MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų lapkritis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

2021 M. LAPKRIČIO 15 – 21 D. VYKS 22-OJI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKAISI – GYVENI, GYVENI – MOKAISI!“

1.

Besimokantiems suaugusiems 

 

Regioninis savaitės renginys:

kūrybinės dirbtuvės „Apie IKT įdomiai ir žaismingai“

Dr. V. Liaudanskė, Marijampolės kolegijos docentė, Inovacijų ir studijų kokybės tarybos pirmininkė; R. Koncevičienė, 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės koordinatorė 

16 d.

10.30 val.

Marijampolės kolegija

Registracija ir informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

2.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenei

 

Poezijos skaitymai „Mokėkime gyventi ir dūžtančiose formose“. Renginys skirtas V. Mačerniui

R. Koncevičienė, 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės koordinatorė 

18 d.

10.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

3.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

3.1

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa (trukmė – 40 ak. val.) 

 

IV modulis „Ugdymo įstaigų personalo valdymas: darbuotojų motyvavimas ir įgalinimas“

R. Gudmonaitė, PRIMUM ESSE mokymų konsultantė, ISM Švietimo vadybos magistrė, sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė

18 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

3.2

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“

 

Trukmė – 8 ak. val.

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

24 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) – 75,00 Eur

Registracija  http://www.pokyciuvaldymas.lt/mokymu-grafikas/  (reikia pasirinkti seminaro datą „2021-11-24 Marijampolė“)

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

4.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

4.1

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 ak. val.) 

 

IV modulis „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas: gramatinės formos ir jų vartojimas“

Doc. dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

4 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.2

Tikybos mokytojams

 

Mokslinė-praktinė konferencija „Kaip dirbsime pagal atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas“

Jungtinė lektorių grupė

5 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

4.3

Anglų kalbos mokytojams

 

Vebinaras „Motyvacijos mokytis ir mokyti paieškos anglų kalbos pamokose“

 

Vebinaras vyks anglų kalba

Trukmė – 4 ak. val.

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

11 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  iki lapkričio  9 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.4

Dailės, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Seminaras „Lietuvos architektūros istorija Europos architektūros kontekste

 

Trukmė – 10 ak. val.

M. Pauliukas, Šakių meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas

I dalis

11 d. 14.00 val.

II dalis

Gruodžio 10 d. 14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

II. KURSAI

5.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

5, 11, 16, 19, 25 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 174,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

6.

Meno mokyklos pedagogams

 

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

 

Trukmė – 60 ak. val.

Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė J. Savaikaitienė, psichologė J. Norkienė

3, 4, 5,

8, 9, 10 d.

9.00 val.

Meno mokykla

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

„Šaltinio“ progimnazijos pedagogams

 

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

 

Trukmė – 60 ak. val.

N. Margelevičienė, edukologijos magistrė;

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė

3, 4, 5 d.

9.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams

8.1

Tęstinė programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams. Specialistų darbas vykdant tarptautinę tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programą“

(trukmė – 50 ak. val.) 

 

VI modulis „Bausmė ar elgesio pasekmė“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės

J. Norkienė ir J. Adomaitytė

3 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

VII modulis „Problemų ir konfliktų sprendimas“

10 d.

14.00 val.

 

VIII modulis „Vaiko savarankiškumo skatinimas“

17 d.

14.00 val.

 

IX modulis „Primesto vaidmens reikšmė vaiko elgesiui“

 24 d.

14.00 val.

 

X modulis „Pagyrimai ir paskatinimai“

Gruodžio 1 d. 14.00 val.

9.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytojams

9.1

Tęstinė programa „Virtuali mokymosi aplinka Moodle“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

III modulis „Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle įrankiai. Klausimų bankas“ 

D. Kalvaitienė, Marijampolės profesinio rengimo centro informacinių technologijų vyresnioji profesijos mokytoja

3 d.

12.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

IV modulis „Moodle įrankiai: bendravimas, bendradarbiavimas, vaizdo pamokų vedimas“ 

10 d.

12.00 val.

