MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 metų vasaris

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa.

I-asis modulis. Seminaras „Vidinė komunikacija ir pokyčių valdymas“

B. Ruplytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoja, sertifikuota vadovavimo kompetencijų vertinimo konsultantė, organizacijų elgsenos, vadovavimo ir lyderystės bei komandos formavimo konsultantė-ekspertė

20 d.

10.00 val.

Švietimo centras 

Seminaro kaina – 32,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Vaiko gerovės komisijų nariams, švietimo pagalbos vaikui specialistams, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams 

 

Paskaita-konsultacija „Mokykla ir Z karta: modernus auklėjimas autoritetų praradimo bei teisių klestėjimo laikais“

 

Trukmė – 3 ak. val.

R. Klišytė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus medicinos psichologė

4 d.

10.30 val.

Švietimo centras

Paskaitos kaina – 10,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

3.

Klasių vadovams

 

Paskaita „Problemų metamorfozės klasės vadovo darbe“

 

Trukmė – 2 ak. val.

J. Vosylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

6 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 6,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Tėvams

 

Paskaita „Lytinio ugdymo spąstai mūsų vaikams. Kaip neužauginti gerai informuotų pasileidėlių?“

 

Trukmė – 2 ak. val.

J. Lipkevičienė, VšĮ Žalioji gamtos mokykla direktorė

6 d.

17.30 val.

Švietimo centras

Kaina – 12,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu jurate_gaidiene@yahoo.com arba

tel. 8 688 71335

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Užsienio kalbų mokytojams

 

Seminaras „Užsienio kalbos mokymasis kortų ir stalo žaidimų pagalba dideliems ir mažiems“

 

G. Plūkienė, Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė 

7 d.

10.00 val. 

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

6.

Fizinio ugdymo, pradinių klasių mokytojams ir visuomenės sveikatos specialistams

 

Seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“

 

Turėti sportinę aprangą

Doc. dr. L. Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas

11 d.

13.00 val.

Profesinio rengimo

centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

25 d.

13.00 val.

Kovo 5 d.

13.00 val.

7.

Vaiko gerovės komisijų nariams, švietimo pagalbos vaikui specialistams, klasių vadovams

 

Paskaita „Prekybos žmonėmis, patyčių ir smurto prevencija švietimo įstaigose“

 

Trukmė – 3 ak. val.

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Marijampolės Mokolų progimnazijos psichologė

12 d.

13.30 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.dilys@gmail.com

(V. Dilys)

8.

Marijampolės profesinio rengimo centro gimnazijos skyriaus pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančių mokymosi aplinkų kūrimo patirtys“.

I-asis modulis. Edukacinė išvyka „Mokymosi aplinkų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymui, kūrimo patirtis“

Dr. A. Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto dėstytoja

14 d.

10.00 val.

 Kauno Prano Daunio ugdymo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

9.

Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojams

 

Seminaras-edukacinė išvyka „Elektroninė mokymo technologija – ELECTUDE“

A. Gustas, įmonės „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“ vadybininkas

18 d.

10.00 val.

Įmonė „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

10.

Tikybos mokytojams

 

Tęstinė programa „Efektyvus bendravimas“. II-asis modulis.

Seminaras „Vidinės motyvacijos ir pašaukimo atskleidimas savyje ir kituose“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas, viešojo kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo treneris

17 d.

10.00 val.

Vilkaviškio Vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Ugdymo įstaigų darbo tarybų nariams ir kandidatams rinkimuose į darbo tarybą

 

Seminaras „Ugdymo įstaigų darbo tarybų narių kompetencija“

R. Turonis, darbo santykių konsultantas,

mediatorius-derybų ir ginčų tarpininkas, Lietuvos mediatorių rūmų narys

18 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 16,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Visiems pedagogams

 

Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Aktyvi mokyklos bendruomenė – saugi, sėkminga mokykla“

Jungtinė lektorių grupė

19 d.

10.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 9-12 (gimnazijų I-IV) klasėse

 

Seminaras „Problemų sprendimu grįstas

literatūros mokymas“

N. Bartašiūnienė, Klaipėdos „Ąžuolyno” gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

20 d.

11.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

14.

Dorinio ugdymo mokytojams

 

Seminaras „Vertybės ir pasaulėžiūra“

L. Braukylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos dorinio ugdymo vyresnioji mokytoja

24 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.

Pradinių klasių mokiniams ir mokytojams

 

Respublikinė teorinė-praktinė pradinių klasių mokinių konferencija „Įdomiosios pamokos“

Konferencijos pranešėjai – pradinių klasių mokiniai

27 d.

