MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų spalis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Anglų kalbos mokytojams

 

Tarptautinis vebinaras „Nuotolinis anglų kalbos mokymas ir mokymasis: šiandien ir rytoj“

Trukmė – 4 ak. val.

Vebinaras vyks anglų kalba

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  

iki spalio 6 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

2.

Dailės, technologijų ir įvairių dalykų mokytojams, neformaliojo ugdymo pedagogams

 

Seminaras-paroda „Mėlyna: prasmės, simboliai, emocijos“

E. Lipinskaitė, Vilniaus dailės akademijos magistrantė, knygos ,,Mėlyna: prasmės, simboliai, emocijos“ autorė;

R. Kutkienė, Zanavykų muziejaus specialistė etnografijai

14 d.

15.00 val.

Zanavykų muziejus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

3.

Profesijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Šiuolaikinių automobilių šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemos“

(trukmė – 40 ak. val.) 

M. Šnipaitis, Marijampolės profesinio rengimo centro automobilių mechanikos profesijos mokytojas;

U. Alaunis, Marijampolės profesinio rengimo centro automobilių mechanikos profesijos mokytojas, UAB Kajetonas  įmonės vadovas

14, 15 d.

10.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo

Centro Sektorinis centras

Programos kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt 

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

4.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 ak. val.) 

 

IV modulis „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas: gramatinės formos ir jų vartojimas“

Doc. dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

Lapkričio

4 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

5.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22  ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

7.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Veiklos kokybės įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo susirinkimas. 2020-2021 m. m. apžvalga. Klubo pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. veiklos planavimas

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

7 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Sūduvos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Įtraukusis ugdymas“ (trukmė – 40 ak. val.)

A. Šarskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo vadovaujančioji vertintoja, mokytoja ekspertė

8, 11 d.

13.00 val.

Renginiai vyks nuotolinio būdu

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com  

(V. Undzėnienė)

9.

Marijampolės savivaldybės geografijos mokytojams

 

Paskaita „Islandija – ledo ir ugnikalnių žemė“. „Rumunija – kelionės idėjos ir įspūdžiai“

 

Trukmė – 4 ak. val.

N. Birštonienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė;

L. Guogienė, Marijonų gimnazijos mokyklos mokytoja metodininkė;

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

19 d.

15.30 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

10.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams

 

Tęstinė programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams. Specialistų darbas vykdant tarptautinę tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programą“

(trukmė – 50 ak. val.) 

10.1.

III modulis „Jausmai (I dalis)“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės

J. Norkienė ir J. Adomaitytė

13 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

 

 

 

PPT

Bažnyčios g. 19

 

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

10.2.

IV modulis „Jausmai (II dalis)“

 

20 d.

14.00 val.

10.3.

V modulis „Vaiko skatinimas bendradarbiauti“

Spalio 27 d.

14.00 val.

10.4.

VI modulis „Bausmė ar elgesio pasekmė“

Lapkričio

3 d.

14.00 val. 

11.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytojams

 

Tęstinė programa „Virtuali mokymosi aplinka Moodle“ (trukmė – 40 ak. val.)

11.1.

I modulis. „Nuotolinio mokymosi organizavimo principai ir galimi įrankiai“ 

D. Kalvaitienė, Marijampolės profesinio rengimo centro informacinių technologijų vyresnioji profesijos mokytoja

15 d.

12.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

11.2.

II modulis. „Elektroninio mokymosi turinio projektavimas“ 

22 d.

12.00 val.

11.3.

III modulis. „Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle įrankiai“ 

29 d.

12.00 val.

12.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir nariams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinės programos „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

IV modulis „Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo aktualijos (teisinis reglamentavimas)“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė J. Savaikaitienė ir kiti specialistai

Lapkričio 8 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

VILKAVIŠKIO RAJONE

13.

Gudkaimio globos namų darbuotojams

 

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

13.1.

I modulis „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu“

 

 

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė;

R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

12 d.

9.00 val.

Gudkaimio globos namai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

13.2.

II modulis „Kaip nepasiklysti jausmų ir emocijų labirinte“ 

18 d.

9.00 val.

ŠAKIŲ RAJONE

14.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos pedagogams 

 

Edukacinė išvyka „Įvairių tautų kultūros pažinimas per kultūrinį, gamtinį bei kulinarinį paveldą“

 

Trukmė – 10 ak. val.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės D. Aniulienė,  R. Bublaitienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja I. Merčaitienė, informacinių technologijų ir matematikos vyresnysis mokytojas G. Rinkevičius

5 d.