9.2

Tęstinė programa „Sunkios paauglių ir suaugusiųjų emocijos: kaip į jas reaguoti ir atkurti darną“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Kaip išgirsti žinutę, kurią mums bando perduoti emocijos?“ 

I. Severinaitė, VšĮ „Mokymosi mokykla“ projektų vadovė, Empatiško bendravimo lektorė

23 d.

13.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

II modulis „Pozityvios mokymosi atmosferos kūrimas“ 

Gruodžio 2 d.

13.00 val.

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

10.

Tęstinė programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Refleksija: kas, kam, kaip ir kodėl?“

A. Bosienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų kalbos mokytoja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė

4 d.

10.00 val. 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir nariams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

IV modulis „Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo aktualijos (teisinis reglamentavimas)“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė J. Savaikaitienė ir kiti Tarnybos specialistai

8 d.

13.00 val. 

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.

Marijampolės savivaldybės vaikų dienos centrų, vaikų globos namų, Socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams, Psichikos sveikatos dienos centro specialistams

 

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

V modulis „Praktikoje išbadyti metodai. Sėkmės ir iššūkiai. Refleksija“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė; R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

16 d.

9.00 val.

Marijampolės socialinės pagalbos centre

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

13.

Švietimo pagalbos specialistams, socialiniams darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams ir visiems, dirbantiems vaikų teisių srityje

 

Konferencija

„Bendradarbiaujant – lengviau! 2021“ 

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; E. Liaukuvienė, Marijampolės bendruomeninių šeimos namų mediatorė;

A. Šalčiūnienė, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja; D. Varnagirytė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro priklausomybių konsultantė

16 d.

14.00 val. 

Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto salė

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

14.

Marijampolė sporto centro treneriams ir darbuotojams

 

Seminaras „(De-)motyvacijos sporte aktualijos. Motyvuojanti trenerių ir sportininkų interakcija. Mentalinis pasiruošimas varžyboms“

A. Žemaitytė, „WoW University“ Naujos kartos lyderystės lektorė, pirmoji olimpinių žaidynių psichologė Lietuvai (RIO 2016)

24 d.

13.00 val.

Marijampolės sporto centras

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

15.

„Žiburio“ gimnazijos pedagogams

 

Edukacinė išvyka „Dvasinio ir istorinio kelio akcentai Kelmės rajone“

O. Vasiliauskaitė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, dorinio ugdymo mokytoja

3 d.

7.00 val.

Kelmės rajonas

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

16.

Šakių rajono technologijų mokytojams

 

Edukacinė išvyka „Laivadirbystės tradicijos ir medinių laivų techninės

charakteristikos Pamario krašte“

S. Knapkis, laivadirbys, „Nacionalinės ekspedicijos“ kapitonas;

R. Laurinaitis, Griškabūdžio gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas

3 d.

8.00 val.

Šilutės rajonas

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

17.

Šakių rajono užsienio kalbų mokytojams

 

Edukacinė išvyka į  A. Puškino muziejų „Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai ir jiems pritaikytos ugdymo aplinkos“

 

Trukmė – 12 ak. val.  

T. Kymantienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

M. Liukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

4 d.

8.00 val.

A. Puškino muziejus (Vilnius)

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

18.

Šakių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams,  pradinių klasių mokytojams, specialiesiems pedagogams

 

Seminaras-praktikumas „Pedagogo sukurta mokymosi priemonė. Bendri susitarimai, kūrybos etapas, panaudojimas“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja G. Žilinskienė, specialioji pedagogė, logopedė E. Mikalauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė I. Ignatavičienė, specialioji pedagogė metodininkė S. Mikštienė; G. Žemaitienė, Vinco Kudirkos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; J. Čereškevičienė, Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokytoja metodininkė; Griškabūdžio gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja O. Naumavičienė, pradinių klasių mokytojos metodininkės E. Černauskienė, L. Sinkevičienė

4 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

 

Seminaras „Sensorinis lavinimas pradiniame ugdyme“

Šakių „Varpo“ mokyklos II kategorijos psichologė J. Stankaitytė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė R. Čiulkinytė

11 d.

