MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų rugsėjis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Asmenims, dirbantiems su jaunimu, pedagogams, socialiniams ir kultūros darbuotojams

 

Seminaras „Lyderystės formavimas“

N. Miginis, neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos mokymų vadovas, neformaliojo ugdymo asociacijos narys, edukologijos, švietimo politikos ir administravimo magistras

21 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

iki rugsėjo 20 d.

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

2.

Anglų kalbos mokytojams

 

Tarptautinis vebinaras „Nuotolinis anglų kalbos mokymas ir mokymasis: šiandien ir rytoj“

 

Trukmė – 4 ak. val.

 

Vebinaras vyks anglų kalba 

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

Spalio

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  

iki spalio 6 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

II. KURSAI

3.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22  ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

5.

Marijampolės savivaldybės vaikų dienos centrų, vaikų globos namų, Socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams, Psichikos sveikatos dienos centro specialistams

 

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

5.1.                                

I modulis „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė;

R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

7 d.

9.00 val.

Marijampolės socialinės pagalbos centras (Bažnyčios g. 19)

Programos pažymėjimo

kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.2.                                

II modulis „Kaip nepasiklysti jausmų ir emocijų labirinte“

14 d.

9.00 val.

5.3.                                

III modulis „Sąmoningo ir atsakingo elgesio formulės“

21 d.

9.00 val.

5.4.                                

IV modulis „Šiuolaikiniai bendravimo būdai kuriant tarpusavio santykius“

28 d.

9.00 val.

ŠAKIŲ RAJONE

6.

Šakių rajono lietuvių kalbos mokytojams ir bibliotekininkams

 

Edukacinė išvyka „Poeto Vytauto. Mačernio gyvenimo keliais“

 

Trukmė – 12 ak. val.

D. Aniulienė, Šakių rajno Švietimo pagalbos tarnybos andragogė;

Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja R. Bublaitienė, bibliotekininkė B. Šalkauskienė

11 d.

8.00 val.

Poeto Vytauto Mačernio memorialinės vietos

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

7.

Šakių rajono užsienio kalbų mokytojams

 

Edukacinė išvyka į A. Puškino muziejų

„Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai ir jiems pritaikytos ugdymo aplinkos“

 

Trukmė – 12 ak. val.

T. Kymantienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

M. Liukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

15 d.

8.00 val.

Vilnius,  A. Puškino muziejus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir specialistams, Šakių rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Tęstinė programa „Kompleksinė pagalba sutrikimų turintiems vaikams, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją Lietuvos švietimo įstaigose (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis)“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir pagalbų jiems galimybės įtraukiojo ugdymo sąlygomis

 

Trukmė – 8 ak. val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės D. Kasperavičienė, G. Žilinskienė, S. Mikštienė, I. Ignatavičienė; Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiosios pedagogės I. Burinskienė, D. Balčiūnienė, A. Zienkienė,  S. Gavelienė, socialinė pedagogė J. Zalieckaitė

24 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com 

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com (V. Dilys)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

 

2021 m. Europos paveldo dienoms, Lietuvos žydų genocido dienai ir 80-osioms Holokausto pradžios Lietuvoje metinėms paminėti

9.

Sinagogos pasakojimai: nuo sakralinio žydų kultūros paveldo iki nacionalinio kultūros židinio: interaktyvaus pažintinio skaitmeninio stendo, pasakojančio apie žydų kultūros paveldą Marijampolėje bei sinagogoje veikiančią lietuvių išeivijos meno galeriją pristatymas

21 d.

16.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

arba tel. 8 343 91321

23 d.

11.00-18.00 val.

10.

Laimutės Šivydienės grafikos ir tapybos darbų paroda ,,Įžūlus apsinuoginimas“

 

Paroda veiks iki š. m. spalio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

11.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Spalio 6 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

12.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

2020-2021 m. m. metodinės veiklos apžvalga. Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės grupės pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. aktualijos, metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

28 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

13.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

8 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

14.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

V. Bilinskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

9 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

15.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

9 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

16.

Pradinių klasių mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

17.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

18.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m.  metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

19.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

14 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

20.

Anglų kalbos mokytojams

 

Metodinio būrelio pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

J. Rupšienė, Marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

21.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

22.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.30 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

23.

Muzikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

16 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

24.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

25.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

26.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Zeikuvienė, Vaikų lopšelio- darželio „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

17 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Muckuvienė, Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

Interaktyvaus pažintinio skaitmeninio stendo, pasakojančio apie žydų kultūros paveldą Marijampolėje pristatymas

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

15.00 val.

 

16.00 val.

Švietimo centras

 

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

29.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

Interaktyvaus pažintinio skaitmeninio stendo, pasakojančio apie sinagogoje veikiančią lietuvių išeivijos meno galeriją pristatymas

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

15.30 val.

 

16.00 val.

Švietimo centras

 

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

30.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Alaburdienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

22 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

31.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

22 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

32.

Chemijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

33.

Tikybos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

N. Kirkliauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, Mokolų progimnazijos ir Kalvarijos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

34.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

35.

Kūno kultūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Daugėlienė, „Šaltinio“ progimnazijos kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

36.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

29 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

37.

Etikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

I. Akelaitienė, Rygiškių Jono gimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

29 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

38.

Šokio mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

K. Brazienė, Marijampolės meno mokyklos šokio pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

29 d.

18.00 val.

Meno mokykla

(Vytauto g. 47)  

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com