MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų kovas

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa.

III modulis „Strateginis į švietimo įstaigos pažangą orientuotas ir duomenimis grįstas veiklos planavimas“

V. Dziuričienė,  Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė, švietimo konsultantė

29 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

Seminaro data pasirenkama nuorodoje:

Viešieji pirkimai paprastai

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) –

80,00 Eur   Registracija 

Viešieji pirkimai paprastai

Apmokėjus sąskaitą dalomoji medžiaga bus atsiunčiama el. paštu arba per kurjerį.

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

3.

Pedagogams, socialiniams darbuotojams, visiems, susiduriantiems su vaikų ir suaugusiųjų su negalia problemomis bei jas sprendžiantiems

 

Konferencija „Įkvepiančios (ne)GALIOS istorijos“

Konferencijos organizatorius:

Marijampolės moterų LIONS klubas (prezidentė O. Misiukevičienė)

Partneriai:

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras; Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

31 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  ir ZOOM platformoje (nuoroda ir papildoma informacija apie konferenciją bus paskelbta vėliau)

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.

Auklėtojams, mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos bendruomenės švietėjams ir administracijos darbuotojams atsakingiems už lytiškumo ugdymą švietimo įstaigoje

 

Tęstinė programa „Lytiškumo ugdymas bei pasirengimas šeimai“. III modulis „Kaip atverti duris lytiškumo temoms paauglystėje“

L. Januškevičiūtė, edukacinės psichologijos magistrė, raidos psichologijos magistrė, psichologė

17 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

5.

Dailės mokytojams

 

Seminaras „Polio Sezano tapybos įtaka Lietuvos moderniajai tapybai.

Patirtys, galimybės ir perspektyvos“

 

Trukmė – 8 ak. val.

M. Pauliukas, Šakių meno mokyklos mokytojas metodininkas, dailininkas

19 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II. KURSAI

6.

Specialioji pedagogika ir specialioji

psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama balandžio-gegužės mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki kovo 22 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

7.

Petro Armino progimnazijos pedagogams 

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.)

7.1

III modulio vadovaujama reflektyvi analizė

Šiaulių universiteto prof. Dr. A. Kazlauskienė, doc. Dr.  R. Gaučaitė

10 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.2

IV modulis „ Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi “

18 d.

12.00 val.

8.

Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje“. I modulis „Informacijos valdymas Microsoft Microsoft Office 365 aplinkoje“

R. Kovsikas, Įmonės „Officeday“

IT projektų vadybininkas

16 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu TEAMS

platformoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

9.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai “

Šiaulių universiteto prof. Dr. A. Kazlauskienė, doc. Dr.  R. Gaučaitė

24 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams 

 

Seminaras „Grįžtamasis ryšys socialiniuose santykiuose“

L. Jakučionytė, „Psichologija Tau“ žurnalo straipsnių autorė, Psichologijos akademijos absolventė, Psichologijos klubo prezidentė, supervizorė, „Ačiū, kad pasakei“ mokyklos įkūrėja

17 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

11.

Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos diegimas ir vykdymas mokykloje“  (trukmė – 40 val.)

11.1

I modulis „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos samprata, tikslai ir nuostatos“

Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja V. Viliūnienė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė J. Baronienė,  dailės mokytoja ekspertė D. Puodžiukienė,  rusų kalbos mokytoja metodininkė J. Šulskienė

2 d.

12.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com,  

(J. Gelžinienė)

11.2

II modulis „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos diegimas mokykloje. KGD diegimo žingsniai“

10 d.

12.30 val.

11.3

III modulis „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos organizavimas mokykloje. KGR organizavimo žingsniai“

17 d.

12.30 val.

11.4

IV modulis „Patyriminis, praktinis mokymas(is) teikiant ir gaunant kolegialų grįžtamąjį ryšį“

25 d.

12.30 val.

11.5

V modulis „Patyriminis, praktinis mokymas(is) teikiant ir gaunant kolegialų grįžtamąjį ryšį“

30 d.

12.30 val.

12.

