.00 val.

Sūduvos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.

Perto Armino progimnazijos pedagogams

14.1

Seminaras „Google Classroom įrankių taikymas pamokoje, siekiant mokinių mokymosi motyvacijos ir asmeninės pažangos“

A. Berniukevičius, VšĮ „VIMS-International Meridian School” ir Vilniaus licėjaus matematikos mokytojas

13 d.

13.00 val.

Perto Armino progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.2

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“.

I-asis modulis „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis kaip sistema, jo planavimo ir organizavimo esminiai principai, nuostatos, aplinka, metodai“

Šiaulių universiteto prof. Dr. A. Kazlauskienė,

doc. Dr.  R. Gaučaitė

15 d.

13.00 val.

15.

Šv. Cecilijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendruomenės kūrimas“ (trukmė – 40 val.) 

15.1

II-asis modulis „Z kartos ugdymo strategijos“

A. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės švietimo agentūros vadovaujančioji vertintoja

12 ir 13 d.

14.00 val.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.2

I-asis modulis „Pažinimas. Kolektyvo santykių kūrimas“

V. Lipskytė, Vilniaus jėzuitų gimnazijos Teatro ir retorikos mokytoja ekspertė,

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja

15 d.

12.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

16.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje: kaip patirti sėkmę ir įveikti iššūkius“ 

O. Misiukevičienė, socialinė pedagogė ekspertė, lyderystės konsultantė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

14 d.

14.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1.00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

17.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

17.1

LPUPA Marijampolės skyriaus narių konferencija

S. Andriušienė, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

14 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

17.2

Seminaras „Kad matematikos pamoka būtų patraukli“

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė L. Stankevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė J. Kasiulienė

21 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Marijampolės savivaldybės sveikatos priežiūros, socialinio darbo, vaiko teisių ir kt. sričių specialistams, statutiniams pareigūnams bei kitiems darbuotojams, susiduriantiems su padidėjusios savižudybės rizikos situacijomis

 

Supervizijos „Savižudybės rizikos mažinimas bendruomenėse“

 

Trukmė – 5 ak. val. 

Dr. S. Dadašev, Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojas, Lietuvos psichologų sąjungos Savižudybių prevencijos specialistų grupės vadovas, klinikinis psichologas

20 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

iki spalio 14 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

VILKAVIŠKIO RAJONE

19.

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutės“ pedagogams

 

Paskaita „Ypatingi vaikai darželyje. Kaip dirbti su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimo, hiperaktyvumo, opozicinio neklusnumo požymių“

Trukmė – 4 ak. val.

L. Kriščiūnienė, klinikinės psichologijos magistrė, psichoterapeutė

22 d.

13.00 val.

Kybartų  vaikų lopšelis- darželis  „Kregždutė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

ŠAKIŲ RAJONE

20.

Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams 

 

Seminaras „Inovatyvių IT įrankių panaudojimas ugdymo procese“

J. Puidokienė, Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja

27 d.

10.00 val.

Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras

Pažymėjimo kaina – 1.00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

21.

Visiems pedagogams

 

Tęstinės Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programos

I-asis modulis (trukmė – 296 val.).

Seminaras „Valdorfo pedagogikos istorija. Valdorfo mokykla šiuolaikiniame pasaulyje. Žmogaus samprata pagal R. Šteinerį. Ritminiai žaidimai. Akvarelės liejimas. Dainavimas“

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus  Valdorfo mokyklos mokytoja; K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Driukas, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytojas, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narys; N. Akstinienė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

2 d.

16.00 val.

 

 3 d.  

9.00 val.

Vilniaus  Valdorfo mokykla

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

22.

Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir specialistams

 

Tęstinė programa „Ugdymo(si) sunkumų atpažinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje” (trukmė – 40 val.). I-asis modulis „Vaikų skirtybės ir raidos ypatumai“

D. Jazukevičienė, Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos l. e. p. direktorė, logopedė, MB „Lavina LT” direktorė

2 d.

12.00 val.

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

23.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

 

Paroda veiks š. m. spalio 8 – gruodžio 31 d.

Parodos atidarymas

8 d.

16.30 val.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Registracija ir informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

24.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

25.

