MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų gegužė

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

Seminaro data pasirenkama nuorodoje

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) – 80,00 Eur   Registracija

Apmokėjus sąskaitą dalomoji medžiaga bus atsiunčiama el. paštu arba per kurjerį.

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

2.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams, švietėjams

 

Tęstinė programa „Lytiškumo ugdymas bei pasirengimas šeimai“. I modulis „Kaip kalbėti(s) lytiškumo temomis su vaikais?“

A. Jonušas, VšĮ Vilniaus Valdorfo mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas,    edukologijos magistras

6 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

3.

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos mokytojams, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams, gimnazijų I-IV klasių mokiniams

 

Konferencija „Paminklas kalbai ir knygai“

 

Konferencijos pranešėjai registruojami konferencijos nuostatuose numatyta tvarka

J. Vosylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė; Dr. V.  Babonaitė-Paplauskienė, Maironio literatūros muziejaus Išeivijos skyriaus vedėja;

T.  Kriščiūnas, Pardavimų ir pokyčio strategas, keliautojas, rašytojas, knygos „500 dienų su Saudo Arabijos princu“ autorius, ir kiti

7 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija  iki gegužės 1 d.

www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

vosyliene@gmail.com

(J. Vosylienė)

4.

Auklėtojams, mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos bendruomenės švietėjams ir administracijos darbuotojams atsakingiems už lytiškumo ugdymą švietimo įstaigoje

 

Tęstinė programa „Lytiškumo ugdymas bei pasirengimas šeimai“. III modulis „Kaip atverti duris lytiškumo temoms paauglystėje“

R. Pučaitė, lytiškumo ugdymo lektorė

12 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

5.

Įvairių dalykų mokytojams ir mokiniams

 

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokausi ir augu 2021“

 

Konferencijos pranešėjai registruojami konferencijos nuostatuose numatyta tvarka https://www.vkudirkosgimnazija.lt

Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pavaduotoja ugdymui V. Venciuvienė, chemijos mokytoja M. Matulaitienė, biologijos mokytoja M. Andriukaitienė, pradinių klasių mokytoja G. Jokimaitienė

Birželio 3 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Microsoft Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė);

vidavenciuviene@gmail.com

arba tel. 8 615 83758

(V. Venciuvienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

6.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams ir specialistams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo(si)/mokymo(si) turinį Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.)

6.1

I modulis „DigCompEdu“ sistema. Pedagogų skaitmeninė kompetencija ir profesinis aktyvumas“

E. Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

20 d.

10.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

6.2

II modulis „Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir keitimasis“

27 d.

11.30 val.

ŠAKIŲ RAJONE

7.

Vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „IKT taikymas ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo(si) procese“ (trukmė – 40 val.)

7.1

I modulis „Microsoft PowerPoint ir Word programų panaudojimo galimybės ugdymo procese“

V. Lazdauskienė, Šakių vaikų  l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė, I. Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

4 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

7.2

II modulis „Interaktyvių vaizdinių priemonių kūrimas“

D. Bendoraitienė Šakių vaikų l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; I. Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

11 d.

10.00 val.

7.3

III modulis „Skaitmeninių priemonių panaudojimas pedagogo darbe“  

I. Sorakienė, Šakių vaikų l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

19 d.

10.00 val.

7.4

IV modulis „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ankstyvųjų programavimo įgūdžių ugdymas“

D. Bendoraitienė Šakių vaikų l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; I. Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

27 d.

10.00 val.

 

 

8.

Vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomose veiklose ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ (trukmė – 40 val.)

8.1.

III modulis „Kalbinių, matematinių, gamtamokslinių, meninių ir kt. gebėjimų ugdymas, panaudojant mokomąsias kompiuterines priemones“  

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Petrauskienė; Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė I. Sorakienė

11 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

8.2.

IV modulis „Skaitmeninio turinio kūrimas ir panaudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė; Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos I. Sorakienė

31 d.

13.0    al.

9.

Šakių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Gerosios patirties renginys „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo taikymas: atviros pamokos ,,Ar žmogus bejėgis prieš istoriją: tremties literatūros apibendrinimo pamoka“ 8 klasėje stebėjimas ir vertinimas“

 

Trukmė – 4 ak. val.

Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja J. Zokienė, direktoriaus pavaduotoja A. Staniulienė

7 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu  Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

10.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

IX modulis (trukmė – 296 val.) „Vaikų konstituciniai tipai pagal R.Šteinerį.

Euritmija. Piešimas. Grojimas fleita. Pasakojimas“

M. Pitskhelauri, Berlyno Valdorfo mokyklos gydantysis pedagogas; Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė, mokytoja J. Ližaitienė  

7 d.

17.00 val.

 

8 d.

9.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

11.

Projekto „Sinagogos pasakojimai – nuo paveldo iki Nacionalinio kultūros židinio“

pristatymas

28 d.

15.30 val.

 

 

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 612 26860

(M. Apanavičienė)

12.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. gegužės 31 d.

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

13.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

14.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų, vaikų kūrybinių darbų paroda „Gražiausia gėlė - mamai“ skirta Motinos dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks nuo š. m. gegužės 3 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“  internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

 

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

15.

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  fotografijų paroda „Mano gimtieji namai – Lietuva “

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

16.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Čia gyvena vitaminai“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks  nuo balandžio 8 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

  

17.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir  tėvų darbų paroda „Perdirbk mane ”

 

Parodos organizatorius – Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“

Paroda veiks š. m. gegužės 5- 26 d.  Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos internetinėje svetainėje https://vgrybo.lt bei Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

18.

Virtuali  Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokinių darbų paroda „Nuo...iki...2021“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų metodinis būrelis

Paroda veiks š. m. gegužės 5 - birželio 15 d.  Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.marsc.lt/  bei Facebook paskyroje

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

19.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida. Projekto „Sveika siela sveikame kūne“ pristatymas

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė; L. Kavaliauskienė, Sūduvos gimnazijos psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

20.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Socialinio pedagogo iššūkiai dirbant su agresyvaus elgesio vaikais.

R. Janušienė, Petro Armino progimnazijos, socialinė pedagogė;

E.  Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

26 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

21.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Atnaujinto kalbinio ugdymo turinio pristatymas (pagal Nacionalinės švietimo agentūros seminaro metodinę medžiagą) 

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

27 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

22.

Marijampolės bendrojo ugdymo įstaigų 1-8 kl. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių arba rašymo sutrikimų

 

Dailyraščio konkursas „Auksinė plunksna“, skirtas specialiųjų ugdymosi

poreikių bei rašymo sutrikimų turintiems mokiniams

Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro specialioji

pedagogė V. Matulionienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkevičienė

17-21 d.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Paraiškas siųsti iki š. m. gegužės 14 d. el. paštu v.nikliauzaite@gmail.com

Informacija el. paštu  v.nikliauzaite@gmail.com

(V. Matulionienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

23.

Pagrindinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų mokinių komandoms, neformaliojo vaikų švietimo ugdytiniams (12-18 m.)

 

Virtualus tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „Adata-2021”

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė R. Vaitonienė, vyresnioji mokytoja D. Raškevičienė

Birželio 3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Google Meet sistemoje

Paraiškas dėl dalyvavimo ir filmuotą medžiagą pateikti iki š. m. gegužės 26 d. el. paštu varuta7@gmail.com

Informacija tel. 8 676 19320

(R. Vaitonienė);

el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)