12.00 val.

Želsvos pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

16.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 9-12 (gimnazijų I-IV) klasėse, ir 9-12 (gimnazijų I-IV) klasių mokiniams

 

Nacionalinė konferencija „Tegul tas paukštis vis dar gieda man...“, skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Justino Marcinkevičiaus 90-mečiui paminėti

 

Informacija apie dalyvavimo sąlygas – renginio organizatorių mokykloms pateiktuose konferencijos nuostatuose

Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė V. Gurevičienė, vyresnioji mokytoja R. Benevičienė ir kt.

27 d.

13.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com (V. Dilys)

 

Konferencijoje dalyvaujančių mokinių registracija iki vasario 15 d. el. paštu vgvirginija2@gmail.com  arba reda.beneviciene@gmail.com

17.

Pedagogams, kultūros įstaigų ir kitų organizacijų darbuotojams

 

Seminaras „Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas, viešojo kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo treneris

Kovo

17 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

18.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

6, 20 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

19.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama balandžio mėn.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki kovo 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

20.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22  ak. val.

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos

Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki kovo 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

21.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Paskaita-konsultacija „Mokytojų psichikos sveikata ir modernios jaunimo bėdos: kaip sutarti nevedant vieniems kitų iš proto?“

 

Trukmė – 3 ak. val.

R. Klišytė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus medicinos psichologė

4 d.

14.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

22.

„Šaltinio“ progimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Kaip vaikai gali atsiskleisti per kūrybiškumą?“

Marijampolės profesinio rengimo centro floristikos profesijos mokytoja metodininkė G. Abraitienė, floristikos profesijos mokytoja L. Lelešienė

18 d.

9.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

23.

Sūduvos gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Kaip palengvinti mokytojo darbą. Padlet, Kahoot, Socrative, ClassDojo išmaniųjų programėlių naudojimas“

A. Motūzienė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos ir Suaugusiųjų mokymo centro biologijos vyresnioji mokytoja

18 d.

10.00 val.

Sūduvos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00  Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

24.

Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams ir IV gimnazijos klasės mokiniams

 

Paskaita „Veikėjų kūrimo būdai M. Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“

 

(Trukmė – 2 ak. val.)

M. Grigaitis, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektorius

Kovo 3 d.

10.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

25.

Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovams

 

Seminaras „Saugios ir inovatyvios aplinkos kūrimas ugdytinių sėkmei“

Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė L. Liutvinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Pranskaitienė

5 d.

10.00 val.

Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

26.

Šakių rajono technologijų mokytojams

 

Seminaras-praktikumas „Tūrinė medžio skulptūra“

R. Uždravis, medžio drožėjas

11 d.

10.00 val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

27.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams

 

Seminaras „Raiškos meno laboratorija: veiksmingos savęs pažinimo ir ugdymo priemonės“

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė E. Černauskienė, vyresniosios mokytojos L. Sinkevičienė, E. Sinkevičienė, O. Naumavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Puidokaitienė

17 d.

10.00 val.

Griškabūdžio gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

28.

Šakių rajono rusų kalbos mokytojams

 

Seminaras „Kūrybinė tiriamoji, patyriminė ir projektinė mokinių veikla“

Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytojos metodininkės M. Liukaitienė, T. Gaudinskienė; N. Anankaitė, Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro rusų kalbos vyresnioji mokytoja

26 d.

13.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija (senasis pastatas)

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

29.

Kalvarijos gimnazijos mokytojams ir mokinių tėvams

 

Seminaras „Šeimos ir mokyklos partnerystė: kaip bendrauti ir bendradarbiauti, kad vaikai (pasi)tikėtų mokykla“

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja

3 d.

13.00 val.

Kalvarijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

30.

Sangrūdos gimnazijos mokytojams

 

Seminaras „Vaikų psichikos sveikata“

L. Slušnys, VšĮ Lions Quest direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras

17 d.

9.00 val.

Sangrūdos

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

31.

Visiems pedagogams

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programos III-asis modulis. Chemijos mokymas 7-8 klasėse. Piešimas. Dainavimas ir muzikavimas

 

Trukmė – 16 ak. val.

Vilniaus Valdorfo mokyklos chemijos mokytojas, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narys A. Driukas, dailės mokytoja N. Akstinienė,  muzikos mokytoja  J. Kostiukevičiūtė

7 d.

16.00 val.

 

8 d.

9.00 val.

Vilniaus Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

32.