Šakių rajono muzikos mokytojams

 

Tęstinė programa „Vokalinės muzikos svarba saviraiškos ugdyme“ (trukmė – 40 val.)

12.1

I modulis „Psichologinių ir fiziologinių veiksnių sąjunga bei įvairių metodų naudojimas ugdant vokalinės muzikos saviraišką“

A. Grigaitienė, Plokščių mokyklos daugiafunkcinio centro vyresnioji muzikos mokytoja;

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos vyresniosios mokytojos N. Navikauskaitė ir  J. Šalčiūtė

3 d.

 12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

12.2

II modulis „Vokalinių gebėjimų bei motorikos lavinimas“

8 d.

10.00 val.

12.3

III modulis „Muzikinių gabumų plėtojimo galimybės. Programos rezultatų pristatymas, aptarimas“

11 d.

10.00 val.

13.

Šakių rajono biologijos mokytojams

 

Seminaras „Patirtis nuotoliniame mokyme: iššūkiai ir galimybės“

N. Stravinskienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

15 d.

12.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

14.

Šakių meno mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „IT taikymas ir kompiuterinis raštingumas“ (trukmė – 40 val.)

14.1

I modulis „Teoriniai terminai ir darbas su Microsoft Word, Microsoft Excel ir Microsoft PowerPoint programomis“

S. Kazokas, programuotojas, IT specialistas

15, 17, 18, 20 d. 13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.2

II modulis „Nuotolinio darbo galimybės“ (trukmė – 14 val.)

22, 23, 24 d.

13.00 val.

15.

Šakių rajono švietimo įstaigų pedagogams, mokantiems antrosios užsienio kalbos (vokiečių k., rusų k.)

 

Gerosios patirties renginys „Efektyvi antrosios užsienio kalbos pamoka: pažintinės veiklos organizavimo technologijos“

 

Trukmė – 4 ak. val.

R. Dabašinskienė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vokiečių ir rusų kalbų vyresnioji mokytoja; Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytojos metodininkės T. Gaudinskienė, M. Liukaitienė;

D. Savickienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė

18 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

16.

Šakių rajono specialiesiems pedagogams, logopedams, mokytojams, auklėtojams, kitiems pagalbos mokiniui specialistams bei Respublikiniame  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkurse „Jie nešė šviesą ant pečių“ dalyvaujantiems specialiesiems pedagogams, mokytojams

 

Seminaras „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė G. Žilinskienė, specialiosios pedagogės metodininkės L. Gabartienė,  A. Virbauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė I. Ignatavičienė; Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktorė, vyresnioji logopedė D. Jazukevičienė,  Kauno Kovo11-osios gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja L. Gaidžiūnaitė, vyresnioji specialioji pedagogė A.  Doftartienė, kaniterapiauto asistentė  E. Aleksa

23 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

17.

Šakių rajono dorinio ugdymo mokytojams

 

Paskaita „Kalbos transformacija: gimtosios tarmės vartojimas“

 

Trukmė – 3 ak. val.

D. Aniulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

24 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogams

 

Seminaras „Meninis ugdymas, pedagogų patirtys, pokyčių galimybės ir perspektyvos“

Šakių vaikų l/d „Klevelis“  direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Plaušinienė,  priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė N. Šimanauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė I. Sorakienė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniosios pedagogės

V. Lazdauskienė, A. Duknevičienė

30 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

19.

Vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomose veiklose ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

(trukmė – 40 val.). I modulis „Internetinės skaitmeninės mokymo programos, skirtos darbui su vaikais“

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė,  meninio ugdymo vyresnioji mokytoja L. Bakaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Žemaitienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Petrauskienė

31 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

20.

Šakių rajono pradinio ugdymo mokytojams

 

Seminaras „Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme“

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės E. Černauskienė, L. Sinkevičienė, pradinių klasių mokytoja O. Naumavičienė

18  d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

21.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

VII modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „12 pojūčių teorija pagal R. Šteinerį (II dalis). Gimtoji kalba. Euritmija. Grojimas fleita. Pasakojimas. Skaitiniai “

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja; K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; R. Driukienė, Lietuvos Valdorfa darželių asociacijos valdybos narė, Valdorfo darželio auklėtoja

5 d.

