MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų balandis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa. III modulio „Strateginis į švietimo įstaigos pažangą orientuotas ir duomenimis grįstas veiklos planavimas“ II dalis

V. Dziuričienė,  Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė, švietimo konsultantė

14 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

Seminaro data pasirenkama nuorodoje

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) – 80,00 Eur   Registracija

Apmokėjus sąskaitą dalomoji medžiaga bus atsiunčiama el. paštu arba per kurjerį.

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

3.

Lietuvos specialiosios olimpiados treneriams

 

Seminaras „Nuotolinės futbolo treniruotės bei atletų testavimo ypatumai Lietuvos specialiojoje olimpiadoje“

G. Čečkauskas, Kėdainių specialiosios mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas, futbolo varžybų teisėjas;

R. Šležys, Kėdainių specialiosios mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas, varžybų teisėjas, Lietuvos specialiosios olimpiados futbolo rinktinės vyriausias treneris

1 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Lietuvos specialiosios olimpiados treneriams, sporto specialistams dirbantiems su žmonėmis, turinčiais intelekto sutrikimą, fizinio ugdymo mokytojams

 

Seminaras „Vaikų, turinčių sutrikusį vystymąsi, įtraukimas į sporto veiklas

pasitelkiant jungtinio krepšinio treniruotes bei kitas veiklas“

A. Kriškoviecienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė; R. Mikučauskas, Kauno Jono Laužiko mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas; V. Abramavičiūtė, LSOK tarptautinių programų koordinatorė

7 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Visiems pedagogams

5.1

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas N. Mašalaitis, vyresnysis mokytojas A. Raškauskas;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

9.45 val.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

n.masalaitis@jtotoraitis.lt

(N. Mašalaitis)

liaukuviene@gmail.com 

(D. Liaukuvienė)

5.2

Tęstinė programa  „Grįžtamasis ryšys socialiniuose santykiuose“ (trukmė – 40 val.)

5.2.1

I modulis „Grįžtamasis ryšys,  kaip priemonė asmeniniam tobulėjimui ir atvirai komunikacijai“

L. Jakučionytė, supervizorė, lektorė, mokytoja, vadybininkė, „Psichologija Tau“ žurnalo straipsnių autorė

14-15 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Modulio kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.2.2

II modulis  „Grįžtamasis ryšys,  kaip priemonė kurti atvirus santykius ir vystyti besimokančios organizacijos kultūrą“

28-29 d.

13 val.

6.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“. I modulis „Aktyvaus klausymo įgūdžių formavimas vaikams. Leidinio „Logopedo knyga 1“ pristatymas“

E. Šliauterienė, logoterapeutė, logopedams skirtų leidinių autorė

19 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

Anglų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties renginys. Atvira integruota anglų kalbos ir dailės nuotolinė pamoka „Skaitau, atrandu, kuriu: teksto „Neįtikėtini olimpiečiai“ analizė ir vizualizacija“

Trukmė – 3 ak. val.

Kalvarijos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė G. Guzavičienė, dailės vyresnioji mokytoja S. Raibikienė;

J. Rupšienė, Marijampolės marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

23 d.

10.10 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“. III modulis „Formalusis raštingumas: rašybos įgūdžių lavinimas“

Doc. Dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

26 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos mokytojams, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams, gimnazijų I-IV klasių mokiniams

 

Konferencija „Paminklas kalbai ir knygai“

 

Konferencijos pranešėjai registruojami konferencijos nuostatuose numatyta tvarka

J.  Vosylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė; Dr. V.  Babonaitė-Paplauskienė, Maironio literatūros muziejaus Išeivijos skyriaus vedėja;

T.  Kriščiūnas, Pardavimų ir pokyčio strategas, keliautojas, rašytojas, knygos „500 dienų su Saudo Arabijos princu“ autorius, ir kiti

Gegužės 7 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija  iki gegužės 1 d.

www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

vosyliene@gmail.com

(J. Vosylienė)

II. KURSAI

10.

Specialioji pedagogika ir specialioji

psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama balandžio-gegužės mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

11.

Petro Armino progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.)

11.1

IV modulis „Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

1 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.2

IV modulio vadovaujama reflektyvi analizė

29 d.

10.00 val.

12.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

 

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

Trukmė – 40 val.

R. Ilgūnė Martinėlienė, socialinė pedagogė; 

D. Žičkienė psichologė

1, 14, 21, 28 d.

11.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ pedagogams

 

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

Trukmė – 40 val.

S. Valantiejienė, socialinė pedagogė; 

V. Stupurienė, psichologė

1, 15, 22, 29 d.

12.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

14.1

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

Trukmė – 40 val.

R. Ilgūnė Martinėlienė, socialinė pedagogė; 

D. Žičkienė psichologė

1, 14, 21, 28 d.

15.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.2

Kursai  „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

Trukmė – 60 val.

Jungtinė lektorių grupė

6, 7, 8 d.

13.00 val.

15.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogams

 

Paskaita „Ugdymo proceso tobulinimas naudojant el. dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Trukmė – 3 ak. val.

UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ direktorė R. Los, Klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkė A. Indielienė

2 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com,  

(J. Gelžinienė)

16.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams

 

Seminaras „Draugiška disleksijai mokykla“

V. Sederevičiūtė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vyresnioji logopedė  

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

17.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Pristatymas „ES SF projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

14 d.

15.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Marijampolės savivaldybės švietimo pagalbos specialistams, mokyklų VGK pirmininkams, socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, visuomenės sveikatos specialistams, Vaiko dienos centrų specialistams, Vaiko teisių apsaugos specialistams ir kitiems, dirbantiems vaiko gerovės srityje

 

Praktinė konferencija „Nauji darbo metodai 2021!”