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Neuromoksliškai pagrįstas asmenybės (organizacijos) sveikatingumas“

Doc. dr. K. Skauminas, probleminio mokymo specialistas-tutorius, sertifikuotas koučingo specialistas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

20 d.

10.00 val.

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

33.

Siuvimo kursai pradedantiesiems, II-asis  modulis ,,Nesudėtingo modelio petinių drabužių konstravimas, sukirpimas ir siuvimas“

Trukmė – 50 ak. val.

O. Daugnorienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja

4 d.

17.30 val.

Marijampolės profesinio rengimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija ir informacija

tel. 8 617 94294 arba el. paštu martynas.andriukevicius@gmail.com

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

34.

Neeksponuotų Betaričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

Paroda veiks š. m. vasario 4 d. – balandžio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

35.

Projektas „Mūsų mažoj širdelėj – daug meilės Žemelei“. Vaikų kūrybinių darbelių ir piešinių paroda, skirta Lietuvos valstybės nepriklausomybės dienos – Vasario 16-osios ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios paminėjimui

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Paroda veiks š. m. vasario 14 d. – kovo 6 d.

Petro Kriaučiūno viešosios

bibliotekos Draugystės filialas

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

36.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poezijos šventė

„Eilėraščių kraitelė 2020“

 

Šventės organizatorius – Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“

18 d.

10.00 val.

Mokykla-darželis „Želmenėliai“

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė) arba

tel. 8 616 17717 (A. Leimonienė),

8        614 00891 (L. Bendaravičienė)

37.

Vilkaviškio vyskupijos religinės literatūros skaitovų konkurso

„Šlovink Viešpatį, mano siela“ (Ps 104,1) antrasis etapas

5 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

38.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Marijampolės savivaldybės 68-osios fizikos olimpiados užduočių vertinimas, analizė ir aptarimas

R. Motūzaitė, Marijonų gimnazijos ir „Šaltinio“ progimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

13.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

39.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasiruošimas mokinių kūrybinių darbų parodai „Aš – kūrėjas“, skirtai Kovo 11-ąjai

G. Janauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė; L. Žaliauskienė, Sūduvos gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja; S. Makarevičienė, Šv. Cecilijos gimnazijos dailės mokytoja; E. Boželytė-Liobienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos dailės vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

40.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Technologijų olimpiada II etapo darbų taisymas, vertinimo analizė ir rezultatų aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė; E. Kraukšlys, Sūduvos gimnazijos mokytojas metodininkas; S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

12.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

41.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Projektų „Sveikas vaikas – laimingi visi“ ir „Spalvų karalystėje“ pristatymas

Vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ vyresniosios mokytojos V. Plikienė, A. Juodėnienė; Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės A. Klesevičienė, V. Vokietaitienė;  R. Alaburdienė, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja; J. Gelžnienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

17 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

42.

Rusų kalbos mokytojams

 

Diskusija „Kas naujo ir įdomaus rusų kalbos pamokose?“

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji rusų kalbos mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

43.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Edukacinė išvyka į Radviliškio Vaižganto progimnaziją

D. Muckuvienė, „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

 

Išvykimas

8.00 val.

iš Kultūros centro aikštelės

Radviliškio Vaižganto progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija: tel. 8 652 10139 arba

el. paštu dmuckuviene@gmail.com;

el. paštu vygantas.msc@gmail.com

44.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Edukacinė išvyka į „Vilniaus knygų mugę 2020“

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

 

Išvykimas

8.00 val.

iš Kultūros centro aikštelės

Lietuvos parodų ir kongresų centras  LITEXPO

Registracija www.semiplius.lt

Informacija: tel. 8 682 27800 arba

el. paštu raguckienes@gmail.com;

el. paštu vygantas.msc@gmail.com

45.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5-8 klasėse

 

Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys: konkursas 5-8 klasių mokiniams „Gimtojo žodžio paunksmėj“

 

Informacija apie dalyvavimo sąlygas – mokykloms pateiktuose renginio nuostatuose

I. Martinaitienė, Šv. Cecilijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

12.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 

Konkurse dalyvaujančių mokinių registracija iki vasario 20 d. el. paštu ilonamart@gmail.com

46.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Istorijos olimpiados užduočių vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

A. Vilkė, Jono Tototaičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė; A. Mikulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

26 d.

14.00 val.

„Ryto“ pagrindinė

mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

47.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Projekto „Girdžiu muziką ir save“ pristatymas

D. Bičkauskaitė, vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ meninio ugdymo pedagogė;

V. Bilinskienė, mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

27 d.

13.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com