16.00 val.

 

6 d.

9.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

22.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. kovo 31 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

23.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

24.

Respublikinė vaikų darbų  paroda ,,Mėlyna dėlionė“ skirta Pasaulinei autizmo dienai

 

Parodos organizatorius – Marijampolės mokykla-daugiafunkcinis centras „Žiburėlis“

Paroda veiks š. m. balandžio 2-30 d. Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro FB paskyroje ir internetinėje svetainėje  http://zibureliodcm.lt.

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

25.

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  fotografijų paroda „Mano gimtieji namai – Lietuva “

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

26.

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Papuošiu tautiniu rūbu, karolius užkabinsiu“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 22 d. iki  balandžio 2 d. Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

27.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkursas „Lietuva – gėlele žydėki“

 

Konkurso organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Konkurso nugalėtojų įrašai bus patalpinti  š. m. kovo 1-31 d. http://mldvaivorykste.lt

28.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Pavasaris ant vieversio sparnų”

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Želmenėliai“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 3 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

29.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Laisvė – laimingos vaikystės paslaptis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 10 d. iki kovo 12 d.  www.ldruta.lt., Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio pastato languose

30.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų, mokytojų kūrybinė paroda – konkursas „Senų daiktų istorijos“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 1-31 d.  Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

31.

Respublikinis priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių ekologinio-meninio ugdymo projektas ,,Žemė – mūsų namai 2021“, skirtas Tarptautinei žemės dienai paminėti

 

Projekto organizatorius – Marijampolės Mokolų progimnazija

Projektas vyks š. m. vasario 1 d. - kovo 20 d.

Kūrybinių darbų nuotraukos talpinamos virtualioje parodoje:  https://sites.google.com/view/em-ms-namai-2021

Informacija el. paštu

vaisutienediana@gmail.com

(D. Vaišutienė);

edita.matuleviciene@gmail.com

(E. Matulevičienė);

gintare.msc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

32.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Pasitarimas-diskusija „Įtraukusis ugdymas. Kodėl ir kaip?“

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

23 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

33.

Istorijos mokytojams, XXX Lietuvos mokinių istorijos olimpiados savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

Metodinis pasitarimas. Istorijos olimpiados II etapo užduočių analizė, vertinimas ir rezultatų aptarimas

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

1 d.

8.45 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

34.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasiruošimo technologijų III etapo olimpiadai aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

35.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Geografijos olimpiados savivaldybės etapas. Geografijos turinio aktualijos

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

8 d.

15.30 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

36.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Gerosios patirties sklaida „Skaitmeninių išteklių panaudojimas ugdymo procese“; „Mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo įrankiai“

J. Vaučeskaitė, Jono Totoraičio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja; A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

9 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

37.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida „Streso valdymo ir emocinės sveikatos stiprinimo praktikos: joga, kvėpavimo technika, mindfullness meditacija“

G. Tamulynienė, Marijampolės Atviro jaunimo centro psichologė;

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

17.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

38.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl 5-8 klasių mokinių istorijos olimpiados organizavimo

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

39.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Inovatyvių priemonių panaudojimas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme“

D. Zeikuvienė, Vaikų l/d „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė; Vaikų l/d „Rūta“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Brazaitienė, A. Slančiauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokyta; J.Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

24 d.

13.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

40.

Anglų kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

2 d.

9.45 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

41.

Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninio etapo dalyviams

 

Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; 

5 d.

9.30 val.

 

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

42.

33-ioji Lietuvos mokinių geografijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, stebėjimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Geografijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja                               

 D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja

17 d.

(pradžios laikas bus tikslinamas)

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

43.

53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Biologijos olimpiados šalies etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

18-20 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

44.

2020-2021 mokslo metų 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados II etapo dalyviams

 

2020-2021 mokslo metų 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados II etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

24 d.

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

45.

68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Fizikos olimpiados šalies etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

25-26 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com