8.00 val.

Šiauliai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

15.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams, bendrojo ugdymo mokytojams

 

Seminaras „Universalieji ugdymo metodai“

G. Razulevičiūtė, Vilniaus Žemynos progimnazijos etikos mokytoja, etikos-psichologijos bakalauras, švietimo politikos ir administravimo magistras, įvairių seminarų vaikams ir suaugusiems lektorė

6 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotolinio būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

16.

Šakių rajono biologijos mokytojams

 

Edukacinė išvyka „Savo karšto gamtos ir su ja susijusių turistinių objektų pažinimas“ 

 

Trukmė – 6 ak. val. 

D. Aniulienė, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė; R. Glinskienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja; M. Vaivada, Šilagirio girininkijos girininkas

13 d.

13.00 val.

Šakių rajono turistiniai objektai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu sakiai.ppt@gmail.com;

romakonc@gmail.com

17.

Šakių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5-10 klasėse

 

Gerosios patirties seminaras „Poreikio savarankiškai skaityti ugdymas ir skaitymo kultūros tobulinimas“

 

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

J. Laurinaitienė, vyresnioji mokytoja

L. Martūnienė

15 d.

9.00 val.

Griškabūdžio gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

18.

Šakių rajono užsienio kalbų mokytojams

 

Edukacinė išvyka į  A. Puškino muziejų

„Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai ir jiems pritaikytos ugdymo aplinkos“

 

Trukmė – 12 ak. val.  

T. Kymantienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

M. Liukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

Lapkričio

4 d.

8.00 val.

A. Puškino muziejus (Vilnius)   

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

19.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir specialistams, Šakių rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Tęstinė programa „Kompleksinė pagalba sutrikimų turintiems vaikams, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją Lietuvos švietimo įstaigose (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis)“ (trukmė – 40 ak. val.)

19.1

II modulis „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir pagalbų jiems galimybės įtraukiojo ugdymo sąlygomis

 

 

Trukmė – 8 ak. val. 

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės D. Kasperavičienė, G. Žilinskienė, S. Mikštienė, I. Ignatavičienė; Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiosios pedagogės I. Burinskienė, D. Balčiūnienė, A. Zienkienė,  S. Gavelienė, socialinė pedagogė J. Zalieckaitė

29 d.

12.00 val.

Perkelta į 

lapkričio 12 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

20.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa. II modulis (trukmė – 314 val. Seminaras „Vaiko raida nuo 10 iki 12 metų. Šiaurės šalių mitologija 4 kl.

Žmogus ir gyvūnai. Metodika 4–5 kl.

Liejimas akvarele. Grojimas kanklėmis Lipdymas. Ritminiai pratimai“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus  Valdorfo mokyklos mokytoja

22 d.

17.00 val.

 

23 d.

9.00 val.

Vilniaus Valdorfo mokykla

(Geležinio Vilko g. 23, Vilnius)

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

 

 

21.

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Dirba  rankos ir piršteliai“, skirta Mokytojų dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

 

Paroda veiks nuo š. m. spalio 4 d. Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“ internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

22.

Laimutės Širvydienės grafikos ir tapybos darbų paroda ,,Įžūlus apsinuoginimas“

 

Paroda veiks iki š. m. spalio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

23.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

6 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

24.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Tyrimo „Pasirengimo įtraukiajam ugdymui įsivertinimas Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose“ pristatymas. Mokyklų ir PPT bendradarbiavimo aptarimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

J. Savaikaitienė, PPT direktorė;

M. Apanavičienė, švietimo centro direktorė

27 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

25.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Lauko laboratorija“

D. Biskienė, Vaikų l/d/ „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

1 d.

12.30 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com 

26.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pranešimas „Vaiko minimalios priežiūros priemonės. Bausmė ar prevencija?“. Gerosios patirties sklaida. „Erasmus +“ galimybės. Kultūrinės įvairovės žemėlapis“

J. Žukelienė Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinatorė;

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos, MKC atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

13.00. val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

27.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. „Aqva“ laboratorija“

R. Jeskevičienė, Patašinės universalaus daugiafunkcinio centro ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

15 d.

13.00 val.

Patašinės universalus

daugiafunkcinis centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com 

28.

Muzikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Suzuki“ varpų pristatymas”

B. Kaubrys, Želsvos progimnazijos mokytojas metodininkas; D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

27 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com