VI Tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės“

25.1

„Šiuolaikinis tango“

 

Atlikėjai: ansamblis ,,Cup of Time“ (Lenkija) 

10 d.

18.00 val.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Registracija ir informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

25.2

„Mozzartas ir jo amžininkai“

 

Atlikėjai: Marek Toporowski (pianinas), Maria Misiarz (istorinė violončelė) (Lenkija), Darius Klišys (birbynė) (Lietuva) 

17 d.

18.00 val.

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

26.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinis pasitarimas. 2020-2021 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

8 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

Parnešimas – paskaita „Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo, bei koordinuotai teikiamų paslaugų, esminiai skirtumai ir panašumai“.

Mokymosi priemonės „Kaip aš šiandien jaučiuosi?“ pristatymas

J. Žukelienė Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinatorė; R. Vaitkevičienė, „Saulės“ pradinės mokyklos socialinė pedagogė;

E.  Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Vokiečių kalbos mokytojams ir mokiniams, besimokantiems vokiečių kalbos

 

Vokiečių kalbos diena

„Ö kaip öko?“

Renginiai, skirti Vokiečių kalbos dienai

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

bendrojo ugdymo mokyklų vokiečių kalbos mokytojai;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.-23 d.

Bendrojo ugdymo mokyklose

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

29.

Muzikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Suzuki“ varpų pristatymas”

B. Kaubrys, Želsvos progimnazijos mokytojas metodininkas; D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

26 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Projektas „Vyresnio amžiaus asmenų fizinių gebėjimų stiprinimas Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0082 

 

Marijampolės savivaldybės vyresnio amžiaus asmenims

 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai. I grupė

Trenerė E. Kulikauskienė

09-29  - 10-22 

antradieniais – ketvirtadieniais

11.00 val.

Marijampolės sporto centro sporto salė (Vytauto g. 47)

Registracija el. paštu trenere.edita@gmail.com  

arba telefonu 8 614 43025

 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai. II grupė

Trenerė E. Kulikauskienė

09-29  - 10-22 

antradieniais – ketvirtadieniais

12.00 val.

Marijampolės sporto centro sporto salė (Vytauto g. 47)

Registracija el. paštu trenere.edita@gmail.com  

arba telefonu 8 614 43025

 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai. III grupė

Trenerė E. Kulikauskienė

10-06 - 10-22

antradieniais – ketvirtadieniais

18.00 val.

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos sporto salė (Mokolų g. 61)

Registracija el. paštu trenere.edita@gmail.com  

arba telefonu 8 614 43025

 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai. IVgrupė

Trenerė E. Kulikauskienė

10-06 - 10-22

antradieniais – ketvirtadieniais

19.00 val.

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos sporto salė (Mokolų g. 61)

Registracija el. paštu trenere.edita@gmail.com  

arba telefonu 8 614 43025

 

Marijampolės savivaldybės gyventojams

 

Projekto pristatymo renginys

R. Totoraitis, projekto fizinio aktyvumo veiklų koordunatorius, K. Vnukova,  lengvosios atletikos sporto meistrė, asmeninė trenerė, J. Stankevičius, sertifikuotas jogos instruktorius

4 d.

11.00 val.

Marijampolės sporto centro sporto salė (Vytauto g. 47)

Registracija el. paštu sc.marijampole@gmail.com arba telefonu 91401

 

Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams

 

Projekto pristatymo renginys

R. Totoraitis, projekto fizinio aktyvumo veiklų koordunatorius, K. Vnukova,  lengvosios atletikos sporto meistrė, asmeninė trenerė, D. Varnagirytė, Marijampolės VSB specialistė

17 d.

10.00 val.

Kazlų Rūdos sporto centro sporto salė (Daukanto g. 18)

Registracija el. paštu info@krvsb.lt arba telefonu 8-61438377

 

Kalvarijos savivaldybės gyventojams

 

Projekto pristatymo renginys

R. Totoraitis, projekto fizinio aktyvumo veiklų koordunatorius, K. Vnukova,  lengvosios atletikos sporto meistrė, asmeninė trenerė

23 d.

15.00 val.

Kalvarijos krašto muziejus (Dariaus ir Girėno g. 45B)

Registracija el. paštu  diana.varnagiryte@gmail.com