MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų sausis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

1.

Marijampolės socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams 

1.1

Tęstinė programa „Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su vaiku metodai socialiniame ir pedagoginiame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

Modulio trukmė – 3 ak. val.

1.1.1

V modulis „Jausmų supratimas“

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybes administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

5 d.

14.00 val.

 

Renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

1.1.2

VI modulis „Jausmų valdymas“

12 d.

14.00 val.

 

1.1.3

VII modulis „Pozityvi disciplina I dalis“

19 d.

14.00 val.

 

1.1.4

VIII modulis „Pozityvi disciplina II dalis“

26 d.

14.00 val.

2.

Petro Armino progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.). I modulio vadovaujama reflektyvi analizė

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

7 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Želsvos progimnazijos pedagogams       

 

Tęstinė programa „Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google G Suite aplinką ir jos įrankius Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Praktinis Google G Suite įrankių (Google Classroom, Meet) panaudojimas ugdymo procese“

K. Dumčienė, Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

13, 20, 27 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

4.

Kazlų Rūdos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Paskaita „Vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, atpažinimas ir ugdymo ypatumai“

 

Trukmė – 3 ak. val.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ logopedė metodininkė N. Venčkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja E. Baltrušaitienė

28 d.

12.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

5.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

V modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „Suaugusiojo vaidmuo vaiko raidai. Klasės mokytojas. Autoriteto esmė. Temperamentai ugdymo procese.

Matematikos mokymo metodika  2 klasėje. Euritmija. Grojimas fleita. Piešimas. Skaitiniai“

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja;

Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė, euritmijos mokytoja J. Ližaitienė

7 d.

17.00 val.

 

 8 d.  

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

6.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. sausio 31 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Registracija ir informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

7.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

8.

Marijampolės  savivaldybės  ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų  paroda-iniciatyva „SKAMBA ATMINIMO VARPAI“,  skirta Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti 

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Paroda veiks š. m. sausio 11-22 d. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio  languose

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

9.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda „Kalėdų belaukiant...“ 

Paroda veiks iki  š. m. sausio 6 d.  

Marijampolės Kultūros

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Respublikinis mokinių fotografijos konkursas „Kaip atrodo laisvė?“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti

 

Parodos organizatorius - Marijampolės Petro Armino progimnazija

Konkurso darbų paroda veiks nuo sausio 22 d. Petro Armino progimnazijos FB paskyroje ir puslapyje www.arminoprogimnazija.lt

Informacija tel. 8 682 27740 

arba el. paštais:

rasa.klevinskiene@arminoprogimnazija.lt

(R. Klevinskienė);

romakonc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

11.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas. Švietimo įstaigos psichologo profesinė veikla nuotoliniu būdu

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

6 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

12.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Matematikos olimpiados vertintojų veikla nuotoliniu būdu

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

13.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Nuotolinio darbo patirtys. Bendrųjų programų ir kompetencijų aprašų aptarimas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

14.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pranešimas „Atviro jaunimo centro veikla ir jaunimo galimybės“. Bendrųjų programų  kompetencijų aprašų aptarimas

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos ir Marijampolės moksleivių kūrybos centro skyriaus Atviro jaunimo centro socialinė pedagogė  metodininkė;

E.  Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

15.

Chemijos olimpiados Marijampolės  savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Chemijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja

7 d.,

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

16.

Anglų kalbos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Anglų kalbos olimpiados Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

8 d.

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

17.

Biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja

metodininkė

14 d.

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

18.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vykdymo komisijos nariams

 

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja

15 d.

8.30 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 5 d.

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

19.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo darbų vertinimas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja

15 d.

14.00 val.

 

Darbų vertinimas vyks sausio 15-19 d.

Darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

20.

53-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

53-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

19-22 d.

darbų vertinimas

 

25 d. 15.00 val.

vertinimo komisijos posėdis

Darbų vertinimas ir posėdis vyks nuotoliniu būdu

Marijampolės  savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m. sausio 14 d. pateikiami Word ir PDF formatais el. paštu vygantas.msc@gmail.com

21.

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams,  stebėjimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

21 d.

8.45 val. 

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

22.

32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams III etapo 1-osios dalies dalyviams

 

32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III etapas 1-oji  dalis

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas

26 d.

9.00 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

23.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

27 d.

11.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 20 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

24.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

29 d.

9.00 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu  atsiunčiant filmuotos medžiagos nuorodą

Konkurso dalyvių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 20 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

25.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapas.

Konkurso tema: „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu”

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Vasario 8-10 d.

darbų vertinimas

Vasario 11 d. 15.00 val. vertinimo komisijos posėdis

Konkurso darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Marijampolės  savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m. vasario 4 d. pateikiami Word ir PDF formatais el. paštu vygantas.msc@gmail.com