 

Trukmė – 4 ak. val.

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; M. Beniulytė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto vadovė ir kiti

28 d.

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

19.

Vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogams

 

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

 

Trukmė – 40 val.

S. Valantiejienė, socialinė pedagogė; 

V. Stupurienė, psichologė

7, 21, 28 d.

12.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

VILKAVIŠKIO RAJONE

20.

Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams

 

Seminaras „IQES online galimybių panaudojimas ugdymo(si) procese“

 

Trukmė – 16 ak. val.

M. Breiva, Nacionalinės švietimo agentūros lektorius

6, 8 d.

8.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

21.

Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google for Education platforma“ (trukmė – 40 ak. val.). Modulių trukmė – po 7 ak. val.

21.1

I modulis „Vieninga mokymosi aplinka - virtualios klasės kūrimas ir valdymas“

Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, VMA „Google for Education“ administratorė J. Puidokienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja N. Motiejaitytė

1-2 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

21.2

II modulis „Mokymosi medžiagos  ir apklausų rengimas“

6-7 d.

10.00 val.

21.3

III modulis „Mokinių darbų, atliktų užduočių vertinimas, automatinių testų kūrimas ir taisymas, vertinimo įkėlimas į sistemą“

19-20 d.

14.00 val.

21.4

IV modulis „Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme ir pritaikymas SUP mokiniams“

26-27 d.

14.00 val.

22.

Šakių rajono matematikos, informacinių technologijų, fizikos mokytojams, 5-8 klasių Šakių rajono mokinių komandoms

 

Seminaras „Skaitmeninių mokymo priemonių ir metodų taikymas nuotolinėse matematikos pamokose“

A. Vaičaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė; Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė V. Ugenskienė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja A. Matulaitienė

2 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

23.

Šakių rajono užsienio (anglų, rusų, vokiečių) kalbų mokytojams

 

Gerosios patirties seminaras „Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) rašto darbų taisymo kriterijai ir jų taikymas“

Šakių „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkai A. Cibulskienė,  I. Martinkaitienė, R. Navickienė, J. Bataitienė, L. Jurgaitis, anglų kalbos vyresnioji mokytoja I. Merčaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė M. Liukaitienė; Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro rusų kalbos mokytoja metodininkė V. Puodžiukaitienė; Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos vokiečių ir rusų kalbos mokytoja metodininkė I. Dimšaitė-Cirtautienė

21 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

24.

Vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomose veiklose ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Mokomosios skaitmeninės programos, įrankiai ir interaktyvūs žaislai ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams“

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė,  meninio ugdymo vyresnioji mokytoja L. Bakaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Žemaitienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Petrauskienė

29 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

25.

Revuonos pagrindinės mokyklos pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams

 

Seminaras „Draugiška disleksijai mokykla“

V. Sederevičiūtė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vyresnioji logopedė  

7 d.

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

26.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokytojų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo praktiniai aspektai“.

I modulis „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu“

 

Trukmė – 8 val.

O. Misiukevičienė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė

R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

8 d.

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

27.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriams, koordinatoriams, suaugusiųjų mokytojams, suaugusiųjų švietimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams

 

Nuotolinė diskusija „Šiaurės - Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Švedijos) suaugusiųjų švietimo realijos ir perspektyvos nuotoliniame mokyme“

30 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

28.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. balandžio 30  d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

29.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

30.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Papuošiu tautiniu rūbu, karolius užkabinsiu“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 22 d. iki balandžio 2 d. Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

31.

Respublikinė vaikų darbų  paroda ,,Mėlyna dėlionė“, skirta Pasaulinei autizmo dienai

 

Parodos organizatorius – Marijampolės mokykla-daugiafunkcinis centras „Žiburėlis“

Paroda veiks š. m. balandžio 2-30 d. Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro FB paskyroje ir internetinėje svetainėje  http://zibureliodcm.lt.

32.

Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų paroda ,,Velykų zuikutis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks nuo š. m. balandžio 7 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt bei tinklapyje ,,Auklėtoja auklėtojai“

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

 

33.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Čia gyvena vitaminai“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks  nuo balandžio 8 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt  

34.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir  tėvų darbų paroda „Perdirbk mane ”

 

Parodos organizatorius – Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“

Paroda veiks š. m. gegužės 5- 26 d.  Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos internetinėje svetainėje https://vgrybo.lt bei Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

35.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinis pasitarimas. Logopedų ir specialiųjų pedagogų darbo aktualijos

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

12 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

36.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Viena dienelė lauke“. Lauko pedagogikos tęstinumas, įgyvendinant ugdymo turinį priešmokyklinio ugdymo grupėje

Vaikų l/d „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Levulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Masionytė; D. Zeikuvienė, Vaikų l/d „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;  J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

15 d.

13.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

37.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Socialinio pedagogo pagalba mokiniui ir jo šeimai pandemijos metu

L. Šimkuvienė, Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė;

E.  Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

21 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

38.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapo dalyviams

 

Matematikos olimpiados šalies etapas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė

1 d.

9.00 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

39.

2020-2021 m. m. 5-8 klasių mokinių Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiados dalyviams, stebėtojams ir vertintojams

 

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiada

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja, Marijampolės savivaldybės istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

27 d.

8.45 val.

 

13.00 val.

Darbų vertinimas

Olimpiada ir dabų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

ZOOM sistemoje

Registracija vertinimo komisijos nariams www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com