MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų vasaris

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Tikybos mokytojams

1.1

Seminaras „Skaitmeninių įrankių panaudojimas tikybos pamokose: EDpuzzle programėlės galimybės“

D. Kratukienė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė

4 d.

18.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

1.2

Seminaras „Skaitmeninių įrankių panaudojimas tikybos pamokose: pamokos knygų kūrimas“

11 d.

18.00 val.

2.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams, socialiniams pedagogams, psichologams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40 val.). III modulis „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“

L. Grikainienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus ir Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedė

17 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

3.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Kalbos praktikos problemos: keblesnieji linksnių, prielinksnių ir polinksnių vartojimo atvejai“

Doc. Dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

22 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

II. KURSAI

4.

Specialioji pedagogika ir specialioji

psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama kovo-gegužės mėn.

 

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki vasario 26 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

5.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant VMA MOODLE“ (trukmė – 40 val.)

 

IV modulis „Mokymo proceso valdymo galimybės VMA Moodle“

 

Trukmė – 12 ak. val.

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

II grupė

3, 17d.

16.10 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

6.

Petro Armino progimnazijos pedagogams 

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.)

6.1

II modulis „Mokymosi tikslai, uždaviniai, sėkmės kriterijai ir kaip jų siekti: trumpalaikių, ilgalaikių tikslų ir uždavinių (skyriaus, pusmečio lygiu) bei sėkmės kriterijų dermė, prieigos, metodai“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

4 d.

12.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.2

II modulio vadovaujama reflektyvi analizė

18 d.

12.00 val.

7.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

 

Trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

12, 15, 17, 18, 19, 22 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

15 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Želsvos progimnazijos pedagogams       

 

Tęstinė programa „Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google G-Suite aplinką ir jos įrankius Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.).  III modulis „Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės bei dokumentų kūrimas naudojant Google G-Suite įrankius“

Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės K. Dumčienė ir  R. Avižienienė

17, 18 d.

10.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

10.

„Šaltinio“ progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Google Classroom platformos panaudojimo galimybės Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Atvirkščia pamoka. IT įrankių panaudojimas ugdymo procese

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

18 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

11.

Šakių rajono dorinio ugdymo mokytojams

 

Paskaita „Pasaulio moterys“

 

Trukmė – 4 ak. val.

B. Bendoraitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

9 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Šakių rajono dailės ir technologijų mokytojams

 

Seminaras „Meninis ugdymas, pedagogų patirtys, pokyčių galimybės ir perspektyvos“

 

Trukmė – 8 ak. val.

L. Rūgytė, Šakių meno mokyklos mokytoja, dailininkė ekspertė; L. Smilgiuvienė, Šakių ,,Varpo“ mokyklos dailės mokytoja metodininkė; R. Gokdere, Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytoja metodininkė

18 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

13.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

VI modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „12 pojūčių teorija pagal R. Šteinerį. Pasaulio pažinimas 1–3 klasėse. Euritmija. Grojimas fleita. Pasakojimas. Skaitiniai “

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja; K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; R. Driukienė, Lietuvos Valdorfa darželių asociacijos valdybos narė, Valdorfo darželio auklėtoja

5 d.

16.00 val.

 

6 d.

9.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

14.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. vasario 28 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

15.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

16.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Pavasaris ant vieversio sparnų”

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Želmenėliai“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 3 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

17.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Laisvė – laimingos vaikystės paslaptis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 10 d. iki kovo 12 d.  www.ldruta.lt., Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio pastato languose

18.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų, mokytojų kūrybinė paroda – konkursas „Senų daiktų istorijos“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 1-31 d.  Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

19.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkursas „Lietuva – gėlele žydėki“

 

Konkurso organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Konkurso nugalėtojų įrašai bus patalpinti  http://mldvaivorykste.lt  š. m. kovo 1/31 d. 

20.

Respublikinis mokinių fotografijos konkursas „Kaip atrodo laisvė?“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti

 

Parodos organizatorius - Marijampolės Petro Armino progimnazija

Konkurso darbų paroda veiks Petro Armino progimnazijos FB paskyroje ir puslapyje www.arminoprogimnazija.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

21.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Patirčių sklaida-diskusija „Mokytojo veiklos stebėjimo ir vertinimo instrumentai bei procedūros“

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

25 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

22.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Gerosios patirties sklaida „Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos už 2019-2020 m. m. aptarimas. Kaip mums sekėsi?“

V. Giedraitienė, Įsivertinančių mokyklų klubo pirmininkė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

23.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados organizavimo

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

24.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

25.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pagalbos šeimai naujovės. Pagalbos planų rengimas.

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybes administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

10 d.

13.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

26.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas. 2020 metų ataskaitų aptarimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio cento vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

14.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

27.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida „Geštalt grupinė psichoterapija“.

Bendrųjų programų kompetencijų aprašų aptarimas

R. Bliūdžiuvienė, vaikų l/d „Šaltinėlis“ psichologė; E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

14.30 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Rusų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida ,,Savivaldybės rusų kalbos mokytojų metodinės patirties panaudojimas dirbant nuotoliniu būdu“

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja; N. Bridžiuvienė, Igliaukos Anzelmo Matučio ir Marijampolės Sūduvos gimnazijų rusų kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

 15.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

29.

Vokiečių kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkurso 8 klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

I. Čeplikienė, Marijonų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

3 d.

9.45 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

30.

24-osios Lietuvos 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokinių filosofijos olimpiados dalyviams

 

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduočių siuntimas

 

Užduotys siunčiamos el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com

iki š. m. 

vasario 5 d.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

31.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapas.

Konkurso tema: „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu”

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

8-10 d.

darbų vertinimas

11 d.

15.00 val. vertinimo komisijos posėdis

Konkurso darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Marijampolės  savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m. vasario 4 d. pateikiami Word ir PDF formatais el. paštu vygantas.msc@gmail.com

32.

Tikybos rašto darbų konkurso „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“ dalyviams, mokytojams, vertinimo nariams

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuoto rašto darbų konkurso „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“ aptarimas

R. Malavickienė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė

12 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

33.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

G. Janauskienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė

23 d.

9.00 val.

Olimpiada ir darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Olimpiados dalyvių sąrašai pateikiami iki š. m. vasario 15 d.

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

34.

59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Chemijos olimpiados šalies etapas

 

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja; V. Mikalainytė, Rygiškių Jono gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė

25-27 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

35.

XXX Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja

26 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

36.

Anglų kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

Kovo 2 d.

9.45 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemoje

Konkurso dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. vasario 19 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com