12.30 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

20.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir specialistams, Šakių rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Tęstinė programa „Kompleksinė pagalba sutrikimų turintiems vaikams, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją Lietuvos švietimo įstaigose (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis)“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir pagalbų jiems galimybės įtraukiojo ugdymo sąlygomis

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės D. Kasperavičienė, G. Žilinskienė, S. Mikštienė, I. Ignatavičienė; Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiosios pedagogės I. Burinskienė, D. Balčiūnienė, A. Zienkienė, S. Gavelienė, socialinė pedagogė J. Zalieckaitė

12 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

III modulis „Šilto smėlio metodikos taikymas“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro kineziterapeutė I. Misevičiūtė, Alytaus Dzūkijos mokyklos specialieji pedagogai J. Savukynienė, T. Gurskis, D. Balčiūnienė, I. Latvaitienė, A. Zienkienė, L. Utmanienė, ergoterapeutė D. Vikertienė

Gruodžio 3 d. 13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

21.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokytojų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo praktiniai aspektai“ (trukmė – 40 ak. val.) 

 

II modulis „Kaip nepasiklysti jausmų ir emocijų labirinte“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė; R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

5 d.

9.00 val.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

22.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa. III modulis (trukmė – 314 val.) Seminaras „Lietuvių kalbos ir matematikos  mokymo metodikos 4–6 kl. Formų piešimas. Grojimas kanklėmis. Žongliravimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

19 d.

16.00 val.

 

20 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

23.

Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų, mažųjų kompozitorių virtualus festivalis-koncertas „Muziką kuriu, gerą nuotaiką skleidžiu“

Organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Festivalis-koncertas vyks š. m. lapkričio 17 d. – gruodžio 10 d.

Facebook grupėje: https://www.facebook.com/groups/1345390082615012 

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

24.

Šakių rajono mokytojų ir mokinių darbų paroda „Istorinių datų bei asmenybių pažinimas per praktinę veiklą. 2021-ieji lakūnės parašiutininkės Antaninos Liorentaitės ir lakūno pulkininko Jono Liorento metai“

 

Paroda veiks š. m. lapkričio 26 d. – gruodžio 15 d.

Šakių viešoji biblioteka

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

25.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „IKT ir kiti inovatyvūs mokymo metodai, naudojant nuotolinį mokymą“

V. Rutkauskiene, Vaikų l/d „Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja; V. Grigaitienė, Vaikų l/d „Rūta“ meninio ugdymo mokytoja;

V. Bilinskienė, Vaikų  l/d „Želmenėliai“

meninio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

11 d.

12.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

26.

Geografijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Įtraukusis ugdymas“; „Nuostabioji Šveicarija – tobuli keliai, patikimi bankai, snieguotos viršukalnės“

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

 J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

15 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Švietimo dokumentų bei metodinių rekomendacijų dėl įtraukiojo ugdymo organizavimo įgyvendinimas.

Vaizdo pranešimas „Nuo integracijos link įtraukiojo ugdymo: iššūkiai ir naujos patirtys antrosios užsienio kalbos pamokose“.

Gerosios patirties sklaida. „Įtraukiojo ugdymo organizavimo praktika“

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „STEAM veiklų praktika ikimokykliniame ugdyme“; „Edukacinės erdvės – modernaus ugdymo(si) pagrindas“ 

R. Alaburdienė, Vaikų l/d  „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

V. Pūkienė, Vaikų l/d „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

16 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

29.

Biologijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Įtraukiojo ugdymo patirtis“

Sūduvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė A. Taputienė, biologijos vyresniosios mokytojos R. Kazlauskienė ir L. Kasperavičienė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

17 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

30.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Diskusija „IT mokymo tęstinumas pereinant iš pagrindinio ugdymo į vidurinį ugdymą“

L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

17 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

31.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas. Virtualios kasmetinės Pasaulio mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos konferencijos pristatymas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

32.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Kolegialaus bendradarbiavimo patirtys: bendrųjų kompetencijų įgyvendinimas lietuvių kalbos pamokose

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

33.

Matematikos mokytojams

 

Diskusija „Skaitmeninis ugdymo turinys“

G Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

34.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

„Erasmus +“ galimybės pedagogams. Išvykų patirtys

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos, MKC atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

J. Tamulionienė, Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė;

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com